Allmänna kurser

Ansökan är fortfarande öppen till våra utbildningar. Välkommen in med din ansökan!

  • Fixa dina betyg från grundskolan eller gymnasiet
  • Välj själv vilka ämnen du vill läsa
  • Läs med eller utan särskild inriktning

Här pluggar du de ämnen du saknar godkänt i så du kan få din gymnasie- eller högskolebehörighet. Då är du på banan igen!

Om du vill så kan du dessutom blanda dina behörighetsstudier med inriktningar som fastighetsskötsel, hantverk, eller grunderna ur någon våra utbildningar Musiker, Sång,  Singer/Songwriter eller Ljudtekniker. Det kan vara en bra grund att gå vidare från!

Din kursgång anpassas för just dina behov: tillsammans med våra lärare bestämmer du vilka ämnen du behöver läsa, vilken takt du vill hålla och vilka mål du vill jobba mot.

ANSÖK NU!

START 19/8

Allmän kurs: Grundskolenivå

Välkommen att prova Allmän kurs gratis i två veckor! Se hur det känns, fortsätt om du vill. Anmäl dig på svefi.net/prova.

I Allmän kurs: Grundskolenivå får du läsa de ämnen du saknar behörighet i från grundskolan. Efter du slutfört kursen har du fått behörighet att studera på gymnasienivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill studera och skapar din egen studieplan tillsammans med våra lärare. Du väljer dessutom vilken studietakt som passar dig bäst (heltid, halvtid eller något annat).

För mer detaljer om Allmän kurs på grundskolenivå, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Gymnasienivå

Välkommen att prova Allmän kurs gratis i två veckor! Se hur det känns, fortsätt om du vill. Anmäl dig på svefi.net/prova.

I Allmän kurs: Gymnasienivå får du läsa de ämnen du saknar behörighet i från gymnasiet. Efter du slutfört kursen har du fått behörighet att studera på högskolenivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill studera och skapar din egen studieplan tillsammans med våra lärare. Du väljer dessutom vilken studietakt som passar dig bäst (heltid, halvtid eller något annat).

För att läsa Allmän kurs: Gymnasienivå behöver du ha slutfört grundskolan.

För mer detaljer, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs för synskadade, grundskolenivå

Välkommen att prova Allmän kurs gratis i två veckor! Se hur det känns, fortsätt om du vill. Anmäl dig på svefi.net/prova.

Allmän kurs för synskadade: Grundskolenivå är utformad specifikt för dig som är synskadad och som vill läsa de ämnen du saknar behörighet i från grundskolan.

Målet är att du efter slutförd kurs uppnått behörighet till studier på gymnasienivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen du är intresserad av!

Vi har lärare, hjälpmedel och utrustning som är särskilt ämnade för dina behov. Som synskadad har du dessutom möjlighet att bo på Svefis vandrarhem under hela din studietid. Du kan anmäla ditt intresse i samband med att du ansöker till utbildningen. Ledarhund är tillåten i skolans rum och lokaler.

Du väljer själv vilka grundskoleämnen du vill studera och skapar din egen studieplan tillsammans med våra lärare. Du väljer dessutom vilken studietakt som passar dig bäst (heltid, halvtid eller något annat).

För mer detaljer om Allmän kurs för synskadade, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs för synskadade: Gymnasienivå

Välkommen att prova Allmän kurs gratis i två veckor! Se hur det känns, fortsätt om du vill. Anmäl dig på svefi.net/prova.

Allmän kurs för synskadade: Gymnasienivå är utformad specifikt för dig som är synskadad och som vill läsa de ämnen du saknar behörighet i från gymnasiet.

Målet att du uppnår behörighet till högskolestudier efter slutförd kurs. Men det går precis lika bra att bara läsa ämnen du är intresserad av!

Vi har lärare, hjälpmedel och utrustning som är särskilt ämnade för dina behov. Som synskadad har du dessutom möjlighet att bo på Svefis vandrarhem under hela din studietid. Du kan anmäla ditt intresse i samband med att du ansöker till utbildningen. Ledarhund är tillåten i skolans rum och lokaler.

