Studieinfo för dig som är synskadad eller har nedsatt syn

(Klicka här om du vill tillbaka till standardversionen av webbsidan: www.svefi.net)

 

Här hittar du som är synskadad eller som har nedsatt syn samlad info gällande Svefis utbildningar, elevboende, regler, med mera.

Sidan består endast av text och länkar för enklast möjliga läsning och navigering.

Nedan finns länkar som leder till olika stycken på den här sidan. Sist i varje stycke finns en länk som leder tillbaka hit, högst upp på sidan.

 

Allmän kurs för synskadade
Allmän kurs: Ljudteknik för synskadade
Insteg - kurs för synskadade: Särskild kurs
Ljudteknik för synskadade: Särskild kurs

Att studera på Svefi
Boende under studietiden
Svar på vanliga frågor

Ansökningsblankett
Kontaktinformation

 

 

 

Allmän kurs för synskadade

Kursansvarig: Elisabeth Eriksson (0922 - 688 00, [javascript protected email address])

Kursen vänder sig till dig som är synskadad och vill få behörighet till vidare studier eller förbättra dina baskunskaper i olika gymnasiegemensamma ämnen. Du väljer själv vilka ämnen du vill studera och utarbetar din egen studieplan. Du kan välja att läsa kurserna på gymnasie- eller grundskolenivå beroende på din bakgrund. Vi har lärare, hjälpmedel och utrustning som är särskilt ämnade för synskadade.

(Med "gymnasiegemensamma ämnen" menas svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap samt naturkunskap. Om du vill få högskolebehörighet läser du de ämnen du ännu ej har godkända betyg i. Annars får du läsa de ämnen som intresserar dig.)

Kurstid
Kursen är från ett till tre år, beroende på den studerandes tidigare studier. Kursstart i slutet av augusti samt i början av januari.

Efter slutförd kurs
Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande:

Genomförande och målsättning
Handledning, arbete tillsammans med andra i grupp och självständiga studier utgör en väsentlig del av skoldagen. Studieresor, tema- och friluftsdagar samt gemensamma föreläsningar är också viktiga delar i studierna.

Tillvalsämnen
I samband med skolstarten får du komplettera dina vanliga studier med två eller flera valfria ämnen som intresserar dig.

Under året
Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performance, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Behörighet
Möjlighet att läsa in grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter i olika ämnen.

Fakta om kursen

Heltidsstudier, 1-3 år
Datum, läsår 1:
HT: 2013-08-26—2013-12-20
VT: 2014-01-13—2014-06-13

Senaste ansökningsdag: 1 maj 2013. Antagningsbesked skickas den 15 juni.

Utbildningen startar: 26 augusti 2013

Serviceavgift: 1800 kr per läsår (i avgiften ingår kopior, försäkring, studiebesök, m m)

Anmälningsavgift: 500 kr. Betalas vanligtvis i samband med att du bekräftar din antagning. Avgiften ska vara betald innan läsåret börjar. Avgiften återbetalas ej om studierna avbryts.

Antagningsvillkor: Minst 18 års ålder (i vissa fall ges dispens).

Studietakt: 100%

Till ansökningsblankett

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Allmän kurs: Ljudteknik för synskadade

Kursansvarig: Anton Johansson (0922 - 688 00 (växel), [javascript protected email address])

Kursen vänder sig till dig som är synskadad och som vill få behörighet till vidare studier eller förbättra dina baskunskaper i olika gymnasiegemensamma ämnen samt lära dig grunderna inom ljudteknik. Vi har lärare, hjälpmedel och utrustning som är särskilt ämnade för synskadade.

(Med "gymnasiegemensamma ämnen" menas svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap samt naturkunskap. Om du vill få högskolebehörighet läser du de ämnen du ännu ej har godkända betyg i. Annars får du läsa de ämnen som intresserar dig.)

Du som sökande kallas till antagningsprov i slutet av maj. Vid antagningsprovet får du göra ett prov i matematik, ett test i musikteori och ett test i ljudteknik.

Genomförande och målsättning
Kursen består till 50% av valbara allmänna ämnen samt 50% kursspecifika ämnen tillsammans med deltagarna i de andra ljudteknik-kurserna. Du kan även välja att fördjupa dig tvärvetenskapligt i ett projektarbete. Under utbildningens gång kombineras teoretiska kunskaper med praktik. Undervisningen kompletteras med studiebesök och föreläsningar.

