HemStudier — Bildkonstnär och konst

Vi fräschar upp och bygger om våra konstutbildningar tillsammans med de uppmärksammande konstnärerna Gustaf Nordenskiöld och Hans Isaksson. Utbildningarna planeras att börja efter sommaren, och du kan ansöka till dem redan nu! Den uppdaterade studieplanen ska läggas ut senast i mitten av mars.

 

Utbildningarna inom Konst och Bildkonstnär leds av yrkesverksamma bildkonstnärer som ger en inblick i sina metoder/tankesätt. Under utbildningarnas gång får du även utrymme för att skapa på egen hand, och du får handledning i att fullfölja en konstnärlig process.

Du ska vara lyhörd, mogen, kreativ, kunna ta ansvar för egna studier och våga dig in i en skapande process där det i början kan råda ovisshet över vad konst är. Du ska våga gå in i olika och för dig nya former av skapande.

I studierna ingår även konsthistoria för en historisk och kontextuell förståelse för konst.

Utbildningarna ger bra grunder till att arbeta som bildkonstnär eller inför vidare studier till konstnär och konstvetenskap. De fungerar även utmärkt som förberedande inför högskolestudier.

Utbildningarna finns i tre olika utföranden:

  • Särskild kurs — Reguljär utbildning där du fokuserar dina studier på inriktningen.
  • Eftergymnasial yrkesutbildning — Samma som särskild kurs men med ytterligare ämnen och moment som förbereder dig på ett yrkesliv som konstnär.
  • Allmän kurs — Förutom att studera och jobba med konst får du även komplettera de grundskole- eller gymnasiebetyg du ännu ej är godkänd i.

Samtliga är CSN-berättigade, läses på heltid här på skolan och ger goda grunder för vidare studier på exempelvis högskola. Skolan har även restaurang och boende för en trygg och komplett studiemiljö.

Bildkonstnär (Eftergymnasial yrkesutbildning)

Bildkonstnär är en eftergymnasial yrkesutbildning (EGY) som ger dig de kunskaper och praktiska erfarenheter du behöver för att arbeta som bildkonstnär och egen företagare.

Du får studera och utöva olika former av bildkonst såsom teckning, grafik och måleri, allt under ledning av yrkesverksamma konstnärer (se kursinnehållet nedan).

Utbildningen passar både dig som vill arbeta som bildkonstnär samt som förberedande utbildning inför högskolestudier.

Om du saknar behörighet att läsa den här yrkesutbildningen så kan du gärna ansöka till Konst (Allmän kurs) istället. Där får du möjlighet att läsa in din behörighet samt jobba med konst. Och om du bara vill fokusera dig på konst utan yrkesdelen så kan du ansöka till Konst (Särskild kurs).

Utbildningen Bildkonstnär är under utveckling och kommer ej att hållas hösten 2020. Återkommer hösten 2021 i fräsch och förnyad form! Du kan ansöka till den redan nu.

 

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på.

 

+ Fakta om Bildkonstnär: EGY

Kurstyp:

Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY). Du studerar kursens inriktning på heltid. Du får även de kunskaper och erfarenheter du behöver för att påbörja ett yrkesliv inom utbildningens inriktning samt arbeta som egen företagare.

Omfattning:

Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 2 år

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har ett brett kunnande inom konstnärliga uttryck inom bildkonsten.
— Du har utvecklat och vidgat ditt konstnärliga synsätt.
— Du har fått en kritisk syn på konst.
— Du har utvecklat konstnärlig mognad och färdigheter i att genomföra och utveckla dina egna idéer.
— Du har kunskaper i att driva eget företag inom bildkonstyrket.
Ansök senast:
Ansök helst senast den 25 april 2021.
Kommande läsår:

HT: 2021-08-16 — 2021-12-17
VT: 2022-01-10 — 2022-06-10

Material- och teknikavgift:
4000 kr per läsår.

I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, studiematerial, med mera.