Du väljer själv vilka gymnasieämnen du vill studera och skapar din egen studieplan tillsammans med våra lärare. Du väljer dessutom vilken studietakt som passar dig bäst (heltid, halvtid eller något annat).

För mer detaljer om Allmän kurs för synskadade, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Anpassade studier

Välkommen att prova Allmän kurs gratis i två veckor! Se hur det känns, fortsätt om du vill. Anmäl dig på svefi.net/prova.

Den här utbildningen är särskilt anpassad för dig med lindriga funktionshinder.

Här kan du läsa ämnen som ger dig behörighet till gymnasie- eller högskolestudier. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill läsa, och studietakten anpassas efter just dina behov.

För mer detaljer om Allmän kurs: Anpassade studier, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Fastighetsskötsel, grundskolenivå

Allmän kurs: Fastighetsskötsel på grundskolenivå är perfekt för dig som vill bli allt-i-allo, fastighetsskötare, vaktmästare, eller som bara inte vill vara helt hjälplös när något händer i hemmet! Du får dessutom komplettera dina betyg från grundskolan så du får behörighet att läsa på gymnasienivå  – men det går lika bra att läsa de ämnen du är intresserad av.

Du studerar de ämnen du behöver komplettera från grundskolan ungefär 50% av tiden. Under den andra hälften får du lära dig olika moment som ingår i att se efter hem och fastigheter, till exempel tapetsering och målning, röja snö, halkbekämpning, montering och enklare reparationer av möbler, fixa stopp i dusch och avlopp, gräsklippning, grundläggande underhåll av fordon – med mycket mera! Dina allmänna studier och fastighetsämnena blandas på schemat.

Utöver att du tillsammans med andra får  studera och jobba med de olika områdena får ni även syssla en hel del med praktisk problemlösning. Så du får inte bara gott om riktiga erfarenheter, du får även lära dig tänka på ett sätt som underlättar arbetet.

För mer detaljer om Allmän kurs: Fastighetsskötsel, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Fastighetsskötsel, gymnasienivå

Allmän kurs: Fastighetsskötsel på gymnasienivå är perfekt för dig som vill bli allt-i-allo, fastighetsskötare, vaktmästare, eller som bara inte vill vara helt hjälplös när något händer i hemmet! Du får dessutom komplettera dina betyg från gymnasiet så du får behörighet att läsa på högskolenivå  – men det går lika bra att läsa de ämnen du är intresserad av.

Du studerar de ämnen du behöver komplettera från gymnasiet ungefär 50% av tiden. Under den andra hälften får du lära dig olika moment som ingår i att se efter hem och fastigheter, till exempel tapetsering och målning, röja snö, halkbekämpning, montering och enklare reparationer av möbler, fixa stopp i dusch och avlopp, gräsklippning, grundläggande underhåll av fordon – med mycket mera! Dina allmänna studier och fastighetsämnena blandas på schemat.

Utöver att du tillsammans med andra får  studera och jobba med de olika områdena får ni även syssla en hel del med praktisk problemlösning. Så du får inte bara gott om riktiga erfarenheter, du får även lära dig tänka på ett sätt som underlättar arbetet.

För att läsa Allmän kurs: Fastighetsskötsel på gymnasienivå behöver du ha slutfört grundskolan. Annars kan du gärna ansöka till grundskolenivån istället.

För mer detaljer om Allmän kurs: Fastighetsskötsel, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Ljudteknik

Allmän kurs: Ljudteknik är för dig som både vill studera ljudteknik samt komplettera dina betyg så du får behörighet att läsa på gymnasie- eller högskolenivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de behörighetsgivande ämnen som intresserar dig!

Du studerar dina valda grund- eller gymnasieämnen ungefär 50% av tiden. Under den andra häften får du läsa ljudteknik tillsammans med de övriga deltagarna, och ni får även jobba praktiskt med ljudteknik och inspelning under skolans många evenemang.

När du är klar har du inte bara fått en bra kunskapsgrund inom ljudteknik, du har även gett dig själv möjligheten att läsa vidare.