Målsättningen är att ge dig grundkunskaper inom ljudteknik. I detta ingår bland annat mikrofon- och lyssningsteknik, inspelningsprogram, mixerbord, PA-system och ljudteknikens historia.

Kurstid
Kursen är från ett till tre år, beroende på den studerandes tidigare studier. Kursstart i slutet av augusti.

Efter slutförd kurs
Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande:

Tillvalsämnen
I samband med skolstarten får du komplettera dina vanliga studier med två eller flera valfria ämnen som intresserar dig.

Under året
Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performance, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

I verkligheten
En ljudteknikers arbete är väldigt varierande. Vissa arbetar med TV- och radiosändningar, andra arbetar på teater eller med konserter, och så finns det naturligtvis de som spelar in all musik som kommer över oss i våra dagliga liv.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen gått framåt i ett mycket högt tempo. Det som krävdes för 15 år sedan för att göra en skivinspelning i en kvalificerad studio, får idag plats i en välutrustad dator hemma hos gemene man. Priserna på mikrofoner och andra tillbehör sjunker allt mer och möjligheterna ter sig oändliga. Men allt är ju som sagt inte inspelning inom ljudtekniken. Hur lätt är det att hemma pröva hur det är att mixa en livekonsert eller göra en TV-sändning? Att bli en duktig tekniker är lika svårt som att bli en duktig musiker. Det kräver övning och mera övning.

Lokaler och utrustning
I utbildningslokalerna finns två professionella inspelningsstudior, sammankopplade med tre separata kontrollrum. Det finns flera arbetsstationer där du som elev kan öva upp dina färdigheter. Vi förfogar över de vanligaste inspelningsprogrammen, t ex Pro-Tools, Cubase, Logic, Sonar, Sadie med mera.

Behörighet
Möjlighet att läsa in grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter i olika ämnen.

Fakta om kursen

Heltidsstudier, 1-3 år
Datum, läsår 1:
HT: 2013-08-26—2013-12-20
VT: 2014-01-13—2014-06-13

Senaste ansökningsdag: 1 maj 2013. Antagningsbesked skickas den 15 juni.

Utbildningen startar: 26 augusti 2013

Serviceavgift: 5000 kr per läsår (i avgiften ingår kopior, försäkring, studiebesök, m m)

Anmälningsavgift: 500 kr. Betalas vanligtvis i samband med att du bekräftar din antagning. Avgiften ska vara betald innan läsåret börjar. Avgiften återbetalas ej om studierna avbryts.

Antagningsvillkor: Minst 18 års ålder (i vissa fall ges dispens). Antagningsprov.

Studietakt: 100%

Datum för antagningsprovet: 6 juni i Haparanda.

Till ansökningsblankett

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Insteg - kurs för synskadade: Särskild kurs

Kursansvarig: Anton Johansson (0922 - 688 00 (växel), [javascript protected email address])

Kursen vänder sig till dig som är synskadad och vill ta steget till ett självständigt liv. Du kommer att lära dig att använda modern utrustning som är anpassad för synskadade.

Du väljer själv vilka ämnen du vill studera eller vilka vardagsmoment du vill prova på. Du kommer att arbeta mot de personliga mål du sätter upp. Du kan också välja att läsa kurser inom ADL, punktskrift, olika hjälpmedel, radio, gymnasiegemensamma ämnen, musikinspelning, musikteori och gehör, privatekonomi etc.

(Med "gymnasiegemensamma ämnen" menas svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap samt naturkunskap. Om du vill få högskolebehörighet läser du de ämnen du ännu ej har godkända betyg i. Annars får du läsa de ämnen som intresserar dig.)

Hjälpmedel, moment och utrustning är ämnade för personer med en synskada. Du får erfarenhet och de kunskaper som behövs för att kunna stå på egna ben och ta nästa steg i livet.

Efter slutförd kurs
Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande:

Genomförande och målsättning
Handledning, arbete tillsammans med andra i grupp och självständiga studier utgör en väsentlig del av skoldagen. Studieresor, tema- och friluftsdagar samt gemensamma föreläsningar är också viktiga delar i studierna.

Tillvalsämnen
I samband med skolstarten får du komplettera dina vanliga studier med två eller flera valfria ämnen som intresserar dig.

Under året
Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performance, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Behörighet
Möjlighet att läsa in grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter i olika ämnen.

