PROJEKT

Svefi driver och deltar i både nationella och internationella projekt.

Här hittar du de projekt som är aktuella för närvarande, samt vilka vi slutfört.

Integrering av unga vuxna i arbetsmarknaden genom kulturarv

Projektet Integrering av unga vuxna i arbetsmarknaden genom kulturarv har en egen dedikerad sida på engelska och svenska.

Du kan besöka sidan via www.svefi.net/yalm-se (svenska) samt www.svefi.net/yalm-en (engelska).

Nordplus Adult Project – Learning is Attractive: Read and sing! (Lithuania and Sweden)

Logo: Nordplus

This project is aimed for 2 different specific target groups through 2 different dimensions:

Knowledge about cultural heritage (target group -migrants and re-emigrants)

Development of language knowledge and skills (learners with the cognitive impairments).

 

Project aims

To strengthen relations between adult learners’ organizations through knowledge about their cultural heritage;
To get acquainted with the methods of expressive and meaningful language learning by integrating music, arts;
To exchange good adult education experiences by integrating language and music / arts learning;

 

Activity. Content.

The project will include the exchange of teachers and pedagogical staff. This means that Lithuanian and Swedish participants will attend one another organizations in 5-day exchange visits. Project activities will take place in stages:

 

1. Preparation.

Cooperation agreements will be signed, risk assessment, visit content, distribution plan, logo, homework requirements will be discussed, responsible persons will be nominated for activities.

Participants who will take part in exchange visits, get acquainted with the culture of the country, prepare a presentation of their country, examples of cultural heritage, provide guidelines for the content of the visit of the partners.

The activities will be the responsibility of the applicants who signed the application and the participants of the project, appointed by the order of the legal representative.

 

2. Implementation.

Exchange visit program, place and time:

Alytus, Lithuania.
2018-10-1 / 5 d.
Program: introduction, presentation of organizations, lectures on cultural heritage. The integration of people with special needs through language teaching through music. Practical monitoring of activity. Creating a project blog and artistic practice. Focus group discussion.

Haparanda Sweden
2019-03-1 / 5.
Program: introduction, presentation of organizations, lectures on cultural heritage.
Integrating migrants by highlighting the mutual significance of cultural heritage. Visiting the museum and observing practical activity. Creating an art exercise and a draft blog. Focus group discussion.

 

3. Outcomes.

Deeper knowledge of the cultural heritage of the Baltic and Nordic countries

More opportunities to apply cultural heritage (songs) by integrating migrants and spec. needs of people.

Developed international cooperation and management competences

Methodological examples of music and language teaching interfaces are created

 

4. Dissemination. Articles on the web-site, Epale, newspapers and seminar.

 

5. Follow-up. The long-term result is the material for the new Nordplus project.

 

Organizations

Alytus music school was founded in 1957. There are 50 teachers and 580 students attending different programs – piano, string, brass, singing etc. There are learners with special needs integrated since 1997 and adult learners attending different courses here since 2008. Several adult learners are foreigners who can speak only English and several mixed families whose children study music at Music school.

Music school teachers are experienced in inclusion, applying music therapy methods. Teachers created innovative methods, for example, in the frame f ERASMUS+KA2 they created interdisciplinary method where music is combined with language and IT. This method has been applied successfully working with the disabled.

Svefi was founded in 1973 and was then run by The National Association for Finns in Sweden. The school is situated in Haparanda on the Finnish – Swedish border. The area is bilingual, which makes it possible to communicate both in Swedish and in Finnish. There are many courses to choose from, varying from two-day courses to those that last several years. The minimum age for admission to the folk high school is 18 years. Some special courses, such as music education, audio engineering, light design, interior design, art course and Performance Art have specific requirements for admission.

Svefi organization is responsible for hosting during teachers exchanges visit. They will present music and language courses for adult and will demonstrate possibilities how to integrate music and language learning in adult education. Svefi will present Swedish, Finnish and English language learning and possible music (traditional songs, rhythms) tools improving language learning.

All partners will create 2 artistic exercises illustrating these activities.

The project experiences and results will be consolidated by incorporating examples of Nordic traditional music into educational programs, repertoire of learners with special needs and musical activities of pupils.

The experience of Lithuanian partners in the field of cultural heritage will be disseminated in Sweden, in the Haparanda local community and in a partner institution. Examples of methodical literature with artistic exercises, integrating folk songs will be shared as well.

 

Project results are:
— Knowledge about Nordic / Baltic cultural heritage
— Developed international management and planning competencies
— A project blog, two artistic exercises, illustrating music and language interfaces.
— Published articles in the local press and on the website of both countries
— Poster (poster) about music and language links in adult education in Lithuania and Sweden
— Seminars for adult educators working with migrants and special needs persons

E-mprover

Logo: Erasmus Plus

Projekttid: 2016-10-01—2019-05-31
Total budget: 1,6M SEK
Finansiärer: EU Erasmus+ program

Europa behöver fler entreprenörer, mer innovation och fler små och medelstora företag med hög tillväxt. Därför är det nödvändigt att stimulera ungdomarnas och vuxnas entreprenörskap.

Den viktiga rollen av utbildningen i entreprenörskapsfrämjandet är nu allmänt erkänd. Entreprenörskap avser en individs förmåga att göra idéer till handling. Det innefattar kreativitet, innovationstänkande, initiativ- och risktagande, samt förmågan att planera och hantera projekt för att uppnå sina mål.

Webbaserade företag är en av de främsta skaparna av innovation och nya jobb. Effekten av webbstart på ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande kommer att öka ytterligare i.o.m. att Internets funktionalitet utökas kontinuerligt. Men Europa har färre web-start-ups än andra regioner, och de tenderar att växa mindre. Många nuvarande yrkesutbildningskurser i denna sektor fokuserar på traditionell affärsutveckling och tar inte upp det nya digitala innovationsområdet.

Projektet syftar till att ta fram utbildningsmoduler för att främja entreprenörsinriktningen i yrkesutbildningsutbildningar genom att:

1. Utveckla utbildarnas kompetens, kunskaper och kapacitet för att hjälpa dem att stödja deltagarna och främja entreprenörstänkande hos deltagarna.

2. Komplettera yrkesutbildningsprogram för att stödja de förändrade behoven hos EU: s arbetskraft/ekonomi, särskilt genom att erbjuda deltagare på yrkesutbildningar möjlighet att utveckla färdigheter för att starta nya företag och affärsverksamhet på webben.

3. Sträva efter ECVET-validering av skapade utbildningsmoduler och dess med I-VET och C-VET läroplaner.

4. Ta fram en handledning för utbildare som innehåller pedagogik och teknisk support.

För att testa det framtagna materialet kommer projektet att omfatta 24 utbildare och 240 studenter/praktikanter från projektets partnerländer.

Detta projekt kommer därför att ha fokus på att utveckla en effektiv yrkesutbildningsmodell som ska hjälpa utbildare att i framtiden inkludera yrkesutbildningsmoduler om hur man startar och driver webbaffärsverksamhet och gör det möjligt för deltagare att använda sina kunskaper på ett effektivt sätt.​

Under projektets gång spelades ett antal filmer in som går igenom hur en nätbutik kan skapas på plattformarna etsy.com samt WordPress. Filmerna kan ses här: www.svefi.net/e-mprover.

NTH: New Technologies for Handicrafts

Partners:
Articity, Epralima, Infolog srl, Inneo, Svefi

Projekttid:
2016-11-01 — 2018-10-31

Finansieras av:
EU Erasmus+ program

Webbsida:
http://nthproject.eu

Facebook:
http://www.facebook.com/NTHProject/​

Utbildningsmaterial:
http://www.elearninginfologsrl.it/moodle/course/index.php?lang=en

En av Europas viktigaste ekonomiska drivkrafter är småföretag som sysselsätter mer än 66% av Europas arbetskraft. I Europa är småföretag och hantverksföretag en viktig källa för jobb och affärsidéer. Hantverks- och konsthantverksektorn har ett särskilt kulturellt och socialt värde för Europas arv och ekonomi. Dessa sektorer står inför stora förändringar tack vare användningen av ny teknik och marknadsutveckling som kan ge nya möjligheter till affärer och jobb.

Yrkesutbildningsstuderande inom hantverk är främsta kandidater för entreprenörskapsutbildning eftersom många väljer en karriär inom egenföretagande. (OECD recensioner 2014)

Projektet vill stärka nyckelkompetenser hos yrkesutbildningsstuderande och bidra till yrkesutbildningsplaner, särskilt när det gäller hantverk och konsthantverk och försörja de studerande med effektiva verktyg för att förvärva eller vidareutveckla dessa färdigheter genom I-VET och C-VET. Partners kommer vi att utveckla tre moduler för yrkesutbildningar inom hantverk: inom design, marknadsföring och försäljning på webben samt IKT och användning av ny teknik för hantverk (speciellt 3D-utskrifter).

 

Konsten och den sexuella identiteten

Partners: Aines konstmuseum och Svefi

Projekttid: 03.01.2017 – 30.04.2018

Totalbudget: 524 000 SEK

Finansiering: Kulturkontakt Nord, Aines konstmuseum och Svefi

Aines konstmuseum och Svefi (Sverigefinska folkhögskolan) strävar efter att fungera som ett öppet och jämlikt debattforum som handlar om konsten och den sexuella identiteten. Debattforumet består av en utställning på Aines konstmuseum, föreläsningar och workshops på Svefi samt ett gemensamt seminarium.