För dig som redan har gymnasie- eller yrkesskolebehörighet finns Ljudteknik även som profilkurs samt eftergymnasial yrkesutbildning.

För mer detaljer om Allmän kurs: Ljudteknik, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Musiker

Allmän kurs: Musiker är för dig som vill öva, spela ditt instrument och lära dig mer om musik tillsammans med de övriga musikdeltagarna. Samtidigt får du komplettera dina betyg så du får behörighet att läsa på gymnasie- eller högskolenivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de behörighetsgivande ämnen som intresserar dig!

I utbildningen ingår ett brett urval av musikämnen såsom huvudinstrument, bi-instrument, musikteori, gehör, ensemble, körsång och ljudteknik. Och du får naturligtvis spela och jobba med musik både inför och under skolans många evenemang, så du kommer att få gott om konsertvana och praktiska erfarenheter att gå vidare med.

För dig som redan har gymnasie- eller yrkesskolebehörighet finns Musiker även som profilkurs samt eftergymnasial yrkesutbildning.

För mer detaljer om Allmän kurs: Musiker, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Singer/Songwriter

Allmän kurs: Singer/Songwriter är för dig som vill jobba med din röst, förbättra din sångteknik, utvecklas inom både gitarr- och pianoackompanjemang samt skriva egna låtar. Samtidigt får du komplettera dina betyg så du får behörighet att läsa på gymnasie- eller högskolenivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de behörighetsgivande ämnen som intresserar dig!

Och du får naturligtvis jobba med- och framföra dina egna och andras låtar både inför och under skolans många konserter och evenemang, så du kommer att få gott om scenvana och praktiska erfarenheter att gå vidare med.

För dig som redan har gymnasie- eller yrkesskolebehörighet finns Singer/Songwriter även som profilkurs samt eftergymnasial yrkesutbildning.

För mer detaljer om Allmän kurs: Singer/Songwriter, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK

Allmän kurs: Sång

Allmän kurs: Sång är för dig som vill studera och jobba med sång tillsammans med de övriga sång- och musikdeltagarna. Samtidigt får du komplettera dina betyg så du får behörighet att läsa på gymnasie- eller högskolenivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de behörighetsgivande ämnen som intresserar dig!

I utbildningen ingår ett brett urval av ämnen som förbättrar din sångteknik och utvecklar din röst såsom enskilda sånglektioner, gemensam sång, sång med ensemble, körsång, bi-instrument, musikteori och gehör. Och du får naturligtvis sjunga både i studio och under skolans många konserter, så du kommer att få gott om scenvana och praktiska erfarenheter att gå vidare med.

För dig som redan har gymnasie- eller yrkesskolebehörighet finns Sång även som profilkurs.

För mer detaljer om Allmän kurs: Sång, se rutorna under rubriken “Fakta, datum och info” längre ned på den här sidan.

ANSÖK
Skolan, boende och CSN

Sverigefinska folkhögskolan ligger mitt på torget i Haparanda, en lugn småstad alldeles på gränsen till Finland och den finska systerstaden Torneå. Som studerande har ni tillgång till skolans lokaler även på kvällar och helger.

Och du är välkommen att bo på vårt vandrarhem under din tid hos oss. Vandrarhemmet ligger bara tvärs över torget från skolans huvudbyggnad, och i varje rum ingår eget badrum samt gemensamt wifi, kök och tvättstuga. Du kan ange att du vill ha ett rum på vandrarhemmet i samband med att du ansöker till en utbildning.

Utbildningen är CSN-berättigad och läses på heltid.

Gemenskapen

Studierna på Svefi präglas av gemenskap: utöver era egna ämnen förekommer det även gemensamma föreläsningar, friluftsdagar, workshops, valfria tillvalsämnen, tillställningar och mycket annat!

Det finns dessutom en grupp där representanter från alla utbildningar kan ta upp frågor inom skolan och planera egna evenemang, t. ex. att anordna en egen konsert, resa till Jokkmokks årliga marknad, eller varför inte bowling i Torneå?

