PERSONUPPGIFTER

Hem — Personuppgifter

För att vi som folkhögskola ska kunna bedriva kurser via statsbidrag samt erbjuda dig en utbildning som är utformad utifrån dina egna förutsättningar behöver vi behandla vissa uppgifter om dig som person.

När du skickar in ett ansökningsformulär för någon av våra utbildningar kommer dina personuppgifter att registreras i datasystemet Schoolsoft. Det följer de nya EU-reglerna kring insamling av personuppgifter (GDPR).

Vi gör detta för att få anslag från stat, kommun och landsting, samt för att kunna intyga till de som betalar ut studiemedel och ekonomiskt stöd att du studerar hos oss.

Uppgifterna registreras även för att vi ska kunna utfärda intyg och omdömen samt för att kunna ta kontakt med anhöriga, exempelvis vid ev. olycksfall.

Sverigefinska folkhögskolans organisationsnummer är 997600-3021. Skolans rektor är personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter kommer att finnas i våra system samt i våra pärmar enbart så länge du studerar hos oss. Du har rätt att begära ett utdrag över de uppgifter vi registrerat.

Vi sparar dina intyg och omdömen i 50 år, vilket vi är skyldiga till enligt lag.

Vi registrerar följande:

— Namn, personnummer, telefonnummer, e-post och adress.
— Namn och telefonnummer till närmast anhörig
— Län där du är folkbokförd.
— Kön och födelseland. (Folkbildningens uppdrag är bland annat att utjämna utbildningsklyftor i samhället och folkhögskolorna behöver därför lämna statistikunderlag till Folkbildningsrådet med information och t.ex. kön och härkomst).
— Önskemål om boende på internat.
— Önskemål om specialkost p.g.a. allergier/ intoleranser, m.m.

 

Uppgifter som rör dig som deltagare förvaras under säkra former och lämnas endast vidare till nedanstående instanser:

— CSN gällande antagning, studieförsäkran och eventuella studieavbrott
Försäkringskassan för deltagare som behöver påvisa deltagande i studier
— Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet)
— Deltagarens hemlandsting/region (för erhållande av bidrag)
— Specialpedagogiska skolmyndigheten (för erhållande av bidrag).
— SCB, Statistiska Centralbyrån (statistikuppgifter)

Om du har skyddad identitet kommer dina uppgifter att sparas i en separat, egen sida/tabell i databasen.

 

Fotografering och inspelning

Det kan förekomma fotografering och inspelning (bild och/eller ljud) i skolans lokaler samt där skolan leder eller deltar i evenemang eller tillställningar, såtillvida regler och lagar tillåter.

Materialet kan publiceras på skolans webbsida samt sociala medier. Materialet kan även användas i fysiska utskick såsom infoblad och affischer. Material som framställer skolan, dess verksamhet och de avbildade personerna på ett positivt vis prioriteras.

Publiceringen sker på den rättsliga grunden “intresseavvägning”. Avvägningen baseras på skolans behov av engagemang utifrån den lokala kretsen kombinerat med skolans relativt glesbefolkade läge. För att kringgå detta hinder använder skolan digitala medier och fysiska utskick för att kunna sprida information gällande dess utbildningar, mångfacetterade verksamhet och arbete i kulturlivet.

Materialet kan sparas och användas i upp till 10 år.

Du kan när som helst invända mot användandet av bilder eller inspelningar där du själv eller personer du förmyndar över förekommer, samt förbjuda fortsatt användande av desamma. I sådana fall kontaktar du skolans rektor.