SVEFI A – Ö

Hem — Svefi A – Ö
Här är en ordlista som kan vara till hjälp om du letar efter något särskilt eller bara vill veta mer om Svefi, våra utbildningar, verksamheten, eller något annat.

A

Allmän kurs (kurstyp)

Se Allmän kurs under Kurstyper.

 

Ansök

Du ansöker till våra utbildningar på olika vis beroende på hurdan utbildning det är:

— Långkurs
— Distanskurs
— Kortkurser och workshops

 

Ansök till långkurser

(Med “långkurser” menas utbildningar som du läser på plats här på skolan i 1 till 3 år – vanliga utbildningar, alltså.)

Du kan ansöka till våra långkurser genom att gå in på sidan Studier. Under rubriken “Långkurser” hittar du våra olika inriktningar: Sång, Konst, Ljudtekniker, med mera.

Klicka på en av inriktningarna så visas de kurstyper vi erbjuder inom just den inriktningen.

Klicka där på den kurstyp du vill läsa mer om så visas mer info. Där hittar du även ansökningsknappen.

Ansökningsknappen tar dig till Schoolsoft, en gemensam registreringsplattform för skolor i Sverige.

Om du inte kan eller vill skaffa ett Schoolsoft-konto går det bra att ansöka via vår pappersblankett istället. Den är ett dokument i filformatet PDF. Du skriver ut den, skriver på den, och skickar in den till oss tillsammans med de bilagor din valda utbildning kräver. (Info samt adress finns på blanketten.)

Du hittar blanketten under “Hur du ansöker” på varje kurs sida, men du kan även klicka här för att öppna den: Ansökningsblankett (PDF).

 

Ansök till distanskurser

Vi listar våra distanskurser på webbplatsen Nätbildarna, www.natbildarna.nu.

Där kan du klicka på “Kursutbud” så får du läsa mer om våra distanskurser samt ansöka till dem.

Ansökningarna sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplattform för Sveriges skolor.

Om du har några funderingar kring en viss distanskurs så hittar du kontaktuppgifterna till respektive kurs kontaktperson högst upp på den kursens sida i utbudet.

 

Ansök till kortkurser och workshops

Vi listar våra kommande kortkurser och workshops på sidan Event.

Om du vill anmäla dig till någon av dem, hör av dig till kursens/workshopens kontaktperson. Du kan även kontakta vår reception på telefon +46 (0)922 – 688 00 eller e-post [email protected], gärna minst en vecka i förväg om det går.

 

Antagningar

Vi brukar i regel använda oss av löpande antagningar till våra utbildningar.

Det innebär att antagningsprocessen genomförs så snart en ansökan kommit in istället för att den ansökande behöver vänta.

Vi brukar visserligen ha ett “ansök före-datum” så vi lättare får en tidig inblick i hur våra utbildningar kommer att fyllas, men vi tar alltid emot ansökningar även efter det datumet passerat.

Om du har funderingar, hör av dig till utbildningens kontaktperson!

Du hittar kontaktuppgifterna på sidan Kontakt.

Du kan även gå in på sidan Studier, välja inriktning, klicka på den kurstyp du är intresserad av och där ta fram faktalistan. I listan finns kontaktpersonens uppgifter.

 

Artiklar

Det händer att Svefi förekommer i artiklar, både i lokala Haparandabladet samt i mer spridda dagstidningar som NSD, Kuriren, och finska Lapin Kansa.

B

Bar

För mer om Svefis källarbar Lagrotta, se Lagrotta.

 

Behörighet

Med ”behörighet” menas antingen gymnasiebehörighet eller högskolebehörighet.

Gymnasiebehörighet betyder att du har  behörighet att studera på gymnasienivå.

Högskolebehörighet betyder att du har behörighet att studera på högskolenivå.

Om du saknar godkända behörigheter från grundskolan eller gymnasiet kan du komplettera dem hos oss genom att läsa Allmän kurs.

Där får du läsa de ämnen du saknar behörighet i, på den nivå du behöver. På så vis kan du alltså ge dig själv möjligheten att läsa vidare på högre nivå.