Anmälningsavgift:

500 kr. Utgör en del av material- och teknikavgiften och betalas i samband med att du bekräftar din antagning. Ej återbetalningsbar.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder.
— Intervju.
— Arbetsprover (bilder på egna konstverk, bifogas med ansökningen)
— Behörighet att läsa på yrkeshögskola (du har godkänd nivå i följande kurser):
• Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
• Engelska 5,
• Matematik 1 a, b eller c,
• Samhällskunskap 1a1,
• Naturkunskap 1a1,
• Religionskunskap 1,
• Historia 1a1
— Antagningsprov (bifogas med ansökningen).
Antagningsbesked:

Antagningsbeskedet skickas ut inom två veckor efter antagningsintervjun genomförts.

Boende under studietiden:

Svefi har elevrum du kan hyra. Du kan anmäla ditt intresse när du ansöker till en utbildning. Rummen delas ut i den ordning de sökande bekräftar sina antagningar, så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan, och du får en lista på hyresvärdar med ansökningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: B 1 (eftergymnasial nivå).
Kontaktperson:

Annika Kronqvist
E-post: annika.kronqvist@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 17 eller 0922 – 688 00 (växel)

Konst (Särskild kurs)

Konstutbildningen lär dig grunderna inom flera olika konstinriktningar. Du får studera och utöva olika former av bildkonst såsom teckning, grafik och måleri, allt under ledning av yrkesverksamma konstnärer (se kursinnehållet nedan).

Kursen genomförs under ledning av yrkesverksamma konstnärer och passar både dig som är allmänt intresserad av konst samt som förberedande utbildning inför högskolestudier.

Utbildningen Konst (Särskild kurs) är under utveckling och kommer ej att hållas hösten 2020. Återkommer hösten 2021 i fräsch och förnyad form! Du kan ansöka till den redan nu.

 

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på.

 

+ Fakta om Konst: Särskild kurs

Kurstyp:

Särskild kurs. Du studerar kursens inriktning på heltid.

Omfattning:

Allmän kurs med särskild inriktning. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden. Under resten av tiden får du studera och arbeta med utbildningens inriktning.

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har ett brett kunnande inom konstnärliga uttryck inom bildkonsten.
— Du har utvecklat och vidgat ditt konstnärliga synsätt.
— Du har fått en kritisk syn på konst.
— Du har utvecklat konstnärlig mognad och färdigheter i att genomföra och utveckla dina egna idéer.
Ansök senast:
Ansök helst senast den 25 april 2021.
Kommande läsår:

HT: 2021-08-16 — 2021-12-17
VT: 2022-01-10 — 2022-06-10

Material- och teknikavgift:
4000 kr per läsår.

I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, studiematerial, med mera.

Vissa studiematerial kan du behöva bekosta själv.
Anmälningsavgift:

500 kr. Utgör en del av material- och teknikavgiften och betalas i samband med att du bekräftar din antagning. Ej återbetalningsbar.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder.
— Gymnasiebehörighet (slutförd grundskola).
— Arbetsprover (bilder på egna konstverk, bifogas med ansökningen).
— Intervju. (Om du inte uppfyller antagningskraven kan du gärna ansöka till Konst: Allmän kurs istället. Då får du läsa in de behörigheter du saknar samtidigt som du studerar konst.)
Antagningsbesked

Antagningsbeskedet skickas ut inom två veckor efter antagningsintervjun genomförts.

Boende under studietiden:

Svefi har elevrum du kan hyra. Du kan anmäla ditt intresse när du ansöker till en utbildning. Rummen delas ut i den ordning de sökande bekräftar sina antagningar, så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan, och du får en lista på hyresvärdar med ansökningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A 2 (gymnasienivå).
Kontaktperson:

Annika Kronqvist
E-post: annika.kronqvist@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 17 eller 0922 – 688 00 (växel)

Konst (Allmän kurs)
Utbildningen Konst: Allmän kurs är för dig som vill få behörighet att läsa på antingen gymnasie- eller högskolenivå.