Målet med projektet är att via konsten skapa nya synvinklar för att främja sexuell jämställdhet. Strategin är att använda konsten på ett innovativt sätt för att hitta nya verktyg. Vi anlitar professionella konstnärer/konstvetare/experter som utgår från sina egna erfarenheter inom konsten och/eller i sina föreläsningar och workshops.

Vi vill öppna en debatt kring behovet av att belysa synen på sexuella minoriteter i dagens konstvärld. Projektet fungerar som ett forum för debatten i samhället. Ett öppet debattforum förstärks eftersom man via konsten framför mänskliga berättelser.

 


Rampen / Ramppi
Projektägare: Svefi

Partners: Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry, Haparanda kommun

Projektlängd: 2,5 år

Total budget: c:a 2,24 miljoner, för Svefis del c:a 1,16 miljoner

Huvudfinansiär: Interreg Nord

Medfinansiärer: Haparanda kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och partners

Projektkoordinator, Svefi: Göran Mukka (projektmedarbetare: Saara Pekkarinen, Virve Silvekoski)

Beskrivning: Projektet avser att stärka unga arbetslösa i HaparandaTornio-regionen till att bli tillgängliga för en större arbetsmarknad på båda sidor landsgränsen med nya anställningar och/ eller praktik/studier. Detta sker genom ökad kunskap, förståelse och motivation, samt ett breddat kontaktnät till potentiella arbetsgivare.

 


Our Stories – The business of using storytelling to draw people in
Projekt: ”Our stories – the business of using Storytelling to draw people in”

Gemensam historia och kultur är starkt framträdande längs med Norrskensrutten som sammanbinder den finska, svenska och norska gränsen.

De angränsande länderna delar en växande medvetenhet om gemensamma rötter och identitet, vilket är grunden till detta gränsöverskridande projekt. För tillfället finns det en rutt men det behövs mer aktivitet längs den. Visionen är att bidra till en verksamhet som gör Nordkalottsregionen mer aktiv, levande och attraktiv med ökade affärsmöjligheter genom berättelser och berättande.

Regionspecifika språk och kulturer är en viktig del av berättelserna, speciellt den samiska kulturen liksom meänkieli och kven-språket. Berättelserna kommer att synliggöras genom olika former och uttryck, såsom Storybook, musikproduktion, kortfilmsproduktion och muntligt berättande.

Huvudfinansiär: Interreg Nord

Medfinansiärer för Svefis del: Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten och Svefi

Prioritet: Kultur och omgivning

Samarbetspartner: Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Finland), Studio E-city Ky (Finland), Ihana! AS (Norge), JORD (Sverige) och Sverigefinska folkhögskolan (Sverige)

Total budget: € 1 123 608

Projekttid: 1.8. 2016 – 30.6. 2019

Kontaktinformation: Annika Kronqvist, projektkoordinator för Svefi, [email protected], + 46 922 688 17

 

Bild från projektet Our Stories: Jord spelar musik.

Bild från projektet Our Stories: Annika Kronqvist föreläser.

 


Educational Program for Conference Hosts

Start Date: 01-09-2014

Ending Date: 31-08-2016

Duration in months: 24

EC Contribution: 299 964

Web site: http://www.svefi.net/educonf

In today’s creative industries the new digital technology is a strong factor that can develop our relations and cultural encounters. A rapidly growing branch is videoconferencing and distance learning in virutal environments that replaces travel and among other things contributes to a better environment. In the nearest future, the need for trained personnel working for the companies and organizations, which provide conference-hosting services, will increase. Opposed to today’s requirements to be cost-effective the single staff member will be required to master technical skills from multiple ICT areas and able to handle communication systems including such aspects as video, image, audio, light and data transmission.

The objective of the project Educational Program for Conference Hosts is to take the branch of conference hosting a step further by putting research done by the industry and universities into practice by creating an educational program, curriculum and courses for the ones woking or planning to work in the area of conference hosting. The project is to combine different knowledge areas and ICT that most probably haven’t been put together within the framework of one project thus complementing the other projects in the ICT field.

 

Number and profile of participants

The partners of the project are Svefi Academy in Haparanda, Sweden, working with sound engineering, lighting design and other technical aspects both training students and providing services in the relevant sphere. University of Murcia, Spain, training the students among other things in different types of media and transmission technologies. The 4System, Poland is a prominent software development company with various software solutions and training programs for a number of different branches. Tempo Agency in Czech Republic is an experienced training provider among other things in ICT. All the project partners have many years of experience of running and coordinating projects within various EU programs. The partners’ staff will put their efforts together to create an educational program for the conference hosts covering different technical aspects and brining their competence to a totally new level.

 

Description of activities

The project partners will develop their part of the educational program based on their sphere of competence.

 

1. Lighting Design

Basic Lighting Technology
Lighting solutions of image presentations
Electrical Safety
Technical Equipment for Lighting

Sound
Basic Acoustics
Microphones
Wireless Microphone Systems
Sound recording media
Sound Transmission
Speakers
Headphones

 

2. Video conference

– Software for video conference
– Conference equipment
– Web cameras
– Video conference technique and communication
– Internet programmes
– Distance learning

Digital formats
Image
Sound
Data transmission speed
Technical equipment for digital transmission

Image
Basic visual narrative
Camera
Creating an image
Editing
Projection of an image

Video conference
Basic system solutions for video conferences
Video conference
– Software for video conference
– Conference equipment
– Web cameras
– Video conference technique and communication
– Internet programmes
– Distance learning

 

E-learning in the context of conferences

– pedagogical aspects
– general practice
– organisation
– follow-up

 

The project will arrange 6 seminars, workshops where the project implementation is planned and the results will be presented, verified and verified. There will be two types of workshops – development and administrative. Apart from that the project will involve external experts from the branch of conference hosting to those activities in order to get their feedback and form the training courses according to their requirements.

The project will also arrange spreading activities both national and international in order to reach education providers, companies/organisations in order to promote project results, inform about the training possibilities.

 

Methodology to be used in carrying out the project

The project will use the adaptive methodology to get the best possible results and value out of the resources it has access to. It will use the competence of the partnership organizations as well as involve the target groups into planning, development and evaluation of the results in order to deliver the best possible educational programs for the conference hosts.

 

Description of the results

The project will develop the content and training methods described in a handbook for the education providers in running short courses and one year educational program/curriculum for the conference hosts.

 

Long-term benefits

The companies and organizations providing conference hosting services will be more cost-effective by employing the personnel with multiple skills able to handle sound, video, lighting and other ICT areas, deliver high-quality experience and expand the branch.

 

 

Limited Abilities, Unlimited Potential

Projektet Limited Abilities – Unlimited Potential är ett samarbete mellan Sverige, Finland och Ryssland. Partners i Sverige är Sverigefinska folkhögskolan, SRF Norrbotten och SRF Västerbotten, och i Finland PPO i Torneå, synskadades organisationer i Tornio och Rovaniemi. Ryska projektpartners är synskadades organisationer i Murmansk och Archangelsk.

Syftet med projektet är att etablera ett gränsöverskridande samarbete mellan våra länder för att öka erfarenhetsutbyte och ge större möjligheter till personer med funktionsnedsättningar att påverka sitt liv och öka livskvalitet, bli mer integrerade i samhället, bli aktiva i att informera om sina behov och möjligheter när det gäller jobb, utbildning, stadsmiljöanpassningar – samt ändra samhällets och myndigheternas attityd/inställning i frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättningar och speciellt synskadade.

Aktiviteter: gemensamma planerings- och uppföljningsmöten, utåtriktade aktiviteter t ex På gränsen i HaparandaTornio, hos SRF i Luleå i samband med handikappdagen, vita käppens dag och andra aktiviteter samt utbildningar/rehabiliteringsaktiviteter, internationella erfarenhetsutbytesseminarier och kampanjer.

iYOT: In Your Own Time

Partners:

Public University of Ptuj (Slovenia)
The University of Vienna (Austria)
Svefi Academy (Sweden)
The Union of Parishes Council of Gondomar (Portugal)
Método Consultores (Spain)

Pågår:

September 2015 September 2017

 

Kort beskrivning:

This project seeks to enhance the administrative and counseling capacity of Adult Education and Lifelong Learning Organizations across Europe.

The project promotes personal development and transversal skills of adults as a means of increasing skill capacity, competences and reducing unemployment.

According to trends, in recent years employers are increasingly looking for people who have obtained not only academic qualifications but who can also demonstrate that they have a wider range of practical skills that cannot all be learned in formal education. These ‘soft skills’ cannot easily be ‘taught’ in formal education because they are learned through ‘hands-on’ practical experience and thus are much more effectively gained in non-formal environments.

Adult education and lifelong learning organizations across Europe are working tirelessly to make a positive change for adults.

The participating organizations aim at developing their core administrative and counseling activities to achieve a wider positive impact on the target groups. In doing so such organizations will be able to reach a wider scope of beneficiaries, develop the effectiveness of their activities, and gain increased recognition and confidence from other sectors, which in turn will help to develop the recognition of non-formal education on the whole.