För mer info, se Allmän kurs under Kurstyper.

 

Behörighetsgivande kurs

Behörighetsgivande kurser kallas numera för allmänna kurser.

För mer info, se Allmän kurs under Kurstyper.

 

Blankett

Om du vill ansöka till någon av våra utbildningar, läs mer under Ansök.

Om du vill gå med i intresseorganisationen Svefis vänner, läs mer under Svefis vänner.

 

Boende (deltagarboende)

En del av Svefis vandrarhem är anpassad för skolans deltagare, alltså de som studerar en utbildning på Svefi. Där kan deltagarna hyra rum som de behåller under hela sin studietid.

Du kan anmäla att du vill ha ett rum i samband med att du skickar in din ansökan till en utbildning. Rummen delas ut i den ordning ansökningarna kommer in, så det är först till kvarn som gäller!

Om du skulle bli utan rum på vandrarhemmet finns det även gott om lägenheter runtom i Haparanda. Flera hyrs nästan uteslutande till studerande vid Svefi.

Du kan läsa mer om boende på sidan Studier, i rutan Info för studerande.

 

Boende (vandrarhem)

Svefi driver ett vandrarhem tvärs över torget i Haparanda. Du kan läsa mer om rummen och priserna på sidan Vandrarhem.

C

CSN

När du är antagen till någon av våra långkurser (alltså utbildningar som pågår i ett till tre år och som vanligtvis läses på heltid) kan du ansöka om studiefinansiering i form av lån och/eller bidrag från CSN.

Exakt vilka låne- eller bidragsformer du är behörig till beror på din ålder samt kurstypen.

Allmänna kurser är på grundskolenivå eller gymnasienivå. De hör till avdelningen A1.

Särskilda kurser är på gymnasienivå. De hör till avdelningen A2.

Eftergymnasiala yrkesutbildningar är förstås på eftergymnasial nivå. De hör till avdelningen B1.

Du kan läsa mer om CSN och folkhögskolestudier på www.folkhogskola.nu.

För närmare information om hur Svefi rapporterar dina studier till CSN, se Handlingsplan och policydokument.

 

D

Deltagare

Förkortning av “kursdeltagare”.

Du som går en långkurs (alltså en ett- eller flerårig utbildning) på folkhögskola kallas för deltagare, eller kursdeltagare.

“Deltagare” har ersatt “elev” i folkhögskolornas terminologi.

 

Distanskurs

Svefi leder flera distanskurser.

Vi brukar ha två omgångar med distanskurser om året. De börjar i tidiga februari (vårterminen) samt i tidiga september (höstterminen)

Dessa distanskurser pågår vanligtvis i 15 veckor och har en studietakt på 50%, vilket motsvarar omkring 10–14 timmar i veckan på folkhögskola (se detaljerad information på CSN:s webbplats), men vissa kurser pågår längre eller har högre studietakt.

Du hittar vårt utbud av distanskurser på sidan Studier.

E

Eftergymnasial yrkesutbildning

Se Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY) under Kurstyper.

 

EGY

Se Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY) under Kurstyper.

 

F

Felanmälan

Du kan anmälan fel som uppstått på vårt varandrahem Jägaren via det här formuläret: www.svefi.net/fel. Där hittar du formulär för felanmälan gällande rum, TV/Internet, tvättstugan, allmänna utrymmen samt utomhus. Där står även hur du kan göra vid akuta fel.

 

Fotografering

Fotografering sker i skolans lokaler och på skolans område, oftast under något specifikt evenemang såsom konsert eller föreläsning. Dessa bilder kan användas i exempelvis marknadsföring av skolan. Då används bara bilder som framställer personen och verksamheten i god dager.

Deltagare på skolan undertecknar ett datoravtal i början av utbildningen. Avtalet innehåller en punkt där de får godkänna (eller inte godkänna) om bilder där de förekommer kan användas i marknadsföringssyfte av skolan. Om du motsätter dig användandet av en bild där du eller en person du ansvarar för förekommer så kan du kontakta skolan. Bilden tas då bort så snart som möjligt.