Deltagare om Allmän kurs

Sabine och Victoria berättar om hur det är att plugga på Allmän kurs på Sverigefinska folkhögskolan:

Fakta, datum och info

Allmän kurs

Kursnamn:
Allmän kurs

Kurstyp:
Allmän kurs. Du läser de ämnen från grundskolan eller gymnasiet som du saknar behörighet i, eller de ämnen du själv väljer att studera. Din mentor kan hjälpa dig välja rätt nivå och ämnen när utbildningen börjat.

Omfattning:
Studietakt: Anpassas efter dina behov upp till 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier på gymnasienivå eller högskolenivå.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Allmän kurs kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare ser du datumen för det kommande läsåret ovan.

Material- och teknikavgift:
900 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Du som ansöker till Allmän kurs på gymnasienivå behöver även ha slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Emma Pakisjärvi Forsberg
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs för synskadade
Kursnamn:
Allmän kurs för synskadade

Kurstyp:
Allmän kurs. Du läser de ämnen från grundskolan eller gymnasiet som du saknar behörighet i, eller de ämnen du själv väljer att studera. Din mentor kan hjälpa dig välja rätt nivå och ämnen när utbildningen börjat.

Omfattning:
Studietakt: Anpassas efter dina behov upp till 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier på gymnasienivå eller högskolenivå.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Allmän kurs kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare ser du datumen för det kommande läsåret ovan.

Material- och teknikavgift:
900 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Du som ansöker till Allmän kurs på gymnasienivå behöver även ha slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Du som är synskadad har möjlighet att hyra rum på Svefis vandrarhem under hela din studietid hos oss. I rummet ingår dusch, toalett och Internet samt tillgång till kök.När du fyller i ansökningsblanketten kan du markera att du är synskadad och vill hyra rum i vandrarhemmet under hela din studietid på Svefi.Du kan kontakta receptionen på telefon +46 (0)922 – 688 00 eller e-posta [email protected].

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Emma Pakisjärvi Forsberg
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Anpassade studier

Kursnamn:
Allmän kurs: Anpassade studier

Kurstyp:
Allmän kurs. Du läser de ämnen som du saknar behörighet i från grundskolan eller gymnasiet eller de ämnen du själv väljer att studera. Din mentor kan hjälpa dig välja rätt när utbildningen börjat.

Omfattning:
Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Allmän kurs: Anpassade studier kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare ser du datumen för det kommande läsåret ovan.

Material- och teknikavgift:
900 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr om du läser på grundskolenivå, A1 gy om du läser på gymnasienivå.

Kontaktperson:
Emma Pakisjärvi Forsberg
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Fastighetsskötsel

Kursnamn:
Allmän kurs: Fastighetsskötsel

Kurstyp:
Allmän kurs med inriktning mot skötsel av hem och fastigheter. Du läser de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden (din mentor kan hjälpa dig välja rätt nivå och ämnen när utbildningen börjat). Under resten av tiden får du studera och arbeta med ämnen ur utbildningens inriktning.

Omfattning:
Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du har fått både teoretiska kunskaper samt praktiska erfarenheter inom flera olika aspekter kring skötsel av hem och fastigheter.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Material- och teknikavgift:
900 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Om du ansöker till Allmän kurs: Fastighetsskötsel på gymnasienivå behöver du även ha slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan är under sammanställning

Undervisningen sker främst utifrån följande områden:

Verktyg
– Att känna till olika manuella och eldrivna verktyg.
– Att använda olika verktyg på ett säkert och korrekt sätt.

Arbetsplanering
– Att ha kunskap om den förberedelse som krävs för olika moment
– Att kunna utföra arbetsmoment som exempelvis byte av belysning, lagning av möbler eller snöröjning.
– Att kunna avsluta ett arbetsmoment korrekt med städning och ihopplockning.
– Att känna till enklare ergonomi för att undvika skador.