Therefore there is a need for adult educators/teachers/mentors/peers of existing and new adult education and lifelong learning organizations to have access to a recognised iYOT mobile guidance counseling system, that is specifically relevant, offers concrete outcomes in sense of Certificate for non-formal knowledge, and is furthermore mobile and flexible to fit around an already busy schedule of many adult organisation staff and members.

The aim of this project is to increase the capacity of adult educators and staff of adult education organizations offering different courses, trainings, lifelong learning activities and counseling services to adult participants with fast and effective access to counseling and information. The main purpose is to develop common user friendly distance guidance counseling service to follow adults interest, skills, personal and occupational developments according to available time of interested user (In Your Own Time), realized in a web-based mobile support system with innovative mobile software – iYOT.

Furthermore project aims to increased involvement of adults in guidance counseling through inovative mobile aplication iYOT for counseling over distance and in users own time with Certificate for non-formal knowledge, thus increasing their capacity to undertake new learning, mobility or working opportunities.

In order to meet this aim, the following objectives have been set:

– Develop a iYOT mobile guidance counseling service (Guidelines) that meets the counseling, informational and lifelong learning needs of adults in education or lifelong learning in EU area

– Bring together and utilize specific skills and expertise from different sectors to develop Guidelines for mobile guidance consulting material

– Create a system for validation and recognition of non-formal knowledge and skills for the iYOT mobile application users

– Develop an e-learning platform in order for the iYOT Guidelines, mobile application and materials to be an open access resources

– Train a team of Guidance Counselors to implement the iYOT mobile guidance counseling in practice

– Include at least 25 x 20 guidance’s (each counselor executes at least 20 guidance’s in own country in pilot implementation)

– Organize 5 x 2 informational seminars/events (each partner with estimated 50 participants)

 

Avslutade projekt

De avslutade projekten är uppdelade i fyra olika kategorier:

Avslutade projekt
(Sorterade i bokstavsordning)

Andra chansen (EFS)

Att medvetandegöra konst

Barrier-Free Language Learning

Byaverk (förstudie)

China Trade Competence Center (CTCC)

Co-TOUR: Cooperation and development of tourism business between SME’s in Barents

Content Analysis, Modern Technologies in Vocational Training and Quality Assurance

Distance-learning and E-learning Opportunities for Continuing Professional Development

Educating Entrepreneurs Across Borders

Experiencing Self-Esteem and Empowerment by Intercultural and Inclusive Workshops

Företagsam kvinna i Tornedalen 2010

Företagsam kvinna i Tornedalen 2012–2013

Gränslös

Integrera tillsammans

Interreg IVA Nord-förstudie: “Kartläggning av kompetenser på Nordkalotten/i Barentsregionen”

Jobvision

KUA – KompetensUtveckling av Anställda

Kultur ger tillväxt

Kulturmöten i det öppna vardagsrummet

Ljus och design

My Story is Your Story

Möjligheternas verkstad

Optimization of Document and Information Flow in Adult Education Management System

Pilotkursen, ljudteknik för synskadade

Pro-Guide: United development of some key professions for visually impaired

Pro-Guide 2 (Professional music and sound production in the digital age by visually impaired people)

Promotion of Basic Values and Ideas of Folk High School in Belarus (Vitryssland)

PUK – Folktraditionsnätverket inom Barents

ReMake: Återvinning av kreativa idéer, erfarenheter och kulturer med fokus på miljön

Samarbete och samarrangemang med Haparanda Kalevala-förening

Support for Civil Society and Equality in Baltic

The Distance Education Opportunities in Lviv Region, Ukraina

Unga skrivare i Barentsregionen

Ukrainas Synskadade IT-Ambassadörer

Vitryskt-svenskt förbund för synskadade musiker

Ökad anställbarhet genom egna initiativ, nya kunskaper och inlevelse

 

 

 

Andra chansen (EFS)

Land/länder: Sverige

Projektansvarig: Marjatta Morin, Svefi

Syftet med projektet är att erbjuda utvecklingsinsatser som skall bidra till att öka den egna motivationen hos målgruppen samt särskilt bidra till att öka anställbarheten hos målgruppen i de branscher som på grund av kommande generationsväxling kommer att ha stort behov av arbetskraft.

Projektet skall rusta deltagarna med ett ökat självförtroende, kunskaper om framtida möjligheter till arbetslivet samt utgöra en språngbräda mot vidare studier eller arbete efter avslutat projekt. Särskilt viktigt är att väcka ett intresse/motivation hos målgruppen att studera/arbeta inom branscher där efterfrågan på arbetskraft väntas öka, t ex inom vård/omsorg, bygg- och anläggningsindustrin, transportindustrin, gruvindustrin samt besöksnäring/handel. På lång sikt skulle detta bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen och minskad arbetslöshet.

Målgrupp för projektet är såväl unga vuxna (16-24 år) som inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa kvinnor och män (16-64 år) samt långtidssjukskrivna personer och personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd). Samarbetsparter: Haparanda kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Haparanda.

 

 

 

Att medvetandegöra konst

Projekttid: 2012-06-15 – 2014-07-31

Projektansvarig: Annika Kronqvist

Projektet genomförs i samverkan med Haparanda kommun och Norrbottens läns landsting.

Syftet är att lyfta fram konstens betydelse för människans välbefinnande samt förstärka samarbetet med kommunen. I juni 2013 ordnades konstens vecka då deltagarna fick åka med HaparandaTorneås rundturståg “Joppari” och se kommunens offentliga utomhuskonstverk som kulturchefen Tapio Salo berättade om. Konstveckan bjöd också på experimentellt måleri, foto, utställningar etc.

I september och november arrangerades tillsammans med kommunens grundskolor och gymnasium olika workshops för barn i olika ålder. Under dessa veckor var det mycket “liv och leverne” på Svefi.

 

 

 

Barrier-Free Language Learning

Tidsperiod: 2005-10-01 – 2007-12-31

Finansiärer: EU-strukturfond Socrates, Lingua 2

Barrier-Free Language Learning: a Methodology to teach Foreign Languages to Adults with Learning Disabilities

SOCRATES (Lingua Action 2 – Development of Tools and Materials)
225713-CP-1-2005-1-SE-LINGUA-L2

Det 2-åriga projektets mål var att skapa en kurs i engelska för vuxna med funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Projektet avslutades i december 2007 och en färdig kurs med namnet ”English without Frontiers” bestående av en CD med lärarhandledning i pdf, 10 lektioner i pdf samt arbetsblad och flashcards i PowerPoint samt en DVD med videos för dessa 10 lektioner har producerats.

För närmare info kontakta: Raija Hiivala, projektledare.
Tfn. 0922 – 688 09

De medverkande parterna i projektet:

Svefi (koordinator), Sverige
www.svefi.net

Ulm School of Adult Education, Tyskland
www.vh-ulm.de

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estland
www.astangu.ee

Pragma – Equal Access, Nederländerna
www.equalaccess.nl

Integrative Cooperation of Education for people with (more or less) handicaps/Integrativer Bildungsverein, Österrike
www.biv-integrativ.at

School of Languages, Leeds Metropolitan University, Storbritannien
www.leedsmet.ac.uk

 

 

 

Byaverk (Förstudie)

Land/länder: Sverige

Projektansvarig: Annika Kronqvist, 0922 – 688 17

Tidsperiod: Våren 2011

“Byaverk” är en Leader Tornedalen-förstudie som pågår under våren 2011. Projektet handlar om att öka livskvaliteten och lokalt engagemang i byarna norr om Haparanda samt förbättra samverkan mellan dessa byar, byaföreningar och kommunen. I detta första steg, den sk förstudien, skall man träffa representanter från byarna i närheten av väg 99 i Haparanda kommun för att utröna intresset för att arbeta tillsammans i ett framtida projekt.

Byarna på landsbygden upplevs ofta som anonyma i bemärkelsen att det är bara de boende som känner till mer om byn, dess historia och kännetecken. Det aktuella projektet med dess planerade fortsättning bidrar till att lyfta fram de enskilda byarnas attraktionskraft och göra byarna mer synliga. Tanken är att byborna själva skall hitta en projektidé som de brinner för och som ska utvecklas i den gemensamma projektplanen. Det viktiga är att samla byborna för att få dem att tillsammans känna en glädje att få utveckla sin bygd och vara stolt över den.

Finansieringsform: Leader Tornedalen

 

 

 

China Trade Competence Center (CTCC)

Europeiska socialfondens program för kompetensutveckling för sysselsatta

Tidsperiod: Februari 2009 – Juli 2009

Partners:
Sverigefinska folkhögskolan
www.svefi.net

Exportrådets regionkontor i Norrbotten
www.swedishtrade.se

Haparanda Kommun
www.haparanda.se/naringsliv.html

Övertorneå Kommun
www.overtornea.se/sv/Naringsliv/

Finansiärer: Svenska ESF-rådet

Sverigefinska folkhögskolan (Svefi) tillsammans Exportrådets regionkontor i Norrbotten samt Haparanda och Övertorneå kommuner genomför en förprojektering för att undersöka behovet av kinakompetens hos anställda på företag, myndigheter och i organisationer och i Norrbotten och Västerbotten.