 

Frånvaro

För skolans rutiner gällande frånvaro, se Handlingsplan och policydokument.

 

Försäkringar

Du som är deltagare vid Svefi folkhögskola är försäkrad för olycksfallsskador. Det kan vara bra att känna till!

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse (alltså ett utifrån kommande våld mot kroppen – ett olycksfall). Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.

Kroppsskador som uppkommit genom t ex smitta, förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskador.

Försäkringen gäller om en olycksfallsskada inträffar när den försäkrade deltar i en verksamhet samt vid färd till och från en verksamhet, eller under den tid den försäkrade deltar i en kortkurs.

G

GDPR

Svefis personuppgiftsbehandling uppfyller de krav som ställs av GDPR.

Du kan läsa om hur vi behandlar inskickade uppgifter på sidan Personuppgifter

 

Grundskolenivå

Du kan studera på Allmän kurs – grundskolenivå om du har ofullständig grundskoleexamen. Då läser du bland annat följande ämnen, som krävs för att du ska uppnå grundläggande behörighet till studier på gymnasienivå:

• Svenska
• Matematik
• Engelska
• Naturorienterande ämnen
• Samhällsorienterande ämnen

Kurserna motsvarar Skolverkets kursplan för samtliga ämnen.

 

Guiden & Igor

“Guiden & Igor” är en faktaspäckad filmserie om Svefi och dess historia, och det mesta är till och med sant! En humorfylld titt på skolan tillsammans med läraren Yvonne Häggström och Svefis inneboende väktare Igor. Filmerna spelades in inför Folkhögskolans dag 2020: det hade tänkt hållas öppet hus istället, men på grund av Corona-pandemin blev det filmer istället. Du kan se dem på sidan Guiden & Igor

 

Gästis (vandrarhemmet)

Gästis är en del av Svefis vandrarhem. För mer info, se Vandrarhem.

H

Handlingsplan och policydokument

Svefi har en framtagen handlingsplan samt policydokument som beskriver skolans tillvägagångssätt inom olika rutiner och processer. Dessa är:

— Godkänt policydokument för förstärkningsbidrag och språkschablon

— Godkänd plan för jämställdhetsintegrering

— Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder

— Information och rapporteringssystem gällande CSN, SPSM och SCB

— Rutiner när en deltagare riskerar att inte nå behörighet/kursmoment

Du hittar dokumenten på sidan Studier, i rutan Info för studerande.

 

Happis Arts & Crafts

Målet med vår konst- och hantverksutbildning Happis Arts & Crafts är att ge dig en bred och gedigen grund inom flera olika konstformer: du kommer att få lära dig, jobba med, och fördjupa dig inom ämnen såsom måleri, skulptur, keramik, textil, video och foto.

Du hittar mer info på sidan Happis Arts & Crafts.

Se sidan Studier för alla våra inriktningar.

I

Igor

Igor var en rysk soldat i svensk-ryska kriget år 1808–1809 (även kallat Finska kriget eftersom Ryssland erövrade Finland från Sverige).

Efter kriget stannade Igor kvar i Sverige då han hade blivit förälskad i en kvinna vid namn Sigrid, men han tillfångatogs av svensk militär och hölls inlåst i en cell i kasernen i Haparanda.

Efter att ha fått bud om att han skulle utlämnas till Ryssland, där han skulle avrättas som desertör, tog Igor sitt liv i cellen.

Kasernen där Igor dog har sedan dess byggts om till det som nu är Svefis vandrarhem.

Spöket efter Igor har både hörts och setts i vandrarhemmet och i skolans huvudbyggnad genom åren. Han uppges vara ofarlig men bestämd, och tycks patrullera genom korridorer och stå på vakt vid dörrar.

 

Inriktningar

Var och en av Svefis långkurser (utbildningar som vanligtvis läses på heltid här på skolan och som pågår i upp till tre år) är inom en specifik inriktning.

En inriktning är alltså ett visst område som den utbildningen behandlar, exempelvis konst, ljudteknik eller musik.

