ALLMÄNNA KURSER

HemStudier — Allmänna kurser

I våra allmänna utbildningar får du studera de gymnasie- eller grundskoleämnen du saknar behörighet i.

På så vis får du komplettera dina betyg, vilket ger dig möjlighet att gå vidare till studier på högre nivå – exempelvis gymnasium eller högskola. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill studera och skapar din egen studieplan.

Du kan dessutom blanda dina studier med en mängd olika inriktningar. Det är bara att ansöka till den som passar dig bäst!

Allmänna kurser läses vanligtvis på 1 – 3 år på heltid här på Svefi. Men folkhögskoleutbildningar är väldigt flexibla, så de går att ändra efter just dina behov. Hör med kontaktpersonen om du funderar på något!

För dig som läser utbildningen på plats har vi både restaurang och boende för en trygg och komplett studiemiljö.

 

Innan du ansöker är det bra att känna till vad grundläggande behörighet är. Klicka här för mer info!
Allmän kurs
Utbildningen Allmän kurs är för dig som vill få behörighet att läsa på antingen gymnasie- eller högskolenivå.

Här får du studera de ämnen du saknar behörighet i. På så vis får du komplettera dina betyg, vilket ger dig möjlighet att gå vidare till studier på högre nivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill studera och skapar din egen studieplan.

Du kan dessutom välja att läsa utbildningen på grundskole- eller gymnasienivå beroende på din tidigare studiebakgrund.

Allmän kurs påbörjas vanligtvis i januari (VT) eller i augusti (HT).

Allmän kurs finns även speciellt anpassad för synskadade. Du kan läsa mer i Allmän kurs för synskadade, nedan.

 

Innehållskrav till gymnasiebehörighet:

För dig som vill komplettera dina betyg från grundskolan och få behörighet till kursen på gymnasienivå
— Du behöver ha slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarande grundskolans årskurs 9.

Du har åtminstone godkänt i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:
— Svenska eller Svenska som andraspråk *
— Engelska
— Matematik
— Samhällskunskap

* För svenska som andraspråk grund behöver du ha klart SFI D.

Utbildningen påbörjas vanligtvis i januari (VT) eller i augusti (HT).

 

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på.

 

+ Fakta om Allmän kurs

Kurstyp:

Allmän kurs. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i, eller de ämnen du själv väljer att studera.

Omfattning:

Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1–3 år
Både studietakten och studietiden kan ändras efter dina behov. Prata med din kursansvariga efter utbildningen börjat.

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
Ansök senast:
Den 17 april 2023 för start HT2023.
Kommande läsår:
Allmän kurs kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare så är datumen för de kommande terminerna följande:

Läsår med start HT2023:
HT: 2023-08-21 — 2023-12-15
VT: 2024-01-08 — 2024-06-07

Material- och teknikavgift:
1800 kr per läsår.

Avgiften avser 100% studietakt. I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial, med mera. Du får en faktura för halva avgiften i samband med att du tackar ja till din studieplats, sedan får du en faktura för andra halvan när det börjar bli dags för nästa termin.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
Antagningsbesked:
Löpande; beskeden skickas ut i takt med att ansökan kommit in.
Boende under studietiden:

Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår eget badrum, wifi samt gemensamt kök. Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats, så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan, och du får en lista på hyresvärdar med ansökningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A 1 gy (gymnasienivå) eller A 1 gr (grundskolenivå).
Kontaktperson:

Grundskolenivå:
Elisabeth Eriksson
E-post: elisabeth.eriksson@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)
Gymasienivå:
Annika Kronqvist
E-post: annika.kronqvist@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

 

Allmän kurs på distans

Den här utbildningen är för dig som behöver komplettera dina betyg från högstadiet eller som inte har fullföljt gymnasiet, och som inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Kursen har inga fysiska träffar, utan du studerar hemifrån med hjälp av dator och Internet. Du får även en inledande introduktion i Microsoft Teams, läroplattformen som används i kursen.

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. De olika ämnena beräknas uppta c:a 25% vardera av heltid vilket ger dig heltidsstudier om du väljer att studera fyra ämnen. Utöver en god kontakt med lärarna via e-post, Microsoft Teams och chatt förväntas du aktivt delta i möten med dina kurskamrater.

 

Hur fungerar studierna?

