Fast Care är ett projekt som leds av Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda och som medfinansieras av Eurepeiska unionen / Europeiska socialfonden.
Projektet inriktas på att hjälpa ukrainska flyktingar att hitta jobb samt att öka deras gemenskap och samvaro i- och med det svenska samhället. Fast Care-projektet pågår fram till sista mars 2024.

Projektledare: Arja Martinviita, rektor

Läs mer om projektets aktiviteter här: svefi.net/fastcare.