Här får du studera de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i. På så vis får du komplettera dina betyg, vilket ger dig möjlighet att gå vidare till studier på högre nivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Samtidigt så får du studera och arbeta med konst tillsammans med de övriga konstdeltagarna.

Utöver de ämnen du väljer att läsa så får du även lära dig grunderna i måleri, teckning, keramik, textilformgivning med mera

Du behöver inte kunna något särskilt eller ha djupa tankar för att bli en konstnär! Vi utgår helt från dina egna förutsättningar och önskemål i undervisningen.

Utbildningen Konst (Allmän kurs) är under utveckling och kommer ej att hållas hösten 2021. Återkommer hösten 2022 i fräsch och förnyad form!

 

*/

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på.

 

/* + Fakta om Konst: Allmän kurs

Kurstyp:

Allmän kurs med särskild inriktning. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden. Under resten av tiden får du studera och arbeta med utbildningens inriktning.

Omfattning:

Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1–3 år
Både studietakten och studietiden kan ändras efter dina behov. Prata med din kursansvariga efter utbildningen börjat.

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du har fått grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i olika konstnärliga tekniker samt grundkunskaper i det skapande arbetet.
Ansök senast:
Ansök helst senast den 25 april 2021.
Kommande läsår:
Den här kursen börjar hösten 2022.
Material- och teknikavgift:
2800 kr per läsår.

I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, studiematerial, med mera.

Vissa studiematerial kan du behöva bekosta själv.
Anmälningsavgift:

500 kr. Utgör en del av material- och teknikavgiften och betalas i samband med att du bekräftar din antagning. Ej återbetalningsbar.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Intervju.
Antagningsbesked:

Antagningsbeskedet skickas ut inom två veckor efter antagningsintervjun genomförts.

Boende under studietiden:

Svefi har elevrum du kan hyra. Du kan anmäla ditt intresse när du ansöker till en utbildning. Rummen delas ut i den ordning de sökande bekräftar sina antagningar, så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan, och du får en lista på hyresvärdar med ansökningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A 1 gy (gymnasienivå) eller A 1 gr (grundskolenivå).
Kontaktperson:

Annika Kronqvist
E-post: annika.kronqvist@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 17 eller 0922 – 688 00 (växel)

UTSTÄLLNINGEN HT2020

Bilder från konst- och bildkonstnärdeltagarnas utställning inför julavslutningen HT2020.

AMANDA BLOMBÄCK

LINNÉA PASANEN

JONAS LINDFORS

+ Hur du ansöker

För att ansöka till en utbildning, klicka på dess namn ovan. Då kan du klicka på ansökningsknappen. Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

Du behöver ha ett Schoolsoft-konto för att fylla i din ansökan.

Om du redan har ett Schoolsoft-konto så kan du logga in med det. Annars kan du snabbt och enkelt skapa ett nytt konto direkt på ansökningssidan. När det är klart får du fylla i din ansökan direkt. Kontot är förstås helt gratis.

Observera: Om du inte har svenskt personnummer kan du inte skapa ett konto hos Schoolsoft!

Om du inte kan eller vill använda Schoolsoft kan du gärna ansöka med vår pappersblankett istället.

Klicka här för att öppna blanketten: Ansökningsblankett (PDF)

Skriv sedan ut blanketten, fyll i den, och posta den till oss tillsammans med ev. bilagor. Adressen finns på blanketten.

Har du frågor eller funderingar om din ansökan? Välkommen att kontakta vår reception på info@svefi.net eller ring +46 (0)922 – 688 00.

+ Allmän info om Svefi och Haparanda

Boende

Svefi har ett antal elevrum på vårt vandrarhem. Du får ange om du vill ha ett elevrum när du skickar in din ansökan, så det är först till kvarn som gäller! Men om alla elevrum skulle vara tagna så finns det även lägenheter i Haparanda som du kan hyra, antingen ensam eller tillsammans med andra.