Förprojekteringen kommer att bidra till att knyta upp ett kontaktnät med samverkanspartners inför en eventuell utbildning. Effekten av dessa blir att vi kan få svar på om ett sådant utbildning efterfrågas och hur en sådan utbildning skall se ut.

 

 

 

Co-TOUR: Cooperation and development of tourism business between SME´s in Barents

CBC ENPI Kolarctic Project 2012-2014

Co-TOUR är ett internationellt projekt mellan Sverige, Finland och Ryssland som finansieras med EU-medel från CBC ENPI Kolarcic programmet, svensk medfinansiering av Länsstyrelsen i Norrbotten (enheten för Gränsregional utveckling), samt finsk och rysk medfinansiering av Lapin Liitto. Projektet genomförs i samarbete med följande organisationer som även i olika utsträckning är med och medfinansierar projektet:

Sverige:
Sverigefinska folkhögskolan (Projektkoordinator och initiativtagare)
Heart of Lapland
Kiruna Lapland
Visit Gellivare
Haparanda Stad
Upplev Boden
Piteå Presenterar

Finland:
Kemi-Tornion University of Applied Sciences
Luoteis-Lapin Matkailu Ry
Torniolaakson Yrityspalvelu OY
Team Botnina OY
Ylitornion kunta

Ryssland:
MIPKI Inter-Industrial Institute for Staff Development and Information
Municipality of Ustainskiy District of Archangelsk Region
Municipality of Gatchina District
Association The Hotels Club and Hotel School
State Historic and Architectiral Museum Solovky
Tourism Association of Murmansk Golfstream
Federal State Institution of Culture and Tourist Destination “Malye Korely”
Nordmorsevice Travel
Intourist-Murmansk (Mintour)

 

Projektregioner:
Nordöstra Norrbotten i Sverige
Nordvästra Lappland i Finland
Archangelsk, Murmansk, St Petersburg, Moskva i Ryssland

 

Projektets övergripande syfte är att skapa bättre affärsförutsättningar för små och medelstora företag inom Barents-området genom att arbeta med nya affärssamarbeten, nationell och internationell marknadsföring, samt produktutveckling över regionsgränser vilket bidrar till ökad tillväxt inom hela området.

Projekts huvudsakliga syfte är att utveckla och stärka turismnäringen i och mellan de olika projektregionerna och de tre deltagande länderna genom att hjälpa små och medelstora destinationer, turistattraktioner och hotell att bli mer synliga, konkurrenskraftiga och internationellt attraktiva. Detta genomförs genom samarbeten där målgrupperna kan ta vara på kunskaper och anpassa sitt utbud efter varandras marknader, justera befintliga produkter och tjänster, förbättra och utveckla kvalitén och utbudet, skapa och paketera gemensamma produkter över destinationsgränser, samarbeta med idag redan stora och mer kända besöksmål, bygga kontaktnät med nyckelpersoner, delta på marknadsförings- och säljresor, samt ta fram en gemensam digital kontaktbank och ett gemensamt och anpassat kontakt- och säljmaterial.

 

Aktiviteter:

En marknadsundersökning görs i de olika länderna för att fastställa vad ryska, respektive svenska/finska turistresenärer efterfrågar och har för behov vid resor till de specifika regionerna. Undersökningen baserar sig på befintlig nationell statistik och kompletterar denna med information om de specifika regionerna.

Anpassning och översättning av små och medelstora destinationer, turistattraktioner och hotells befintliga information till ryska och engelska för att möta respektive målgrupp.

Framtagande av en gemensam internetbaserad kontakt- och säljbank över alla deltagande små och medelstora destinationer, turistattraktioner och hotell som sprids till turistinformationer och reseoperatörer i hela området.

Framtagande av gemensamt tryckt marknadsföringsmaterial över alla deltagande små och medelstora destinationer, turistattraktioner och hotells som paketeras och sprids till turistinformationer och reseoperatörer i hela området.

Gemensamma landsöverskridande workshops för alla deltagande små och medelstora destinationer, turistattraktioner och hotells att hitta paketeringsmöjligheter och kunna utveckla produkter tillsammans.

Mottagande av ryska resepaketerare på visning- och utbytesresa i Sverige och Finland. Visningsdagar avslutas med en för alla destinationerna gemensam nätverkande workshop med reseoperatörerna för att kunna följa upp, utveckla produkter och avsluta med konkreta affärsförslag.

Mottagande av svenska och finska resepaketerare på visning- och utbytesresa i Ryssland. Deltagande på turistkongresser.

Mottagande av ryska praktikanter på svenska och finska hotell och destinationer för att lära av varandra och utveckla/anpassa sina produkter.

För närmare upplysningar: Alexei Usov (Svefi) tfn: 070-669 29 05, 0922-688 26.

 

 

 

Content Analysis, Modern Technologies in Vocational Training and Quality Assurance

Land/länder: Vitryssland

Projektansvarig: Alexei Usov, Svefi

Tidsperiod: Januari 2008 – Januari 2009

Planning of the project activities:
January 2008 – June 2008
(1) Preparatory meeting of the project group with representatives from Sweden and Belarus in Minsk.
(2) Second preparatory meeting in Minsk is to take place in June 2008.

Implementation of the project activities:
June 2008 – February 2009
(1) The first training in Haparanda for the educational centre staff and its partners will take place in September 2008 with focus on platforms for running distance courses, delivering digital course materials, administrating students as well content of the advanced vocational courses.
(2) Participants from Belarus take part in the implementation phase at their home institution and guided and get assistance within the framework of a distance course run by Svefi. , September-November 2008
(3) The second training in Haparanda will take place in November 2008 with the focus on quality assurance, internationalisation and transparency of the advanced vocational courses.
(4) The students participating in testing activities of the project present the testing results and do an evaluation of the tested materials together with the Svefi’s staff in Dubovljani. December 2008-January 2009
(5) Follow-up, dissemination and evaluation activities; development plan for the next period is produced in February 2009.

Tematisk inriktning: Folkbildning, metoder i distansutbildning

Erfarenheter vi vill förmedla: Också detta projekt är en fortsättningsform av de tidigare projekten Svefi haft med Vitryssland, denna gång handlar detta om distansutbildning.

Finansieringsform: Svenska Institutet

 

 

 

Distance-learning and E-learning Opportunities for Continuing Professional Development

Land/länder: Ryssland
Projektansvarig: Alexei Usov, Svefi
Tidsperiod: 2009-09-27 – 2009-12-18

The partner in this project is MIPKI Institute (International Institute for Staff Development and Information, www.mipki.com) in St. Petersburg. SVEFI has been working out a number of distance learning educational program for students as well as teachers and has become a kind of methodological center in the field of e-learning. MIPKI Institute offers more than 150 programs for adults.The goals are: to run a 2-weeks course at SVEFI Academy for 12 educators; to present the results of the course, to create a web-site with the forum where the participants could get and regularly exchange the information on distance and e-learning.

Tematisk inriktning: Folkbildning, metoder i distansutbildning

Erfarenheter vi vill förmedla: Samarbetet i projektform med Ryssland, närmast Kola-halvön och Arkhangelsk region samt Karelska republiken har pågått sedan 1993. Detta projekt är ytterligare en fortsatt samarbetsform, denna gång med St.Petersburg.

Finansieringsform: Svenska Institutet

 

 

 

Educating Entrepreneurs Across Borders

Nordplus Utvecklingsprojekt 2012-2014

Educating entrepreneurs across borders är ett internationellt projekt mellan Sverige, Grönland, Island och Färöarna som finansieras av Nordplus via Internationella programkontoret. Projektet genomförs i samarbete med Piareersarfik i Maniitsoq, Íverksetarahúsið Färöarna, Island Hornafjordur Nýheimar, center för kultur, entreprenörer, forskning och utbildning. Svefi är koordinator och initiativtagare av projektet.

Projektets syfte är att utbyta, utveckla och sprida kunskap om entreprenörskap som en pedagogisk undervisningsmetod för vuxna lärande inom Norden. Genom att ta till vara, utveckla och sprida entreprenörskap som praktisk arbetsmetod stärks förutsättningarna för vuxna lärande i Norden att få utveckla sin entreprenöriella förmåga, företagsamhet, initiativförmåga, kreativitet, sociala kompetens och självförtroende, liksom deras möjligheter till att få en anställning och/eller kunna starta eget företag.

Under gemensamma workshops utbyter, praktiserar och utvecklar projektet arbetsmetoder, övningar och goda exempel inom entreprenörskap tillsammans i de deltagande länderna för att sedan utveckla och sprida kunskapen vidare i respektive land. Det bästa av projektets erfarenheter sammanställs, förfinas och demonstreras i utbildningsmaterial, lätt för andra organisationer att plocka hela eller delar av för att använda i sin utbildning av andra vuxna lärande i Norden.