När du börjar på Allmän kurs på distans utformar du en studieplan tillsammans med din mentor på kursen. Kursen kan ge dig grundläggande behörighet till gymnasium, högskola eller yrkeshögskola efter ett till tre år beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Du som har tidigare studier på gymnasienivå får göra din planering efter validering av dina tidigare studier. Du studerar då utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Tänk på att kursen kräver god självdisciplin på grund av att det i hög grad är du själv som organiserar dina studier.

Förutom ämnesstudierna läser vi också ofta i ämnesövergripande teman. Det kan handla om temaveckor eller föreläsningar, exempelvis om samhällsfrågor eller stora globala utmaningar. Du kommer att få diskutera och interagera med andra deltagare och lärare via vår digitala plattform. Ibland ordnar vi dessutom friluftsdagar, konserter och liknande tillsammans, men dessa aktiviteter är frivilliga.

Studier på folkhögskola leder inte bara till ökade kunskaper utan även till ökat självförtroende och ansvarstagande samt ger en bra grund inför vidare studier på gymnasium, högskola eller yrkeshögskola.

 

Utrustning och kurslitteratur

För att gå Allmän kurs på distans behöver ha tillgång till viss utrustning:

• Dator eller surfplatta med internetuppkoppling samt appen Microsoft Teams. Du som blir antagen till kursen kommer att få information av skolan om hur du skaffar appen. Den är gratis.
• Mikrofon och högtalare samt kamera. Dessa finns oftast färdigt inbyggda i bärbara datorer och surfplattor. Om du använder en stationär dator kan du däremot behöva exempelvis ett headset med mikrofon samt en webbkamera.
• Du behöver kunna vara uppkopplad och tillgänglig för videomöten via Microsoft Teams åtminstone vid fyra tillfällen per vecka. Mycket av skolarbetet kan dock göras då du är nedkopplad.
• Du införskaffar kurslitteratur samt står för kostnaden själv. Hör med kursansvariga vilken litteratur du behöver.

 

Nivå och behörigheter

Du studerar på grundskole- eller gymnasienivå, beroende på dina tidigare studier.

Efter du slutfört den här kursen har du fått grundläggande behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå.

När du påbörjar kursen får du välja mellan kärnämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, religion, matematik, naturkunskap, geografi och historia. Särskild behörighet kan i vissa fall ges.

När du påbörjar kursen får du välja ämnen att studera grundläggande behörighet i, enligt kraven nedan. När du är klar med dina grundläggande behörigheter kan särskild behörighet i vissa fall studeras.

 

Innehållskrav till högskolebehörighet

För dig som vill komplettera dina betyg från gymnasiet och uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier. (Observera att vissa högskolestudier kräver särskilda behörigheter.) Du kan välja ett eller flera av följande ämnen när du påbörjar kursen på gymnasienivå:

• Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Matematik 1a, b eller c
• Naturkunskap 1a1
• Samhällskunskap 1a1

 

Innehållskrav till yrkeshögskolebehörighet

För dig som vill få behörighet till yrkeshögskola. Du kan välja ett eller flera av dessa ämnen när du påbörjar kursen på gymnasienivå:

• Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
• Engelska 5
• Historia 1a1
• Religionskunskap 1
• Matematik 1a, b eller c
• Naturkunskap 1a1
• Samhällskunskap 1a1

 

Innehållskrav till gymnasiebehörighet

För dig som vill komplettera dina betyg från grundskolan och få behörighet till kursen på gymnasienivå:

• Du har slutfört minst ett års heltidsstudier på en folkhögskolas Allmänna kurs där dina ämnen motsvarande grundskolans årskurs 9.

Du har åtminstone godkänt i följande ämnen på en nivå som motsvarar årskurs 9:

• Svenska eller Svenska som andraspråk *
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap

* För svenska som andraspråk grund behöver du ha klart SFI D.

 

Kurserna motsvarar Skolverkets kursplan för samtliga ämnen.

Utbildningarna påbörjas vanligtvis i januari (VT) eller i augusti (HT).


Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på.

 

+ Fakta om Allmän kurs på distans

Kurstyp:

Allmän kurs. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i, eller de ämnen du själv väljer att studera.

