KVALITETSENKÄTEN

Hem — Svefis vänner

Läs punkterna nedan för att fylla i enkäten på rätt sätt!

 

 

1. OM ENKÄTEN

Enkäten är helt anonym och svaren samlas i grupper, så ingen kan se vad just du svarat på frågorna.

Enkäten gäller endast Svefis långkursdeltagare, alltså ni som går en minst ettårig utbildning.

Enkäten går att svara på till och med 4 december 2020.

Du kan fylla i enkäten på dator, platta eller telefon, hemifrån eller på skolan. Den tar bara ett par minuter att göra.

 

 

2. VÄLJ RÄTT KURS

I enkätens andra fråga får du markera vilken kurs du läser på Svefi.

Om du läser Allmän kurs UTAN inriktning så väljer du Allmän kurs i listan.

Alla andra väljer den inriktning de läser.

Så om du läser t. ex. Allmän kurs med inriktning Musiker så väljer du Musiker i listan, och så vidare.

Hör av dig till mig på [email protected] om du är osäker!

 

 

3. LUDDIGA FRÅGOR

Mot slutet på enkäten finns det två sidor med frågor som alltid varit litet svåra att tolka.

På den ena sidan får du ange om du tycker att ämnen som jämställdhet, demokrati, kultur med mera ingått i din utbildning.

På Svefi tas de ämnena upp i form av information, föreläsningar och den dagliga miljön på skolan, inte som specifika lektioner, så utgå från det när du svarar.

På den andra sidan får du ange om du tycker du lärt dig mera om ett visst ämne, såsom jämställdhet, demokrati, kultur, med mera.

Här utgår du från dina egna, personliga kunskaper när du svarar:

  • Om du redan kan mycket om exempelvis hållbarhet så kanske du inte lärt dig så mycket om det på skolan, även om det förekommit föreläsningar.
  • Och om du inte kunde någonting alls om det ämnet kanske du lärt dig en hel del. Du anger förstås det som gäller just dig.

Frågorna på båda de sidorna gäller hela din nuvarande utbildning på Svefi, från när du började, så tänk tillbaka om du redan gått ett år!

 

 

4. EFTER ENKÄTEN

När du fyllt i enkäten, säg till Mats eller maila till [email protected].
Då kan jag bocka av ditt namn i listan!

 

 

5. ÖPPNA ENKÄTEN

Nu kan du fylla i enkäten!

Klicka på länken nedan för att öppna den:

Länk till enkäten för deltagare