 

 

 

Experiencing Self-Esteem and Empowerment by Intercultural and Inclusive Workshops

Tidsperiod: 2006/2008
Projektets längd: 2 år
Projektets startår: 2006
Finansiärer: EU-strukturfond Socrates, Grundtvig 2

Tematisk inriktning: Multikulturella workshops

Projektet skall ordna fyra internationella sammankomster i olika partnerländer där representanter från alla i partnerskapet tillsammans med personer ur målgruppen från respektive land deltar. Inför dessa sammankomster får varje land förbereda s k multikulturella workshops varav någon eller några skall utövas vid workshopsen med målgruppen. På detta sätt får såväl de olika organisationerna som målgruppen prova på nya sätt att möta människor och att lära sig av varandra. Detta innebär ett utbyte av s k best-practices. Därutöver förekommer planeringsmöten, utvärdering, uppföljning, etc.

Projektets syfte, mål och förväntade resultat: Involvera handikappade i samhället, förbättra deras sätt att umgås med andra, öka deras kunskaper om Europa samt skapa en mötesplats för de handikappade och samhället genom att arrangera multikulturella workshops. Som ett resultat skall de handikappade ha fått träffa människor från andra länder ur deras egen grupp och lärt sig mer om dem och socialt umgänge med andra. Partnerskapet skall dessutom dela med sig av sina erfarenheter och sätt att arbeta med målgruppen och på detta sätt förbättra sina pedagogiska metoder för målgruppen. Slutligen skall projektets verksamhet nå allmän kännedom och därigenom sprida kunskap om målgruppens existens, behov och rättigheter.

Målgrupp: Handikappade vuxna och personer som arbetar med dessa

Projektdeltagare (ex. lärare, studerande): Studerande, lärare, personer som arbetar med de handikappade studerande

 

Sammansättning av partnerskapet

Svensk organisation
Namn på organisationen: Sverigefinska folkhögskolan
Kontaktperson: Raija Hiivala
Adress: Box 154, 953 24 Haparanda
E-post: [email protected]
Tfn: +46 (0)922 – 688 09
Organisationens webbplats: www.svefi.net
Projektets webbplats: cfie.svefi.net

 

Partners

Organisationernas namn och land:

FENACERCI Federacao Nacional de Cooperatives de Solidariedade Social, FCRL, Portugal

Fundacion Asturiana de Atención a Personas con Discapacidades y/o Dependancias (FASAD), Spanien

Latvijas Sieviesu invalidu asociacija “Aspazija“, Lettland

PROSVASI, Cypern

 

Samordnande organisation

Namn på organisationen: Robert Kümmert-Akademie gGmbH, Tyskland

 

 

 

Företagsam Kvinna i Tornedalen 2010

Ett projekt som finansierades av Länsstyrelsen i Norrbottens Landsbygdsprogram och Främja kvinnors företagande, samt Folkbildningsrådet. Svefi var koordinator för projektet.

Projektet genomfördes i samarbete med Nystartskontoret i Haparanda kommun, Trevia Lotsen i Övertorneå kommun, samt Trevia Lotsen i Pajala kommun.

Syftet med projektet var att stärka förutsättningarna för kvinnliga entreprenörer i Tornedalen genom att tillsammans över kommungränser börja nätverka, hitta samarbeten, förnya kunskap och utveckla sina affärsidéer tillsammans. Projektet genomfördes under flertalet olika nätverksträffar och föreläsningstillfällen i de olika kommunerna under temana marknadsföring, paketering och samarbeten, försäljningsknep och mentorskap.

55 stycken entreprenörskvinnor i Tornedalen deltog i projektet som även blev startskottet för fortsatt nätverkande och samverkan i regionen bland entreprenörskvinnor. – Tornedalens första kvinnliga nätverk för entreprenörer hade bildats. Nätverket fortsatte med aktiviteter som kom att bli början till nya projekt för entreprenörskvinnor i regionen.

 

 

 

Företagsam Kvinna i Tornedalen 2012–2013

Ett projekt som finansieras av Ungdomsstyrelsen, Bidrag för kvinnors organisering 2012-2013 och koordineras av Svefi på uppdrag av föreningen Svefis Vänner.

samt;

Ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen i Norrbottens Landsbygdsprogram och Främja kvinnors företagande 2011 –2012. Svefi är koordinator för projektet.
Projektet genomförs i samarbete med Entreprenörcentrum i Övertorneå, Hela Sverige ska Leva Norrbotten i Pajala, samt Attraktiv Region Norrbotten via Landstinget.

Projektet är en fortsättning på tidigare genomfört projekt, Företagsam Kvinna i Tornedalen 2010, där 55 stycken entreprenörskvinnor i Tornedalen deltog för att nätverka, hitta samarbeten, förnya kunskap och utveckla sina affärsidéer tillsammans.

Behovet och intresset för projektet var enormt stort, resultat lyckat och efterfrågan stor på en fortsättning. I de nya projektomgångerna 2011-2013 kommer projektet arbeta mer med regionen som en helhet genom att ta fram strategiska utmaningar, visioner, mål, målgrupper och marknadsföringskanaler gemensamt för hela plattformen Företagsam Kvinna i Tornedalen. Utifrån dessa strategiska kärnvärden arbetar var och en sedan vidare med att utveckla sin egen affärsidé med nätverket som förankring.

Efter projektets slut är målet att ett självlevande nätverk har bildats för företagsamma kvinnor i Tornedalen, med verktyg och kraft för fortsatt eget arbete och utveckling i regionen. Projektet genomför under flertalet olika nätverksträffar och försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

 

 

 

Gränslös

Land/länder: Sverige, Finland

Projektansvarig: Annika Kronqvist, 0922 – 688 17

Tidsperiod: 2009-03-01 – 2011-04-30

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan tre vuxenutbildningsinstitut i HaparandaTornio; Svefi, Kemi-Tornio yrkeshögskola samt Lappia Institutet i Tornio. De deltagande skolorna vill med projektet bidra till att föra gränsregionens ungdomar närmare varandra och att ungdomarna lär känna varandra bättre genom kulturrelaterade, gränsöverskridande och spännande aktiviteter som ungdomarna vid skolorna efterfrågat och som bland annat bygger på skillnader i de två ländernas identitet och kultur.

Samtidigt med att ungdomarna lär känna varandra bättre skall skolorna öka sina kunskaper om varandra och undersöka och jämföra hur lärarna arbetar på båda sidor om gränsen, ta del av varandras erfarenheter, skapa samarbetsmöjligheter och ta till vara varandras resurser inom de kulturrelaterade utbildningarna vid skolorna.

Det handlar även om att se vilka möjligheter som finns att tillsammans anlita externa experter inom vissa områden för att dela på kostnader. Detta skall ske genom att skolorna under projektet ordnar gemensamma tillställningar, workshops och föreläsningar där elever och lärare från de deltagande skolorna får arbeta tillsammans i blandade grupper och på så sätt lär känna varandra och varandras utbildningar bättre. På detta sätt synliggör vi även våra utbildningar.

Som avslutning skall en större gemensam festival ta plats i december 2010 på gränsen med fokus på de resultat som ungdomarna i projektet tillsammans har tagit fram.

Finansieringsform: Interreg IVA Nord

 

 

 

Interreg IVA Nord-förstudie:
“Kartläggning av kompetenser på Nordkalotten/i Barentsregionen”

2013-11-01 – 2014-06-30

I förstudien som genomförs tillsammans med Torneå Medborgarinstitut skall kartläggas tillgången till personer som har intresse att verka som konferenstolk vid konferenser, möten och seminarier arrangerade av myndigheter, organisationer och representanter för närings- och kulturlivet på Nordkalotten/i Barentsregionen. I förstudien ingår också att ta reda på personernas möjlighet att delta i en framtida tolkutbildning så att de inom en snar framtid kan stå till förfogande för regionens behov av tolkar.

Efter kartläggningen ska en informationsbank på personer som är lämpliga som tolk skapas, i den dokumenteras också deras möjlighet att delta i en när/distanstolkutbildning. Utifrån gruppens kompetensbehov byggs upp en plan för en tolkutbildning.

Under förstudien ordnas informations- och prova-på-tillfällen i HaparandaTornio (SE – FIN), Kirkenes (NO) samt i Murmansk och i Arkhangelsk (RU).

Förstudien har delfinansiering också från Nordkalottrådet.

Närmare information: Raija Hiivala, [email protected], 0922 – 688 09 eller Eivor Olofsson, [email protected]. 0708-512905

____________________

Interreg IVA Pohjoinen esiselvityshanke “Osaamisen kartoittaminen Pohjoiskalotilla/Barentsin alueella”

2013-11-01 – 2014-06-30

Esiselvityshanke toteutetaan yhdessä Tornion kansalaisopiston kanssa ja siinä kartoitetaan tulkkaamisesta kiinnostuneiden henkilöiden määrää, kyseessä on lähinnä konferesnssi- ja kokoustulkkaus eri muodoissaan. Tarkoituksena on myös selvittää henkilöiden mahdollisuudet osallistua mahdolliseen tulkkikoulutukseen.

Kartoituksen tarkoituksena on myös luoda tietopankki henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita tulkkikoulutuksesta, siihen kerätään myös heidän mahdollisuutensa osallistua koulutukseen.

Esiselvityshankkeen aikana järjestetään informaatio- ja haastattelutilaisuuksia HaparandaTorniossa (SE- FIN), Kirkkoniemessä (NO) sekä Muurmanskissa ja Arkangelissa (RU).

Pohjoiskalottineuvosto on myös myöntänyt rahoituksen esiselvityshankkeeseen.