Omfattning:
Studietakt: 25% – 100% (heltidsstudier på folkhögskola motsvarar 20 timmar aktivt studerande per vecka).
Studietid: 1 år. Både studietakten och studietiden kan ändras efter dina behov. Prata med din kursansvariga efter utbildningen börjat.
Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
Ansök senast:
Den 17 april 2023 för start HT2023.
Kommande läsår:
Läsår med start HT2023:
HT: 2023-08-21 — 2023-12-15
VT: 2024-01-08 — 2024-06-07
Anmälningsavgift:
500 kr/termin i material- och teknikavgift. Betalas mot faktura i samband med att du bekräftar din antagning. OBS: Avgiften är ej återbetalningsbar.
Litteratur:
Du står själv står för kostnaden för ev. kurslitteratur. Lista ges vid kursstart.
Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder.
Antagningsbesked:
Löpande. Beskeden skickas ut med början i mars.
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A 1 gy (gymnasienivå) eller A 1 gr (grundskolenivå).
Kontaktperson:
Elisabeth Eriksson
E-post: elisabeth.eriksson@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

Allmän kurs för synskadade

Utbildningen Allmän kurs för synskadade är för dig som är synskadad och som vill få behörighet att läsa på antingen gymnasie- eller högskolenivå.

Här får du studera de ämnen du saknar behörighet i. På så vis får du komplettera dina betyg, vilket ger dig möjlighet att gå vidare till studier på högre nivå. Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill studera och skapar din egen studieplan.

Du kan välja att läsa utbildningen på grundskole- eller gymnasienivå beroende på din tidigare studiebakgrund.

Vi har lärare, hjälpmedel och utrustning som är särskilt ämnade för dina behov. Och som synskadad har du dessutom möjlighet att bo på Svefis vandrarhem under hela din studietid. Du kan anmäla ditt intresse i samband med att du ansöker till utbildningen.

Utbildningen påbörjas vanligtvis i januari (VT) eller i augusti (HT).

 

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på!

 

 

Fakta om Allmän kurs för synskadade

Kurstyp:

Allmän kurs. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i, eller de ämnen du själv väljer att studera.

Omfattning:

Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1–3 år
Både studietakten och studietiden kan ändras efter dina behov. Prata med din kursansvariga efter utbildningen börjat.

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
Ansök senast:
Den 17 april 2023 för start HT2023.
Kommande läsår:
Allmän kurs kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare så är datumen för de kommande terminerna följande:

Läsår med start HT2023:
HT: 2023-08-21 — 2023-12-15
VT: 2024-01-08 — 2024-06-07

Material- och teknikavgift:
1800 kr per läsår.

Avgiften avser 100% studietakt. I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial, med mera. Du får en faktura för halva avgiften i samband med att du tackar ja till din studieplats, sedan får du en faktura för andra halvan när det börjar bli dags för nästa termin.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
Antagningsbesked:
Löpande; beskeden skickas ut i takt med att ansökan kommit in.
Boende under studietiden:
Du som är synskadad har möjlighet att hyra rum på Svefis vandrarhem under hela din studietid hos oss. I rummet ingår dusch, toalett och Internet samt tillgång till kök.När du fyller i ansökningsblanketten kan du markera att du är synskadad och vill hyra rum i vandrarhemmet under hela din studietid på Svefi.Du kan kontakta receptionen på telefon +46 (0)922 – 688 00 eller e-posta info@svefi.net.
Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A 1 gy (gymnasienivå) eller A 1 gr (grundskolenivå).
Kontaktperson:

Grundskolenivå:
Elisabeth Eriksson
E-post: elisabeth.eriksson@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)
Gymasienivå:
Annika Kronqvist
E-post: annika.kronqvist@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

 

Anpassade studier

Den här utbildningen är särskilt anpassad för dig med lindriga funktionshinder.

Här kan du läsa ämnen som ger dig behörighet till gymnasie- eller högskolestudier.

Men det går precis lika bra att bara läsa de ämnen som intresserar dig!

Du väljer själv vilka ämnen du vill läsa, och studietakten anpassas efter just dina behov.

Utbildningen påbörjas vanligtvis antingen på vårterminen i januari (VT) eller på höstterminen i augusti (HT).

 

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

För mer info om Schoolsoft, se “Hur du ansöker” nedan. Där hittar du även fler sätt att ansöka på.

 

+ Fakta om Anpassade studier

Kurstyp:

Allmän kurs. Du läser de grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen du saknar behörighet i, eller de ämnen du själv väljer att studera.

Omfattning:

Studietakt: 100% (heltid)
Studietid: 1–3 år
Både studietakten och studietiden kan ändras efter dina behov. Prata med din kursansvariga efter utbildningen börjat.