Renovering/reparation av ytskikt
– Att kunna tapetsera
– Att kunna måla
– Att känna till vad som krävs i form av förarbete/underarbete
– Att ha kunskap om vilka arbetsredskap som behövs

Renovering av möbler
– Att kunna göra enklare reparationer av möbler
– Att känna till några möjligheter till att göra om möbler/skapa nya användningsområden

Fastighetsskötsel utomhus
– Att känna till vad som behöver göras när årstiderna växlar
– Att kunna snöröja på ett ändamålsenligt sätt
– Att kunna halkbekämpa på ett ändamålsenligt sätt
– Att känna till hur sopsortering/källsortering sköts på ett ändamålsenligt sätt

Utöver dessa tillkommer ytterligare områden.

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Emma Pakisjärvi Forsberg
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Hantverk

Kursnamn:
Allmän kurs: Hantverk

Kurstyp:
Allmän kurs. Du läser de ämnen som du saknar behörighet i från grundskolan eller gymnasiet, eller de ämnen du själv väljer att studera (din mentor kan hjälpa dig välja rätt när utbildningen börjat). Du får blanda dina studier med olika hantverk.

Omfattning:
Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du förstår grunderna inom olika hantverkstekniker.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Allmän kurs: Hantverk kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare ser du datumen för det kommande läsåret ovan.

Material- och teknikavgift:
2500 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs: Hantverk

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Emma Pakisjärvi Forsberg
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Ljudteknik

Kursnamn:
Allmän kurs: Ljudteknik

Kurstyp:
Allmän kurs med inriktning mot ljudteknik. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden (din mentor kan hjälpa dig välja rätt när utbildningen börjat). Under resten av tiden får du studera och arbeta med ämnen ur utbildningens inriktning.

Omfattning:
Studietakt: Anpassas efter dina behov upp till 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier på högskolenivå.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du kan hantera inspelning och PA, både analogt och digitalt.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Material- och teknikavgift:
2500 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— För dig som vill läsa på gymnasial nivå gäller även följande: du har slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs: Ljudteknik

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Anton Johansson
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 24 eller 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Musiker

Kursnamn:
Allmän kurs: Musiker

Kurstyp:
Allmän kurs med inriktning mot musik. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden (din mentor kan hjälpa dig välja rätt när utbildningen börjat). Under resten av tiden får du studera och arbeta med ämnen ur utbildningens inriktning.

Omfattning:
Studietakt: Anpassas efter dina behov upp till 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier på högskolenivå.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du känner till grunderna i spelteknik och interpretation på ditt huvudinstrument.
— Du har goda kunskaper om spel i olika musikgenrer.
— Du har grundläggande kunskaper i musikteori, gehörsdiktat (plankning) och notläsning.
— Du har konsertvana och en grundläggande förståelse för scenframträdande.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Material- och teknikavgift:
2000 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Antagningsprov: Du kallas till ett prov. Det består av ett spelprov samt en intervju och sker antingen på Svefi i Haparanda eller över nätet. (Om ditt antagningsprov sker på Svefi har du möjlighet att bo på vårt vandrarhem under provtiden. Priset är då 200 kr för två nätter. Ta med egna lakan. Kontakta Svefis reception på [email protected] eller ring 0922 – 688 00 för mer info om vandrarhemmet.)
— För dig som vill läsa på gymnasial nivå gäller även följande: du har slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs: Musiker

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Janne Posti
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 22 eller 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Singer/Songwriter

Kursnamn:
Allmän kurs: Singer/Songwriter

Kurstyp:
Allmän kurs med inriktning mot singer/songwriter. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden (din mentor kan hjälpa dig välja rätt när utbildningen börjat). Under resten av tiden får du studera och arbeta med ämnen ur utbildningens inriktning.