Du får en lista på hyresvärdar efter du antagits till utbildningen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!

 

Gemensamt för alla utbildningar

Vi har kulturkvällar på skolan där alla deltagare får jobba med det de studerar: musik- och sångstuderande har konsert, ljudtekniker riggar och mixar ljudet, konstdeltagarna har utställning, med mera. Det förekommer även många andra evenemang både på och utanför skolan.

Du får dessutom välja minst två frivilliga ämnen att studera utöver utbildningens inriktning.

 

Kort om Svefi

Svefi står för "Sverigefinska folkhögskolan", men det betyder inte att du måste kunna finska! Finskan är en stor del av Svefis arv och profil, men all utbildning sker helt på svenska.

Många som jobbar på skolan kan finska, och du kan dessutom välja att läsa finska när du studerar hos oss.

Om du vill veta mer om skolan, klicka på länken "Om Svefi" i huvudmenyn eller längst ned på sidan.

 

Om Haparanda

Haparanda är en liten stad med lugnt tempo och ganska lantlig miljö. Det finns simhall, sporthus och bio. Det finns även ett stort IKEA i Haparanda, och du hittar både ICA Supermarket och Coop i närheten.

Närmaste svenska flygplats ligger i Luleå, som är en och en halv timme bort med bil eller ungefär två timmar med buss. Det finns även en flygplats i finska Kemi, som ligger bara 20 minuter bort med bil.

Haparanda ligger alldeles på gränsen till Finland: det är bara en kort promenad över till den finska systerstaden Torneå, som är betydligt större än Haparanda.

Du klarar dig bra med att prata engelska i Finland, och många kan svenska. De har Euro som valuta i Finland, så det går vanligtvis inte att betala med kronor utan det är enklast med kortbetalningar.

Våren är kort i Haparanda och brukar slå till mot mitten av maj. Sedan blir det sommar, ofta som en överraskning. Sommaren brukar vara mild och behaglig, men det kan även förekomma riktigt varma perioder – eller kalla!

Eftersom Haparanda ligger ganska långt norrut så är sommarnätterna väldigt ljusa – nätterna är som en enda lång solnedgång, och sedan blir det dag igen. Det kan vara en upplevelse!

Vintrarna i Haparanda kan dessutom vara ganska hårda och med mycket snö, särskilt efter årsskiftet. Solen syns då bara ett par timmar om dagen, resten av tiden är det kolsvart. Precis som de ljusa sommarnätterna kan även detta vara något att uppleva.

+ Kursinnehåll

Konstnärliga uttrycksformer
• Akrylmåleri (modell, stilleben, tema)
• Teckning (modell, stilleben, kroki)
• Akvarell
• Torr pastell
• Konstgrafik (koppargrafik i olika tekniker, linoleum)
• Skulptur
• Installation
• Digitalfoto / Photoshop / Digital konst
• Videokonst
• Form / textiltryck
• Konstprojekt• Konst- och designföreläsningar / konsthistoria / konstteori
• Färglära
• Skissträning
• Inramning/Utställning
• Egna ämnesval
• Yrkesförlagt lärande 

 

Utöver ovanstående ingår även följande för de som studerar Bildkonstnär (EGY):

• Presentationsteknik
• Entreprenörskap
• Examensarbete:
— Projektarbete, t. ex. utställning, konstnärligt event eller motsvarande med skriftlig och muntlig redovisning
— CV och portfolio med personliga tankar om konst
— Visitkort

 

Exempel på gästlärare

• Juha Laakso (konstgrafik)
• Kari Södö (skulptur) – Länk
• Essi Korva (skulptur)
• Karin EE von Törne (akvarell) – Länk
• Martin Schibli (konstteori, konstföreläsningar)
• Tomas Harila Carlgren (form och textiltryck)
• Brita Weglin (dokumentation och brodyr)

Haparanda #pågränsen