Efter slutförd kurs:
Du beräknas ha uppnått följande:
— Du har förbättrat dina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
— Du har förstärkt din personliga utveckling.
Ansök senast:
Den 17 april 2023 för start HT2023.
Kommande läsår:
Allmän kurs kan påbörjas när det passar dig, men om du vill börja samtidigt som skolans övriga deltagare så är datumen för de kommande terminerna följande:

Läsår med start HT2023:
HT: 2023-08-21 — 2023-12-15
VT: 2024-01-08 — 2024-06-07

Material- och teknikavgift:
1800 kr per läsår.

Avgiften avser 100% studietakt. I avgiften ingår försäkringar, studiebesök, en del studiematerial, med mera. Du får en faktura för halva avgiften i samband med att du tackar ja till din studieplats, sedan får du en faktura för andra halvan när det börjar bli dags för nästa termin.

Antagningsvillkor:
— Minst 18 års ålder (men i vissa fall ges dispens).
Antagningsbesked:
Löpande; beskeden skickas ut i takt med att ansökan kommit in.
Boende under studietiden:

Svefi har rum på vårt deltagarboende som du kan hyra under din studietid hos oss. I rummet ingår eget badrum, wifi samt gemensamt kök. Du kan markera att du vill ha ett rum när du ansöker till en utbildning. Observera att rummen delas ut i den takt de antagna deltagarna tackar ja till sin utbildningsplats, så först till kvarn gäller! Det finns även lägenheter att hyra i stan, och du får en lista på hyresvärdar med ansökningsbeskedet. Det är bara att kontakta receptionen med frågor!

Studieplan:
Länk till studieplanen (PDF): Studieplan
CSN:
Utbildningen är CSN-berättigad.
Nivå: A 1 gy (gymnasienivå) eller A 1 gr (grundskolenivå).
Kontaktperson:

Grundskolenivå:
Elisabeth Eriksson
E-post: elisabeth.eriksson@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)
Gymasienivå:
Annika Kronqvist
E-post: annika.kronqvist@svefi.net
Tfn: 0922 – 688 00 (växel)

 

ALLMÄNNA KURSER MED INRIKTNINGAR

De flesta av våra inriktningar kan läsas som allmänna kurser med. Det betyder att du får studera valfria grundskole- eller gymnasieämnen halva studietiden, så du får läsa in de behörigheter du saknar. Resten av studietiden läser du din valda inriktning tillsammans med de andra deltagarna.

Så om du valt exempelvis Ljudteknik (Allmän kurs) får du alltså läsa in dina saknade gymnasiebehörigheter halva tiden. Resten av tiden får du studera och jobba med ljudteknik tillsammans med de övriga Ljudteknik-deltagarna. Samma sak gäller förstås alla övriga inriktningar med.

Dina behörighetsämnen och inriktningens ämnen blandas vanligtvis på schemat så du får variera dig.

Du hittar våra allmänna kurser med inriktningar nedan.

Ljudteknik (Allmän kurs)

I vår allmänna kurs med inriktning mot ljudteknik får du läsa de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i, eller som du kanske bara är intresserad av. Samtidigt får du studera och arbeta med ljudteknik tillsammans med de övriga ljudteknikeleverna.

— Läs mer och ansök här: Till Ljudteknik

Ljudteknik för synskadade (Allmän kurs)

Den här allmänna kursen är särskilt anpassad för dig som är synskadad.

Här läser du de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i, eller som du kanske bara är intresserad av. Samtidigt får du studera och jobba med ljudteknik tillsammans med de övriga ljudeleverna. Vi har hjälpmedel och material som är särskilt anpassade för dina behov.

— Läs mer och ansök här: Till Ljudteknik

Musiker (Allmän kurs)

I vår allmänna kurs med inriktningen Musiker får du läsa de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i, eller som du kanske bara är intresserad av. Samtidigt får du studera. öva och spela musik, både enskilt och tillsammans med de övriga musikeleverna.

— Läs mer och ansök här: Till Musiker och Studiomusik

Singer/Songwriter (Allmän kurs)

I vår allmänna kurs med inriktning mot Singer/Songwriter får du läsa de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i, eller som du kanske bara är intresserad av. Samtidigt får du jobba med att förbättra din röst och sångteknik, utvecklas inom både gitarr- och pianoackompanjemang samt skriva och framföra egna låtar.