Du kan välja en inriktning på sidan Studier.

Då visas vilka kurstyper den valda inriktningen finns i.

Välj den kurstyp som passar dig bäst så kan du ansöka till den.

För mer om vad de olika kurstyperna innebär, se Kurstyper.

J

Julmarknad

Varje år kring den 1:a advent brukar Svefi hålla en julmarknad där främst lokala försäljare visar upp och säljer sina varor.

 

Jägaren (vandrarhemmet)

Jägaren är en del av Svefis vandrarhem. För mer info, se Vandrarhem.

K

Konferens

Vi driver konferensverksamhet i våra lokaler.

Här kan du välja mellan intima rum till stora salar. Samtliga har tillgång till projektor (med stationär dator samt möjlighet att koppla in medtagen laptop), whiteboard eller blädderblock, ljuduppspelning, med mera.

Till konferensen finns även möjlighet att beställa mat på vår Restaurang Minerva och vi kan även erbjuda prisvärt boende på vårt vandrarhem.

Läs mer på sidan Konferens.

 

Kontakt

Du kan kontakta Svefi på följande vis:

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)922 – 688 00

Besöksadress: Torget 3, Haparanda

Postadress:
Sverigefinska folkhögskolan
Torget 3
953 32  Haparanda

 

Kortkurs

En kortkurs är en utbildning som pågår en kortare tid. Det kan vara allt från ett par timmar till fem dagar, antingen i rad eller uppdelade till vissa perioder i veckan. Allt beror på kursens utformning och deltagarnas behov.

Kortkurserna hålls vanligtvis på plats här på Svefi, men de kan även ske på andra lokaler i närområdet, exempelvis i någon av byarna runt Haparanda.

En vanlig variant av kortkurser är helgkurser, alltså en kurs som hålls på en fredag, lördag och/eller söndag.

Våra kommande kortkurser listas på sidan Event.

Våra sommarkurser är också en typ av kortkurs. För mer info, se Sommarkurs.

 

Kurstyper

Var och en av våra långkurser (alltså våra utbildningar som studeras på plats här på skolan i ett till tre år) finns i upp till tre olika kurstyper:

— Profilkurs (kallas även “särskild kurs”)
— Allmän kurs
— Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY)

Du hittar de olika inriktningarna för våra långkurser på sidan Studier.

När du klickat på en inriktning ser du vilka kurstyper just den inriktningen finns att läsa i. Du väljer den inriktning som passar bäst för just dig.

 

Profilkurs

Profilkurser kan sägas vara “vanliga utbildningar”. Här får du studera en utbildnings inriktning på heltid. Om du t. ex. läser Ljudtekniker får du alltså studera och jobba med just ljudteknik och dess ämnen. Ger en god grund för vidare studier. Profilkurser pågår i 1-2 år. Observera att profilkurser även kan kallas “särskilda kurser”. Det är den äldre benämningen, men det rör sig alltså om exakt samma kurs.

 

Allmän kurs

Här får du studera de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i.

På så vis kan du komplettera dina betyg och söka vidare till högre nivå.

Vi har dels “ren” allmän kurs där du endast läser de behörighetsgivande ämnen du valt, men vi har även allmänna kurser med särskilda inriktningar. Där kan du läsa behörighetsgivande ämnen men även studera exempelvis konst, musik eller ljudteknik.

Allmänna kurser läses vanligtvis i 1 till 3 år och på heltid, men de är mycket flexibla och kan ofta anpassas till just dina behov.

Du kan läsa mer på sidan Allmänna kurser.

 

Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY)

I en EGY-kurs får du studera en utbildnings inriktning på heltid, på samma sätt som när du läser en profilkurs. Samtidigt får du även de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för att faktiskt kunna arbeta med inriktningen som yrke. Så EGY-kursen ger dig både en god grund för vidare studier och förbereder dig samtidigt för ett yrkesliv inom utbildningens inriktning. En stor del av utbildningen leds av gästlärare i form av yrkesverksamma personer inom kursens inriktning. Pågår i 2 år.