Lisätietoja: Raija Hiivala, [email protected], +46 922 – 688 09 tai Eivor Olofsson, [email protected], +46 708-512905

____________________

Интеррег IVA Норд – предварительное исследование “Определение профессиональных навыков в регионе Нуркалоттен / Баренцевом регионе»

01.11.2013 – 30.06.2014

В рамках предварительного исследования, проводимом совместно с народным училищем в Торнио, предполагается определить круг заинтересованных лиц, которые смогли бы работать в качестве переводчиков на конференциях, совещаниях и семинарах, организуемых государственными учреждениями, организациями и представителями деловой и культурной жизни в регионе Нурдкалоттен / Баренцевом регионе. Одной из задач предварительного исследования является определение возможных участников подготовительных курсов для переводчиков, чтобы в ближайшее время удовлетворить спрос в регионе на переводчиков.

После предварительного исследования создается банк данных с информацией о лицах, которые бы могли выполнять функции переводчика, а также собирается информация о возможностях переводчиков участвовать в обычном или дистанционном курсе по переводу. На основе выявленных потребностей группы разрабатывается план курса для подготовки переводчиков.

В ходе предварительного исследования проводятся информационные встречи и практический семинары в ХапарандаТорнио (ШВЕ – ФИН) , Киркенес (НОР), Мурманск и Архангельск (РОС) .

Предварительное исследование частично финансируется из бюджета Совета региона Нурдкалоттен.

 

 

 

Integrera tillsammans

Land/länder: Sverige

Projektansvarig: Eivor Olofsson, 0922 – 688 02

Tidsperiod: 2011-06-01 – 2011-09-30

“Integrera tillsammans” är en förprojektering som medfinansieras av Europeiska unionen/EFS (Europeiska sociala fonden) och pågår under tiden 1 juni – 30 september 2011. Projektet genomförs i samarbete mellan Svefi, Haparanda och Övertorneå kommuner, Arbetsförmedlingen, Tornedalens folkhögskola samt Företagarna i Haparanda och Övertorneå.

Bakgrunden till projektet är att Övertorneå och Haparanda präglas av relativt hög arbetslöshet, avflyttning och en åldrande befolkning och behöver under de kommande åren all befintlig arbetskraft för att kunna överleva och utvecklas. Samtidigt har dessa kommuner flyktinggrupper som har svårigheter att integrera sig på arbetsmarknaden. I det aktuella projektet är målet att genom en grundlig kompetensanalys av män och kvinnor med utländsk bakgrund processa fram en metodbeskrivning för vilka insatser som kan erbjudas dem för att de ska bli självförsörjande och utvecklas som personer. Målet är även att skapa ett genomförandenätverk, där kommun, stat, näringsliv och utbildningssektor tillsammans kan implementera insatserna som metodbeskrivningen kommer fram till.

Finansieringsform: Europeiska socialfonden

 

 

 

Jobvision

Land/länder: Vitryssland

Projektansvarig: Alexei Usov, Svefi

Tidsperiod: vt 2009 – ht 2009

På kort sikt ett av målen är att ge 15 medlemmar i den vitryska intresseorganisationen för synskadade BelTiz att genomgå en grundläggande utbildning i en grupp bestående av 6 män och 8 kvinnor. Inom Jobvision-projektet får BelTiz och dess medlemmar ett informationspaket som utgör en grund för fortsatt arbete i landet med 5 nyckelyrken. I den ingår en modell för bättre kommunikation med myndigheterna, arbetsmarknadsinstitutioner, arbetsgivare samt metoder att rekrytera personer till nyckelyrken. Att få en chans till att utöka möjligheterna till arbete för synskadade, står också högt på agendan. Det betyder att BelTiz ska kunna utbilda synskadade i nya och för dem användbara och tillgängliga yrken. Detta skall sedan kunna hjälpa LEO att överföra erfarenheterna till nya områden.

Projektet ska nå minst 160 synskadade och intressenter i Minsk, Brest, Vitebsk, Gomel genom att Svefi och BelTiz anordnar allmänna föreläsningar och presentationer. Fördelningen mellan könen beräknas vara 50/50. Projektaktiviteterna pågår under vt2009-ht2009

Tematisk inriktning: Funktionshinder, Genus/jämställdhet

Erfarenheter vi vill förmedla: De tidigare erfarenheterna från projekten med vitryska synskadade samarbetsparter har gett positiv effekt och detta projekt är ett av resultaten för de tidigare projekten.

Finansieringsform: Forum Syd

 

 

 

KUA – KompetensUtveckling av Anställda

Tidsperiod: 2006/2007

Finansiärer: EU-strukturfond Mål 1 Norra Norrland

 

 

 

Kultur ger tillväxt

Projekttid: 2013-04-01-12-31

Projektansvarig: Annika Kronqvist

Detta projekt har genomförts i samverkan med HaparandaTorneå, Norrbottens läns landsting, Tornedalsrådet och Bottenviksbågen. Företagarna i Haparanda samt Barents Hus Ab har medverkat. I april ordnades ett seminarium med samma namn där man betonade konstens roll för tillväxten och vice versa. Anders Eriksson, direktör för Finlandshuset agerade moderator och talare på seminariet var bl.a. Finlands ambassadör i Sverige Harry Helenius, Joppe Philgren från Generator Sverige, generalsekreterare för Föreningen Norden Bo Andersson och docent Tytti Isohookana-Asunmaa från Uleåborgs universitet. De regionala och lokala tankegångarna presenterades av landshövdingen Sven-Erik Österberg, kommunalrådet Gunnel Simu, riksdagsmannen Sven-Erik Bucht och redaktören Kenneth Mikko från BarentsKultur. Svefis studiomusiker och sångare bjöd på musikunderhållning. I november uppmärksammades företagagandet och entreprenörskapet under ett seminarium där då Lars-Eric Aaro, VD LKAB, Björn Wahlström, erfaren företagsledare och styrelseordförande och Annica Bray, Science Park, Skellefteå gav sin syn på framtidens utmaningar för näringslivet i norr.

 

 

 

Kulturmöten i det öppna vardagsrummet (2016)

Projektägare: Svefi

Partners: Haparanda kommun, Svenska kyrkan Haparanda, Sverigefinska synskadadeförbundet Haparanda och Rädda Barnen Haparanda

Projektlängd: 5 månader

Total budget: 126 100.-, för Svefis del 56 100.-

Huvudfinansiär: Norrbottens läns landsting

Medfinansiärer: Svefi

Projektkoordinator, Svefi: Virve Silvekoski (projektmedarbetare: Saara Pekkarinen)

Beskrivning: Syftet är att knyta nya kontakter kulturer och människor emellan i en gemensam mötesplats, ett öppet vardagsrum, och därmed skapa gemenskap och förståelse mellan olika folkgrupper.

 

 

 

Ljus och design

Tidsperiod: 2006/2007

Finansiärer: EU-strukturfond Mål 1 Norra Norrland

 

 

 

My Story is Your Story

Grundtvig Partnership 2012-2014

My Story is Your Story är ett internationellt projekt mellan Sverige, Belgien, Polen, Turkiet, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Portugal och Tyskland som finansieras av Grundtvig Lifelong Learning Programme via Internationella programkontoret. Projektet genomförs i samarbete med följande partners: Mairie de Puteaux, Osmaniye Gelisim Dernegi, Caer Alyn Archaeological and Heritage Project, Escuela Oficial de Idiomas Dos Hermanas, Actual Gest Formacao Profissional Lda, Volkshochschule Weil am Rhein, International College Sp. Z o.o., LBC-NVK cvo (coordinator).

Projektets syfte är att introducera och utveckla Storytelling som ett utbildningsverktyg för vuxna lärande inom Europa. Genom att tillämpa Storytelling i undervisning kan de lärande stärka sin kommunikativa förmåga, sitt uttryckssätt och sitt självförtroende. Genom att samverka och arbeta tillsammans över landsgränser i Europa kan projektet skapa förståelse för andras kulturer, arv, uttryckssätt och språk vilket bidrar till ett mer integrerat och mångkulturellt Europa.

Genom en social webplats delar de lärande sina historier, samverkar och får feedback från andra deltagare. Genom Storytellling-events och workshops i andra europeiska länder ges de lärande möjlighet att få gestalta sina historier inför publik och att kunna ta del av andras historier för att så utvecklas vidare i sitt lärande.

 

 

 

Möjligheternas verkstad

Land/länder: Sverige

Projektansvarig: Annika Kronqvist, Svefi

Tidsperiod: 2009-05-01 – 2011-10-30

“Möjligheternas verkstad” är ett EFS-projekt (Europeiska sociala fonden) inom Jobb- och utvecklingsgarantin i Haparanda kommun. Projektet pågår under tiden 2009-05-01 – 2011-10-30 och den första workshopen (6 månader) startade den 17 augusti 2009. Projektet genomförs i samarbete mellan Svefi, Haparanda kommun och Arbetsförmedlingen.

