PROJEKT: YALM

EnglishSwedish

Integrering av unga vuxna i arbetsmarknaden genom kulturarv

Det är svårt för unga vuxna att hitta jobb eftersom de ofta saknar erfarenhet och det är svårt att integreras i ständigt förändrade livssituationer och arbetsmiljöer. Projektet “Integrering av unga vuxna i arbetsmarknaden genom kulturarv” kommer att hjälpa unga vuxna att lära känna de viktigaste platserna eller traditionerna i andra länder. Det kommer även att ge dem den information som behövs för ökad integration och ökat självförtroende, för att inspirera och motivera dem, samt stärka deras kompetens för samarbete. Till exempel: Även om man känner till ett annat lands kulturhistoria och traditioner så skulle projektet underlätta för deltagaren att integreras i det kulturella och sociala sammanhanget i ett annat land, få ett jobb eller skapa en plats för sig själv. Projektets huvudmål är att stärka entreprenörskap och social dialog genom kulturell kunskap, samt att bidra till att skapa en strategi för kreativt tänkande samtidigt som man skapar nya möjligheter till arbete.

För detta projekt väljs tre aspekter inom kulturarv: Gamla städer, traditionell mat samt traditionella sånger och danser. Projektgruppen kommer att främja de kulturella värdena i varje land samt visa vilken typ av jobb som kan hittas eller skapas inom projektets olika områden. Alla projektaktiviteter kommer att inkluderas i en kognitiv, underhållande och pedagogisk video om städernas historiska platser och historia, komplett med interaktiva övningar för att utveckla kulturella kompetenser och social dialog samt en samling med exempel på traditionell musik (sånger) och danser. Ett interaktivt videoverktyg för lärande med frågor och svar, en video om traditionella måltider med uppgifter för elever och en tävling, “Jag skapar praktiskt en attraktiv arbetsplats,” kommer även att organiseras.

Projektdeltagarna kommer att utöka kunskaperna i engelska vilket är nödvändigt för djupare kommunikation och utveckling av social dialog. De kommer dessutom att få veta mer om olika traditioner i EU-länder (sånger, dans, kulinariskt arv), vilket i sin tur är nödvändigt för skapandet av nya arbetsmöjligheter. De kommer också att utveckla tänkande design samt utveckla möjligheter att utvärdera egna kompetenser.

Under detta projekt kommer fyra internationella mobiliteter att äga rum:

  • Ett kick-off-möte i Litauen där projektets aktiviteter ska definieras och bearbetas. Där ska även beslutas vilka resultat som önskas, med undantag för de starkaste sidorna av våra partners. Goda erfarenheter ska samlas och delas ut;
  • Ett internationellt möte i Sverige, ”Interkulturell kompetensaccept och utvärdering,” där ett team skapar och utarbetar instrument för att utvärdera kompetens samt beslutar om det instrumentet fungerar med projektdeltagare;
  • Ett internationellt möte i Grekland, ”Entreprenörskapsfrämjande i ett interkulturellt rum och virtuellitet,” där virtuella produkter skapas och presenteras. Produkterna kommer att testas löpande så projektteamen kan fortsätta skapa och arbeta med sina produkter;
  • Ett internationellt möte i Portugal, “Virtuellt entreprenörskap och social dialog,” öppnar upp möjligheten att testa en affärsmodell i praktiken genom att möta lokala elever. Syftet med detta fjärde transnationella möte är att sprida arbetsplatser samt hålla kulturevenemang för unga vuxna som söker jobb i det europeiska landet.

Utöver de internationella mötena kommer den österrikiska projektpartnern även att anordna ett gemensamt personalutbildningsevenemang i en vecka. Deltagarna är de som representerar sitt partnerland, ansvariga för projektet, vuxenutbildare samt projektledare. De gränsöverskridande mötena är nödvändiga för utbyte av god praxis och innovationer, för att genomföra aktiviteter, göra projektvideos och sammanställa webbplatsen, samt övervaka och utvärdera projektets kvalitet och påverkan på vuxna elever.

Anställning av unga vuxna kommer att uppnås på icke-traditionell väg (via konst, mat, arkitektur, sånger) och ny teknik (video, skapar och underhåller en webbplats, skapar en virtuell arbetsplats, kommunicerar). Samtidigt som man lär känna andra länders kulturhistoria och traditioner kan projektdeltagaren även lättare integreras i det kulturella och sociala sammanhanget i de länderna.

 

Projektpartners:

Alytus music school, Lithuania (the Coordinator)
ANAPTIXIAKO KENTRO THESSALIAS, Greece
Previform, Portugal
European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence, Austria
Sverigefinska folkhögskolan, Sweden