— Läs mer och ansök här: Till Singer/Songwriter

Sång (Allmän kurs)

I vår allmänna kurs med inriktningen Sång får du läsa de grundskole- eller gymnasieämnen du saknar behörighet i, eller som du kanske bara är intresserad av. Samtidigt får du studera ett brett urval av ämnen som förbättrar din sångteknik och utvecklar din röst, och du får förstås även uppträda på scen inför publik under skolans många evenemang.

— Läs mer och ansök här: Till Sång

+ Hur du ansöker

För att ansöka till en utbildning, klicka på dess namn ovan. Då kan du klicka på ansökningsknappen. Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

Du behöver ha ett Schoolsoft-konto för att fylla i din ansökan.

Om du redan har ett Schoolsoft-konto så kan du logga in med det. Annars kan du snabbt och enkelt skapa ett nytt konto direkt på ansökningssidan. När det är klart får du fylla i din ansökan direkt. Kontot är förstås helt gratis.

Observera: Om du inte har svenskt personnummer kan du inte skapa ett konto hos Schoolsoft!

Om du inte kan eller vill använda Schoolsoft kan du gärna ansöka med vår pappersblankett istället.

Klicka här för att öppna blanketten: Ansökningsblankett (PDF)

Skriv sedan ut blanketten, fyll i den, och posta den till oss tillsammans med ev. bilagor. Adressen finns på blanketten.

Har du frågor eller funderingar om din ansökan? Välkommen att kontakta vår reception på info@svefi.net eller ring +46 (0)922 – 688 00.

+ Allmän info om Svefi och Haparanda

Boende

Svefi har ett antal elevrum på vårt vandrarhem. Du får ange om du vill ha ett elevrum när du skickar in din ansökan, så det är först till kvarn som gäller! Men om alla elevrum skulle vara tagna så finns det även lägenheter i Haparanda som du kan hyra, antingen ensam eller tillsammans med andra.

Du får en lista på hyresvärdar efter du antagits till utbildningen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!

 

Gemensamt för alla utbildningar

Vi har kulturkvällar på skolan där alla deltagare får jobba med det de studerar: musik- och sångstuderande har konsert, ljudtekniker riggar och mixar ljudet, konstdeltagarna har utställning, med mera. Det förekommer även många andra evenemang både på och utanför skolan.

Du får dessutom välja minst två frivilliga ämnen att studera utöver utbildningens inriktning.

 

Kort om Svefi

Svefi står för "Sverigefinska folkhögskolan", men det betyder inte att du måste kunna finska! Finskan är en stor del av Svefis arv och profil, men all utbildning sker helt på svenska.

Många som jobbar på skolan kan finska, och du kan dessutom välja att läsa finska när du studerar hos oss.

Om du vill veta mer om skolan, klicka på länken "Om Svefi" i huvudmenyn eller längst ned på sidan.

 

Om Haparanda

Haparanda är en liten stad med lugnt tempo och ganska lantlig miljö. Det finns simhall, sporthus och bio. Det finns även ett stort IKEA i Haparanda, och du hittar både ICA Supermarket och Coop i närheten.

Närmaste svenska flygplats ligger i Luleå, som är en och en halv timme bort med bil eller ungefär två timmar med buss. Det finns även en flygplats i finska Kemi, som ligger bara 20 minuter bort med bil.

Haparanda ligger alldeles på gränsen till Finland: det är bara en kort promenad över till den finska systerstaden Torneå, som är betydligt större än Haparanda.

Du klarar dig bra med att prata engelska i Finland, och många kan svenska. De har Euro som valuta i Finland, så det går vanligtvis inte att betala med kronor utan det är enklast med kortbetalningar.

Våren är kort i Haparanda och brukar slå till mot mitten av maj. Sedan blir det sommar, ofta som en överraskning. Sommaren brukar vara mild och behaglig, men det kan även förekomma riktigt varma perioder – eller kalla!

Eftersom Haparanda ligger ganska långt norrut så är sommarnätterna väldigt ljusa – nätterna är som en enda lång solnedgång, och sedan blir det dag igen. Det kan vara en upplevelse!

Vintrarna i Haparanda kan dessutom vara ganska hårda och med mycket snö, särskilt efter årsskiftet. Solen syns då bara ett par timmar om dagen, resten av tiden är det kolsvart. Precis som de ljusa sommarnätterna kan även detta vara något att uppleva.

Bilder från Svefi
Haparanda #pågränsen
sv
svfien