“Möjligheternas verkstad” kan beskrivas som ett redesignprojekt där man arbetar med att ge kasserade och uttjänade saker, möbler och material nya liv och användningsområden genom att förändra och komplettera deras ursprungliga funktioner. “Möjligheternas verkstad” bygger på insatser där deltagarna tillsammans med personal från kommunen och AF arbetar med redesign, får nya kunskaper inom ämnet, och därmed i framtiden får möjlighet att utbilda sig vidare och/eller börja arbeta med redesign i arbetslivet. De praktiska inslagen samt det funktionella och säljbara är den röda tråden i insatserna. Deltagarna får personlig coachning och det är varje deltagares eget intresse som styr inriktningen.

För närmare upplysningar: Annika Kronqvist (projektledare, Svefi) tel. 0922 – 688 17 eller Ursula Juntti (verksamhetssamordnare, AF) tel. 010 – 487 112 52.

 

 

 

Optimization of Document and Information Flow in Adult Education Management System

Land/länder: Ukraina

Projektansvarig: Alexei Usov, Svefi

Tidsperiod: 2009-08-17 – 2010-02-29

The current situation with information flow and document management in education system in Lviv needs great improvements on all levels. Goal: Resource Center for Adult Education in Lviv is a good start to implement modern ICT by creating conditions for the transition from routine hard-copy document flow to advanced paperless (digital) technologies. Objective is to demonstrate the existing Swedish solutions, train the Ukrainian participants to develop and implement modern information flow and document management.

Tematisk inriktning: Folkbildning, implementering av modern IKT

Erfarenheter vi vill förmedla: Samarbete i projektform med Ukraina och närmast med institutioner i Lviv har pågått sedan 2004 och fortsätter i olika former.

Finansieringsform: Svenska Institutet

 

 

 

Pilotkursen, ljudteknik för synskadade

Tidsperiod: 2005/2006

Finansiärer: EU-strukturfond Mål 1 Norra Norrland

 

 

 

Pro-Guide: United development of some key professions for visually impaired

Tidsperiod: 2006/2008

Finansiärer: EU-strukturfond Leonardo da Vinci

 

 

 

Pro-Guide 2 (Professional music and sound production in the digital age by visually impaired people)

Land/länder: Sverige, Finland, Tyskland, England, Belgien

Projektansvarig: Stig Hedlund, Svefi

Tidsperiod: 2008-12-01 – 2010-11-30

The Pro-Guide 2 as well as its predecessor project Pro-Guide is aimed at improving the possibilities for visually impaired people, especially in education, lifelong learning and working life. There are three key professions for the visually impaired this project is to target – sound engineers, musicians and producers.

Our experience and knowledge acquired from developing new and innovative techniques in building complex Braille and speech oriented interfaces within the previous Pro-Guide project, will be transferred into new and concrete solutions and products to help the target groups to combat difficulties presented by inaccessible digital technology.

• 2 adapted general solutions for editing and processing sound in a professional environment,
• 2 adapted editors for processing and editing sounds in keyboards, synthesizers, and effect devices
• A hard and software package for making scores available for easy reading for visually impaired musicians.

With the help of the ProGUIDE2 project we will be able to combine technical ideas with knowledge and experience of how to establish a greater number of steady jobs for the target group visually impaired in these key professions all over the EU.

Our opinion is that a great number of good examples of successful solutions for visually impaired can break the barriers and change negative attitudes. We strongly believe that this process is the basis for a significant number of visually impaired people to be able to participate in the working life.

Tematisk inriktning: Funktionshinder, hjälpmedel för synskadade

Erfarenheter vi vill förmedla: Projektet är en fortsättning på Pro-Guide 1 där grunderna och planen för Pro-Guide 2 bearbetades. Under båda projekt har man kunnat konstatera de olika förhållningssätten europeiska länder och kulturer har ang. synskadade. Dock har man också kunnat hitta likheter och beröringspunkter under projektens gång. Själva hjälpmedlet Pro Guide har testats några gånger men inte i sin helhet, detta kommer att ske under juli-månad och i under den tid som finns kvar av projektet.

Finansieringsform: Leonardo da Vinci

Länk: www.proguide.eu

 

 

 

Promotion of Basic Values and Ideas of Folk High School in Belarus (Vitryssland)

Tidsperiod: 2005/2006

Finansiärer: Svenska Institutet

Projektet är ett samarbetsprojekt med Nationella Institutet i innovativ utbildning och Dubovljany kommun, Minsk distrikt i Vitryssland.

Första etappen som pågick under perioden juli 2005-juli 2006 innehöll studiebesök och konferenser som gav insyn i frågor om folkbildningstradition i Sverige, folkhögskola som en form av vuxenutbildning, förutsättningar för ett fungerande demokratiskt samhälle, individens rättigheter och människosyn. Som en praktisk del i projektet har en CD med vitrysk och svensk musik skapats och spelats in.

September 2006 inleddes ett nytt stadie i projektet. Utbildningsorganisationer och AF från fem olika kommuner i Minsk distrikt visade stort intresse till svenska erfarenheter i folkbildningsfrågor. Ett gemensamt konstsamarbete började ta former: med musikalster från CD – skivan som underlag kommer konstnärer och performance artister från båda länder förbereda uppträdande till en stor konferens i maj 2007.

Representanter från social – och utbildningsförvaltningar, konstnärer och lärare besökte Svefi i november 2006. Förutom nya kunskaper om folkbildning och folkhögskolans arbetssätt och undervisningsmetoder deltog de i EU -konferensen ”Folkbildning med influenser från Europa”.

 

 

 

PUK – Folktraditionsnätverket inom Barents

Tidsperiod: 2005-2008

Finansiärer: Forum Syd/Sida Interreg IIIA, Nord, Kolartic, Svenska Institutet

Projektets huvudsyfte är att koordinera det regionala samarbetsnätverket för folktraditionsutövare i Barentsregionen. Genom att skapa bättre ekonomiska förhållanden på hemmaplan ska folktraditionsutövare kunna nyttja sina kunskaper, tjänster och produkter på sina egna villkor, så att de kan fortsätta att bo i sina hemorter.

För närmare info, se: http://www.folktradition.net

 

 

 

ReMake: Återvinning av kreativa idéer, erfarenheter och kulturer med fokus på miljön

Deltagar- och lärarutbytet mellan de fyra skolorna/organisationerna i Finland, Lettland, Estland och Sverige ger de inblandade kunskaper om nya ämnen. Det ökar också den interkulturella dialogen och samarbetet över gränser. Projektet baserar sig på ett gemensamt tema: miljön.

På organisationsnivån kommer parter och personal som är med i utbytet att bekanta sig i varandras metoder och studieprogram vilket kommer att förbättra alla organisationers egna arbetsmetoder med vuxna och ger en grund för framtida nordiskt-baltiskt samarbete.

Projekttid: 2011-09-01-2012-08-31

För närmare upplysningar: Annika Kronqvist (projektledare, Svefi): 0922 – 688 17, [email protected]

 

 

 

Samarbete och samarrangemang med Haparanda Kalevala-förening

Svefi har under detta år samarbetat aktivt med Kalevala-föreningen i Haparanda. Som exempel på arrangemangen kan nämnas firandet av Kalevala-dagen, 24/2, tillsammans med Torneås Kalevala-förening. Den 24 februari är också sverigefinnarnas dag och det firades tillsammans med Haparandas minoritetsspråksdelegation i Aulan på Svefi och arrangemanget besöktes av det lokala bandet The Meänmaa samt folkmusikgruppen Tallari från Kaustinen i Finland.

Svefi och Kalevalaiset har under året haft ett tiotal gemensamma aktiviteter som alla berör den gemensamma kulturen och historien i Sverige och Finland, speciellt Tornedalen.

 

 

 

Support for Civil Society and Equality in Baltic

Web site: www.eapn.lv/baltic_project

Program: Seminar at Svefi on 24 February, 2015: Link (PDF, Swedish)

Program: Seminar at Svefi on 28 February, 2015: Link (PDF, Swedish)

With the project “Support for Civil Society and Equality in Baltic” Women Rights Institute of Latvia during the period from 1 October 2014 to 31 March 2016 in partnership with 7 nongovernmental organisations of 7 countries of the Baltic Sea Region – Women’s Union of the Kaliningrad Region of Russia, Eesti People to People of Estonia, NGO Institute for social innovations, initiatives and inclusion of Lithuania, Stowarzyszenie Vesuvio of Poland, KUN Centre for Gender Equality of Norway, Alliance -Russian-speaking Youth Organisation of Helsinki in Finland and Sverigefinska folkhögskolan of Sweden – would like to support the promotion of democracy, gender equality and influence of civic society through co-operation between NGOs.

To reach the set goal by realisation 7 activities partners of the project will organise 10 workshops, 8 seminars and 1 conference with participation of 718 leaders and volunteers of NGOs, including 42 NGO experts, will use the website of the project and will collect and distribute 1 brochure of the proposals and 2 booklets of the activities in 8 countries (3200 copies). Implementation of the project will be provided by 10 administrative employees of the partners. The total budget is planned to be in the amount of DKK 548374,00, and partners have provided co-funding in the amount DKK 48473,00.

 

 

 

The Distance Education Opportunities in Lviv Region, Ukraina

Tidsperiod: 2005-2007

Finansiärer: Svenska Institutet

 

 

 

Unga skrivare i Barentsregionen

Tidsperiod: 2003-2006

Finansiärer: Interreg IIIA, Nord, Kolartic

I processer som syftar till att överbygga klyftor mellan språk och kulturer spelar konsten och litteraturen en särskilt viktig roll. Därför är det betydelsefullt att förstärka samarbetet till att bli permanent i ett gemenskap av EU-tecken för att knyta de samverkande nationerna närmare varandra och öka kunskaperna om områdets kulturella mångfald.