Omfattning:
Studietakt: Anpassas efter dina behov upp till 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier på högskolenivå.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du känner till grunderna i sångteknik och interpretation.
— Du kan ackompanjera dig själv med ett ackordsinstrument.
— Du har vana i att komponera egna låtar och texter.
— Du har grundläggande kunskaper i musikteori, gehörsdiktat (plankning) och notläsning.
— Du har konsertvana och en grundläggande förståelse för scenframträdande.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Material- och teknikavgift:
2000 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Antagningsprov: Du kallas till ett antagningsprov. Det omfattar ett sångprov där du kompar dig själv samt en intervju. Provet sker antingen på Svefi i Haparanda eller över nätet. (Om ditt antagningsprov sker på Svefi har du möjlighet att bo på vårt vandrarhem under provtiden. Priset är då 200 kr för två nätter. Ta med egna lakan. Kontakta Svefis reception på [email protected] eller ring 0922 – 688 00 för mer info om vandrarhemmet.)
— För dig som vill läsa på gymnasial nivå gäller även följande: du har slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs: Singer/Songwriter

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Janne Posti
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 22 eller 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs: Sång

Kursnamn:
Allmän kurs: Sång

Kurstyp:
Allmän kurs med inriktning mot sång. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i under c:a 50% av studietiden (din mentor kan hjälpa dig välja rätt när utbildningen börjat). Under resten av tiden får du studera och arbeta med ämnen ur utbildningens inriktning.

Omfattning:
Studietakt: Anpassas efter dina behov upp till 100% (heltid)
Studietid: 1 – 3 läsår

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier på högskolenivå.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
— Du känner till grunderna i sångteknik och interpretation och kan använda dessa i en ensemblesituation.
— Du kan ackompanjera dig själv med ett ackordsinstrument.
— Du har goda kunskaper om sång i olika musikgenrer.
— Du har grundläggande kunskaper i musikteori, gehörsdiktat (plankning) och notläsning.
— Du har konsertvana och en grundläggande förståelse för scenframträdande.

Ansök senast:
Löpande antagningar. Ansök nu! Om du har frågor, hör av dig till utbildningens kontaktperson (se nedan).

Kommande läsår:
HT: 2024-08-19 — 2024-12-20
VT: 2025-01-13 — 2025-06-13

Material- och teknikavgift:
2000 kr per termin. (Avgiften avser 100% studietakt.) I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial och liknande. Du får en faktura för höstterminen i samband med att du tackar ja till din studieplats. Sedan får du en faktura för vårterminen när den börjar närma sig. Du köper din egen kurslitteratur och får en lista på de böcker du behöver.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
— Antagningsprov: Du kallas till ett antagningsprov. Det omfattar ett sångprov samt en intervju. Det sker antingen på Svefi i Haparanda eller över nätet. (Om ditt antagningsprov sker på Svefi har du möjlighet att bo på vårt vandrarhem under provtiden. Priset är då 200 kr för två nätter. Ta med egna lakan. Kontakta Svefis reception på [email protected] eller ring 0922 – 688 00 för mer info om vandrarhemmet.)
— För dig som vill läsa på gymnasial nivå gäller även följande: du har slutfört grundskolan eller slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarar grundskolans årskurs 9. Detta innebär att du har åtminstone godkänt betyg (eller motsvarande omdöme) i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
• Svenska eller Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

Antagningsbesked:
Om du skickat in din ansökan före det sista ansökningsdatumet passerat så får du ditt antagningsbesked senast den 16 maj. Ansökningar som inkommit senare får senare besked. Observera att beskeden skickas via e-post, så håll koll på inkorgen men även skräp- eller reklamkorgen ifall mailet skulle hamna fel – och tänk på att om du blivit antagen så måste du svara ja eller nej på mailet! Hör av dig till kursens kontaktperson om du har frågor.

Boende under studietiden:
Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår wifi, eget badrum samt gemensamt kök och tvättstuga. Hyran ligger på mellan 3000–4000 kr i månaden beroende på typ av rum.

Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan och du får en lista på hyresvärdar tillsammans med antagningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan, Allmän kurs: Sång

CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A1 gr (grundskolenivå) eller A1 gy (gymnasienivå).

Kontaktperson:
Janne Posti
E-post: [email protected]
Tfn: 0922 – 688 22 eller 0922 – 688 00 (växel)

Övrig info

Hur du ansöker
För att ansöka till en utbildning, klicka knappen “Ansök” ovan. Då tas du till den utbildningens sida på Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

Du behöver ha ett Schoolsoft-konto för att fylla i din ansökan. Om du redan har ett Schoolsoft-konto så kan du logga in med det. Annars kan du snabbt och enkelt skapa ett nytt konto direkt på ansökningssidan. När kontot är klart får du fylla i din ansökan direkt. Kontot är förstås helt gratis.