L

Lagrotta

Lagrotta är Svefis källarbar. Den är öppen vid särskilda tillställningar men kan även bokas för fester, möten och andra händelser, såväl privat som av företag eller organisationer.

Det är gratis att boka lokalen, och bartender/värd samt valfri underhållning medföljer.

Kostnader för mat och dryck tillkommer.

Läs mer om Lagrotta på sidan Bar.

 

Ljudtekniker (inriktning)

I våra utbildningar inom inriktningen Ljudtekniker får du lära dig hantera inspelningsteknik och liveljud. Utöver de  teoretiska studierna får du även att få jobba praktiskt med egna projekt samt rigga och mixa ljudet inför och under skolans evenemang, vilka kan vara allt från föreläsningar till utomhuskonserter. Ljudteknikerna hyrs dessutom ut till andra ställen där ljud behövs, så du kommer att få jobba en hel del med ljudteknik på riktigt! (Exakt vilka moment du tar del av beror helt på vilken utbildning du väljer.)

Du hittar mer info på sidan Ljudtekniker.

Se sidan Studier för alla våra inriktningar.

 

Logotyp

Du hittar Svefis logotyp i olika filformat under rubriken Logotyp på sidan Om Svefi.

 

Långkurser

En “långkurs” är en utbildning som du läser på plats här på skolan och som pågår i ett till tre år. Studierna är vanligtvis på heltid, CSN-behöriga, och ger goda grunder för vidare studier på exempelvis högskola.

Du hittar inriktningarna för våra långkurser (alltså konst, ljudteknik, musik, med mera) på sidan Studier.

M

Minerva

Minerva är Sverigefinska folkhögskolans restaurang. Den har lunchöppet varje vardag för skolans deltagare och allmänheten.

För mer info, se Restaurang Minerva.

 

Marknadsföring

Svefi marknadsför skolan och de övriga verksamhetsområdena via affischer, annonser, broschyrer, informationsspridning samt inlägg och annonser på sociala media såsom Facebook och Instagram.

Bilderna som används i marknadsföringen är nästan uteslutande sådana som är tagna under skolans tidigare evenemang eller liknande omständigheter. Bilder där skolans deltagare förekommer används med deltagarnas tillåtelse. Bilderna är endast illustrativa och ska ej tolkas som exakt representation av en specifik utbildning eller verksamhet – så bilder på en deltagare från en viss utbildning kan användas för att marknadsföra andra utbildningar också.

 

Musiker (Inriktning)

Våra utbildningar inom inriktningen Musiker låter dig utvecklas på ditt/dina instrument samt ger dig ökad grundläggande musikkunskap. Du får även ökad genrebredd och scenvana samt djupare kunskaper inom musikteori och gehör.

Och du får naturligtvis även spela och jobba med musik inför och under skolans många evenemang och tillställningar, så du får gott om praktiska erfarenheter av att uppträda på scen!

Du hittar mer info på sidan Musiker och Studiomusik.

Se sidan Studier för alla våra inriktningar.

 

Musikproduktion (inriktning)

Vår utbildning inom inriktningen Musikproduktion vänder sig till dig som vill utveckla ditt musikskapande både ur ett musikaliskt och ljudtekniskt perspektiv.

Utöver att arbeta med att skapa musik i studio kommer du även att få spela in, komponera, arrangera samt mixa din egen och andras musik.

Vi lägger vårt stort fokus på att du får hitta och utveckla egna musikaliska uttryck genom att prova på olika genrer, stilar och arbetssätt.

Du får även möjlighet att jobba med egna projekt som att exempelvis skapa musik till film eller spel, allt i syfte att bredda dina kunskaper och insikter inom musikproduktion.

Du hittar mer info på sidan Musikproduktion.

Se sidan Studier för alla våra inriktningar.

P

Personuppgifter

Se GDPR.

 

Profilkurs (kurstyp)

Se Profilkurs under Kurstyper. (Kallas även Särskild kurs.)