Övergripande mål:

• Öka kunskapen om Barentsregionen som kulturgemenskap bland unga litteraturintresserade och vuxna som arbetar med barn- och ungdomslitteratur.
• Stärka samhörighetskänslan inom Barentsregionen.
• Stärka de nätverk som arbetar för skrivande ungdomars utveckling och för kulturellt utbyte.
• Skapa ett internationellt utbyte kring litteraturpedagogiskt arbete i Barentsregionen.
• Utveckla metoder och samla kompetens hur man kan arbeta med unga och skrivande.
• Få fram en grupp unga skrivare från samtliga deltagarländer med gränsöverskrivande kulturkompetens som kan vara motorer i fortsatt unglitterärt utvecklingsarbete i Barentsregionen.
• Utveckla Sverigefinska folkhögskolan till en resursbank för fortsatt sådant arbete i Barentsregionen.
• Utveckla den virtuella mötesplatsen speciellt med tanke på de ryska medverkande.
• Skapa förutsättningar för etablering av ett permanent utbildningsprogram vid Sverigefinska folkhögskolan för unga skribenter från Barentsregionen.

Om vi verkligen vill skapa förståelse mellan de nordryska och de nordiska regionerna, behöver vi ett långvarigt samarbete som kan hjälpa till att bygga kunskap om varandra, om varandras uppfattning av konstens roll i samhället, i människans liv, om den politik som finns på båda sidor gränsen.

 

 

 

Ukrainas Synskadade IT-Ambassadörer

Land/länder: Ukraina

Projektansvarig: Alexei Usov, Svefi

Tidsperiod: vt 2009 – ht 2009

Sverigefinska folkhögskolan vill tillsammans med ukrainska intresseorganisationen för synskadade UTOS i Lviv genomföra ett projekt Ukrainas Synskadade IT Ambassadörer med målet att skapa möjligheter till deltagande i samhället för synskadade. För att uppnå detta ska man i Lviv och Haparanda genomföra (2+1) fysiska utbildningar 2 allmänna föreläsningar samt utföra 3 kurser på distans som handlar om moderna hjälpmedel under tiden vt 2009-ht 2009. Den primära målgruppen är UTOS-organisationen och dess representanter från regionala organisationer för synskadade som får en ”verktygslåda” och en modell för att lösa synskadade medlemmarnas problem när det gäller utbildning, arbetsliv, sociala området. I andra hand är det enskilda synskadade, deras lärare, anhöriga och företrädare för organisationer och myndigheter. I utbildningen skulle 10 så kallade IT ambassadörer (5 kvinnor och 5 män) delta som sprider sedan vidare sina kunskaper och erfarenheter till andra synskadade, UTOS medlemmar och andra intressenter. Allmänna föreläsningar skulle involvera ytterligare 160 personer.

Tematisk inriktning: Funktionshinder, IT

Erfarenheter vi vill förmedla: Samarbetet med Ukraina som pågått sedan 2004 fortsätter med detta projekt där synskadade är målgruppen.

Finansieringsform: Forum Syd

 

 

 

Vitryskt-svenskt förbund för synskadade musiker

Land/länder: Vitryssland

Projektansvarig: Stig Hedlund, Svefi

Tidsperiod: 090701-091117

Det här projektet syftar till att genom en gemensam skivproduktion och spelningar vid en festival och i en studio, samt via användningen av dess resultat, visa på det verkligt goda exemplen och stärka synskada-des ställning på arbetsmarknaden. Enskilda, myndigheter, skolor NGO osv. kan använda resultaten i en aktiv marknadsföring, för att förbättra förutsättningarna för synskadade. Projektet ger möjlighet till deltagarna att komplettera sina studier med praktisk erfarenhet från verkliga arbetsplatser och internationell miljö. Samarbetspartnern är institutionen Podjelniki, yrkesutbilddnings- och rehabcenter för synskadade vuxna. Centret ligger i Minsk, Vitryssland.

Tematisk inriktning: Funktionshinder, Kultur

Erfarenheter vi vill förmedla: Detta projekt är fortsättning på det samarbete som Svefi haft med institutioner i Vitryssland och Minsk sedan 2004 inom olika områden, mest dock med synskadade. Ett demokratiprojekt i folkbildningstecken var det första.

Finansieringsform: Svenska Institutet

 

 

 

Ökad anställbarhet genom egna initiativ, nya kunskaper och inlevelse

Tidsperiod: 2005/2006

Finansiärer: EU-strukturfond Mål 1 Norra Norrland

Projektet är slutfört. Ni kan läsa slutrapporten i nedanstående dokument:

Slutrapport [Word-dokument]
Slutrapport [PDF-dokument]

Kurser med internationell inriktning

1. Russian Connection

Allmän kurs på Svefi. Rysslandslinjen syftar i första hand till att ge kunskaper i- och kännedom om Kolahalvön, Arkhangelsk Oblast samt Karelska republiken.

 

 

2. Sommaruniversitet, The Open Society

“The Way it Works in Sweden on Local, National and International Levels”, en tvåveckorskurs för universitetsstuderande från Ukraina, Vitryssland och Ryssland.

Genomförs i samarbete med SI (Svenska Institutet), www.svefi.net/su (webbsidan endast tillgänglig vid begäran)

 

 

3. Engelska för studeranden från Ryssland

I samarbete med NGO Centre for Development of International Cooperation in the Sphere of Education and Culture (www.nwcreative.ru) i Kotlas, Arkhangelsk oblast.

Internationella projekt och samarbeten

Gränslös 2009

Land/länder: Sverige, Finland

Projektansvarig: Annika Kronqvist, Svefi

Tidsperiod: 2009-03-01 – 2011-02-28

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan tre vuxenutbildningsinstitut i HaparandaTornio; Svefi, Kemi-Tornio yrkeshögskola samt Lappia Institutet i Tornio. De deltagande skolorna vill med projektet bidra till att föra gränsregionens ungdomar närmare varandra och att ungdomarna lär känna varandra bättre genom kulturrelaterade, gränsöverskridande och spännande aktiviteter som ungdomarna vid skolorna efterfrågat och som bland annat bygger på skillnader i de två ländernas identitet och kultur. Samtidigt med att ungdomarna lär känna varandra bättre skall skolorna öka sina kunskaper om varandra och undersöka och jämföra hur lärarna arbetar på båda sidor om gränsen, ta del av varandras erfarenheter, skapa samarbetsmöjligheter och ta till vara varandras resurser inom de kulturrelaterade utbildningarna vid skolorna.

Det handlar även om att se vilka möjligheter som finns att tillsammans anlita externa experter inom vissa områden för att dela på kostnader. Detta skall ske genom att skolorna under projektet ordnar gemensamma tillställningar, workshops och föreläsningar där elever och lärare från de deltagande skolorna får arbeta tillsammans i blandade grupper och på så sätt lär känna varandra och varandras utbildningar bättre. På detta sätt synliggör vi även våra utbildningar. Som avslutning skall en större gemensam festival ta plats i december 2010 på gränsen med fokus på de resultat som ungdomarna i projektet tillsammans har tagit fram.

Tematisk inriktning: Kultur

Erfarenheter vi vill förmedla: Ett samarbetsprojekt mellan tre utbildningsinsitut i två olika länder är givande och vidgar resp. synsätt. Man skulle kunna tänka sig att utbildningssystemen i Sverige och Finland inte skiljer sig alltför mycket. Men skillnader i tankesättet och kulturen finns. Därmed vidgar samarbetsprojektet de medverkandes synsätt och man ser nya möjligheter och kan ta vara på varandras olikheter och tillämpa dem i sina egna utbildningsmodeller.

Finansiering: Interreg IVA Nord

Verksamheter i Sverige med EU-medel

Möjligheternas verkstad

Land/länder: Sverige

Projektansvarig: Annika Kronqvist, Svefi

Tidsperiod: 2009-05-01 – 2011-10-30

“Möjligheternas verkstad” är ett EFS-projekt (Europeiska Sociala Fonden) inom Jobb- och utvecklingsgarantin i Haparanda kommun. Projektet pågår under tiden 2009-05-01 – – 2011-10-30 och starten och den första workshopen är den 17 augusti 2009. Projektet genomförs i samarbete mellan Svefi, Haparanda kommun och Arbetsförmedlingen i Haparanda.

Möjligheternas verkstad kan beskrivas som ett redesignprojekt där man arbetar med att ge en kasserad och uttjänad sak/möbel/material ett nytt liv, ett nytt användningsområde genom att förändra och komplettera dess ursprungliga funktion.

Möjligheternas verkstad bygger på sex månader långa insatser då deltagarna tillsammans med personal från kommunen och Af arbetar med redesign och får nya kunskaper inom ämnet och i framtiden har möjlighet att utbilda sig vidare och/eller börja arbeta med redesign.

De praktiska inslagen samt det funktionella och säljbara är den röda tråden i insatserna. Deltagarna får personlig coachning och det är varje deltagares eget intresse som styr inriktningen.