Du behöver dessutom bifoga en eller flera filer med din ansökan: åtminstone ett personligt brev där du berättar litet om dig själv och varför du söker till kursen, men i vissa utbildningar får du även inkludera arbetsprover och liknande. Läs igenom ansökningsformuläret så ser du vilka filer du behöver bifoga i din ansökan.

Observera: Om du inte har svenskt personnummer kan du inte skapa ett konto hos Schoolsoft!

Om du inte kan eller vill använda Schoolsoft kan du gärna ansöka med vår pappersblankett istället.

Klicka här för att öppna blanketten: Ansökningsblankett (PDF)

Skriv sedan ut blanketten, fyll i den, och posta den till oss tillsammans med de bilagor som framgår på pappret. Adressen till skolan finns på blanketten.

Har du frågor eller funderingar om din ansökan? Välkommen att kontakta vår reception på [email protected] eller ring +46 (0)922 – 688 00.

Om Svefi och Haparanda
Kort om Svefi

Svefi står för “Sverigefinska folkhögskolan”, men det betyder inte att du måste kunna finska! Finskan är en stor del av Svefis arv och profil, men skolan ligger ju i Sverige och all utbildning sker helt på svenska.

Många som jobbar på skolan kan finska, och du kan dessutom välja att läsa finska som ett tillvalsämne när du studerar hos oss.

Om du vill veta mer om skolan, klicka på länken “Om Svefi” längst ned på sidan.

 

Boende

Svefi har ett antal rum på vårt vandrarhem som hyrs ut till de som går våra kurser. Du får ange om du vill ha ett rum när du skickar in din ansökan, och det är först till kvarn som gäller! Men om alla rum skulle vara tagna finns det även lägenheter i Haparanda du kan hyra, antingen ensam eller tillsammans med andra.

Du får en lista på hyresvärdar efter du antagits till utbildningen. Och om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!

 

Gemensamt för alla utbildningar

Vi har kulturkvällar på skolan där alla deltagare får jobba med det de studerar: musik- och sångstuderande har konsert, ljudtekniker riggar och mixar ljudet, konstdeltagarna har utställning, med mera. Det förekommer även många andra evenemang både på och utanför skolan.

Du får dessutom välja minst två frivilliga ämnen att studera utöver utbildningens inriktning.

 

Om Haparanda

Haparanda är en liten stad med lugnt tempo och ganska lantlig miljö. Det finns simhall, sporthus och bio. Det finns även ett IKEA i Haparanda, och du hittar både ICA Supermarket och Coop i närheten.

Närmaste svenska flygplats ligger i Luleå som är en och en halv timme bort med bil eller ungefär två timmar med buss eller tåg. Det finns även en flygplats i finska Kemi, som ligger bara 20 minuter bort med bil.

Haparanda ligger alldeles på gränsen till Finland: det är bara en kort promenad över till den finska systerstaden Torneå, som är betydligt större.

Du klarar dig bra med att prata engelska i Finland, och många kan även svenska. De har Euro som valuta i Finland, så det går vanligtvis inte att betala med kronor utan det är enklast att använda kort.

Våren här är kort men intensiv och brukar slå till mot mitten av maj. Sedan blir det sommar, ofta som en överraskning. Sommaren brukar vara mild och behaglig, men det kan även förekomma riktigt varma perioder – eller kalla!

Eftersom Haparanda ligger ganska långt norrut så är sommarnätterna väldigt ljusa – nätterna är som en enda lång solnedgång, och sedan blir det dag igen. Det kan vara en upplevelse, även om det kan ta ett tag innan man vänjer sig.

Vintrarna i Haparanda kan dessutom vara ganska hårda, med sträng kyla och mycket snö, särskilt efter årsskiftet. Solen syns då bara ett par timmar om dagen, resten av tiden är det kolsvart. Precis som de ljusa sommarnätterna kan även detta vara något att uppleva.

Haparanda #pågränsen