 

Projekt

Svefi både deltar i- och leder projekt, såväl på lokal nivå som internationella projekt där flera olika länder deltar.

Du kan läsa mer om dessa på sidan Projekt.

R

Reception

Svefis reception har hand om det administrativa arbetet, konferenser, samt bokningarna för vandrarhemmet.

Du hittar receptionen i Svefis huvudbyggnad vid torget i Haparanda.

Du kan kontakta receptionen via e-post [email protected] samt telefon +46 (0)922 – 688 00.

Om du är boende på vandrarhemmet och behöver komma i kontakt med receptionen efter stängning, kontakta journumret du fått via SMS i samband med din bokningsbekräftelse.

 

Restaurang Minerva

Restaurang Minerva är Svefis restaurang. Du hittar den på skolans innergård, och både skolans deltagare samt allmänheten är välkomna!

Minerva har lunchöppet mellan kl. 10:30 – 13:30 varje vardag och serverar upp till tre olika rätter (kött, fisk och vegetariskt). Till lunchen finns även ett stort och varierat salladsbord, kaffe och te, samt hembakat bröd.

Men Minerva har inte bara lunchservering; restaurangen kan även anordna middagar, smörgåstårtor, gräddtårtor samt den populära Minervalimpan efter beställning!

Läs mer om Minerva på sidan Restaurang.

 

Rutiner och processer

Svefi har framtagit tydliga rutiner och processer för de vanligaste och viktigaste administrativa uppgifterna samt de händelser och situationer som kan uppstå på en folkhögskola, exempelvis antagningar, frånvaro, deltagarvård, med mera.

Du hittar listan på sidan Rutiner och processer.

S

SCB

För information om hur Svefi rapporterar till SCB (Statistiska centralbyrån), se Handlingsplan och policydokument.

 

Schoolsoft

Schoolsoft är en gemensam registreringsplattform för Sveriges skolor.

När du ansöker till någon av våra långkurser (vanliga heltidsutbildningar) eller distanskurser så hamnar du på Svefis egen Schoolsoft-sida.

Där kan du logga in med ditt Schoolsoft-konto om du har ett sen tidigare, eller skapa ett nytt konto direkt (och det är förstås helt gratis).

När du är klar kan du fylla i din ansökan och skicka in den.

Schoolsoft används även här på Svefi när en kursdeltagare exempelvis behöver sjukanmäla sig. Då gör hon det i just Schoolsoft så det registreras på rätt sätt.

 

SeQF – Allmän kurs på Sverigefinska folkhögskolan

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt lärande oavsett om det sker genom utbildning, i arbetslivet eller fritiden. Med SeQF kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt, både nationellt och internationellt.

Läs mer om Allmän kurs på Svefi och SeQF (PDF-dokument).

 

SFI

Svefi har etableringsundervisning för nyanlända. Där ingår bland annat SFI, svenska för invandrare.

 

Singer/songwriter (inriktning)

I våra utbildningar inom inriktningen Singer/Songwriter får du skriva och framföra egna låtar. Du får samtidigt förbättra din röst och sångteknik samt utvecklas inom både gitarr- och pianoackompanjemang. Och du får naturligtvis många tillfällen att spela och sjunga inför publik!

Du hittar mer info på sidan Singer/Songwriter.

Se sidan Studier för alla våra inriktningar.

 

Skytten (vandrarhemmet)

Skytten är en del av Svefis vandrarhem. För mer info, se Vandrarhem.

 

Sommarkurser

Svefi har sommarkurser varje år, vanligtvis strax före midsommar.

Sommarkurserna är fem dagar långa intensivkurser i vissa ämnen, exempelvis svenska, finska, någon form av hantverk, med mera.

För att underlätta med kost och logi får sommarkursdeltagarna särskilda priser på vårt vandrarhem samt restaurang.

För mer om sommarkurserna, se sidan Studier.

 

SPSM

För information om hur Svefi rapporterar till SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), se Handlingsplan och policydokument.

 

Studeranderättsliga rådet

Du som studerande (eller före detta studerande, med tidsgräns på ett år efter avslutade studier) kan ta hjälp av Studeranderättsliga rådet vid behov.

Du hittar dem på https://www.folkbildningsradet.se/om-folkhogskolan/studeranderatt

För mer om Svefis skyldigheter gentemot FSR, se sidan Studeranderätt.

 

Styrelse

Du hittar en lista på Svefis styrelsemedlemmar under rubriken Svefis styrelse på sidan Om Svefi.

 

Svefi

Svefi är en förkortning för “Sverigefinska folkhögskolan”.

För närmare info, se Sverigefinska folkhögskolan.

 

Svefis vänner

Svefis vänner är en intresseorganisation för Sverigefinska folkhögskolan.

Du kan läsa mer om den samt gå med i den på sidan Svefis vänner.

 

Sverigefinska folkhögskolan

Sverigefinska folkhögskolan, eller Svefi, ligger bara ett stenkast från gränsen till Finland.

Skolan bildades år 1973 med syfte att ge just sverigefinnar möjlighet att studera på finska. Det är därifrån namnet kommer.

Numera drivs Svefis utbildningar på svenska och inom vitt skilda områden, exempelvis ljudteknik, konst, musik, scenljus, filmljud, performance, med mera.

Som folkhögskola är Svefis mål med utbildningarna inte bara att ge ökade kunskaper; det är även att låta deltagaren utvecklas som person samt att ge både inspiration och möjlighet för deltagaren att ta sig vidare – antingen mot studier på högre nivå eller ut i yrkeslivet.

Du kan läsa mer om Svefis utbildningar på sidan Studier.

Utöver utbildningarna driver Svefi även vandrarhem samt restaurang.

Det finns dessutom en källarbar som öppnas för olika evenemang, och som kan hyras för fester och möten.

Svefi erbjuder möjligheter till att hålla konferenser i någon av de fina lokalerna.

Du kan kontakta skolan via e-post [email protected] eller ringa +46 (0)922 – 688 00. För att nå en viss person, se sidan Kontakt.

 

Sång (inriktning)

I våra utbildningar inom inriktningen Sång får du utveckla din röst, förbättra din sångteknik samt fördjupa dina kunskaper inom musik.

Och du får naturligtvis jobba med sång både inför och under skolans många evenemang, så du kommer att få gott om scenvana och praktiska erfarenheter.

Du hittar mer info på sidan Sång.

Se sidan Studier för alla våra inriktningar.

 

Särskild kurs (kurstyp)

Se Profilkurs under Kurstyper. (“Särskild kurs” är den äldre benämningen för Profilkurs, men de är alltså exakt samma sorts utbildning.)

T

Tillvalsämnen

Utöver de ämnen som rör din utbildning får du även välja ett par valfria ämnen att variera dina studier med.

Dessa ämnen kan vara allt från hantverk till körsång, Photoshop eller språk.

Exakt vilka tillvalsämnen som blir tillgängliga varje termin skiljer sig beroende på intresse, säsong och möjligheter.

Du har möjlighet att prova på olika ämnen i början av terminen. Efter omkring två veckor bör du dock ha bestämt dig för vilka du vill läsa.

 

Torneå (Tornio)

Torneå (eller Tornio på finska) är Haparandas finska systerstad. Den ligger på gångavstånd tvärs över svensk-finska gränsen och är betydligt större än Haparanda.

Eftersom Finland använder Euro är det enklast som svensk att betala med kort: Det är inte många butiker i Torneå som tar emot svenska kontakter längre.

Finsk tid är en timme före svensk tid.

V

Vandrarhem

Svefi driver ett eget vandrarhem.

Rummen finns i tre byggnader vid torget i Haparanda. De kallas Skytten, Jägaren och Gästis. I rummen ingår eget badrum med dusch, gratis wifi samt tillgång till gemensamt kök.

(Observera att receptionen ligger i skolans huvudbyggnad, tvärs över torget).

För mer info, se sidan Vandrarhem.

 

Verksamhetsplan

Du hittar Svefis verksamhetsplan under rubriken Verksamhetsplan på sidan Om Svefi.