Fakta om kursen

Heltidsstudier, 1-3 år
Datum, läsår 1:
HT: 2013-08-26—2013-12-20
VT: 2014-01-13—2014-06-13

Senaste ansökningsdag: 1 maj 2013. Antagningsbesked skickas den 15 juni.

Utbildningen startar: 26 augusti 2013

Serviceavgift: 1800 kr per läsår (i avgiften ingår kopior, försäkring, studiebesök, m m)

Anmälningsavgift: 500 kr. Betalas vanligtvis i samband med att du bekräftar din antagning. Avgiften ska vara betald innan läsåret börjar. Avgiften återbetalas ej om studierna avbryts.

Antagningsvillkor: Minst 18 års ålder (i vissa fall ges dispens). Antagningsprov.

Studietakt: 100%

Till ansökningsblankett

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Ljudteknik för synskadade: Särskild kurs

Kursansvarig: Anton Johansson (0922 - 688 00 (växel), [javascript protected email address])

Utbildningen för dig som är synskadad och som vill jobba med modern ljudteknik. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom inspelningsteknik och liveljud.

Kursen drivs med teknik, hjälpmedel och litteratur som är särskilt anpassade för synskadades behov. Den passar både dig som är allmänt intresserad av ljudteknik samt som förberedande utbildning för högskolestudier.

Om du inte uppfyller den här kursens antagningsvillkor så går den även att läsa som allmän kurs (klicka här för mer om den kursen), där du får läsa gymnasiegemensamma ämnen samt studera kursens inriktning.

Efter slutförd kurs
Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande:

Genomförande och målsättning
Undervisningen sker blockvis och bygger på medverkan av olika professionella producenter och ljudtekniker. Teoretiska studier varvas med praktiska projektarbeten. Undervisningen sker på heltid. Gästlärare är ett stående inslag i utbildningen, liksom inspelningar och mixningar av livekonserter. I studierna ingår dessutom bl a studieresor, tema- och friluftsdagar samt gemensamma föreläsningar.

Målsättningen är att ge dig grundläggande kunskaper inom modern ljudteknik med utrustning. Du får lära dig att hantera och använda bland annat inspelningsprogram, PA-system och mikrofoner. Du får även lära dig om mixnings- och lyssningsteknik, akustik, musikdata, musikteori, ellära och genreförståelse.

Lokaler
I utbildningslokalerna finns två professionella inspelningsstudior, sammankopplade med tre separata kontrollrum. Det finns flera arbetsstationer där du som elev kan öva upp dina färdigheter. Vi förfogar över de vanligaste inspelningsprogrammen, t ex Pro-Tools, Cubase, Logic, Sonar, Sadie med mera.

Verkligheten
En ljudteknikers arbete är väldigt varierande. Vissa arbetar med TV- och radiosändningar, andra arbetar på teater eller med konserter, och så finns det naturligtvis de som spelar in all musik som kommer över oss i våra dagliga liv.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen gått framåt i ett mycket högt tempo. Det som krävdes för 15 år sedan för att göra en skivinspelning i en kvalificerad studio, får idag plats i en välutrustad dator hemma hos gemene man. Priserna på mikrofoner och andra tillbehör sjunker allt mer och möjligheterna ter sig oändliga. Men allt är ju som sagt inte inspelning inom ljudtekniken. Hur lätt är det att hemma pröva hur det är att mixa en livekonsert eller göra en TV-sändning? Att bli en duktig tekniker är lika svårt som att bli en duktig musiker. Det kräver övning och mera övning.

Tillvalsämnen
I samband med skolstarten får du komplettera dina vanliga studier med två eller flera valfria ämnen som intresserar dig.

Under året
Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performance, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Fakta om kursen

Heltidsstudier, 1-2 år
Datum, läsår 1:
HT: 2013-08-26—2013-12-20
VT: 2014-01-13—2014-06-13

Senaste ansökningsdag: 1 maj 2013. Antagningsbesked skickas den 15 juni.

Utbildningen startar: 26 augusti 2013

Serviceavgift: 6000 kr per läsår (i avgiften ingår kopior, försäkring, studiebesök, m m)

Anmälningsavgift: 500 kr. Betalas vanligtvis i samband med att du bekräftar din antagning. Avgiften ska vara betald innan läsåret börjar. Avgiften återbetalas ej om studierna avbryts.

Antagningsvillkor: Minst 18 års ålder. Gymnasiebehörighet (slutförd grundskola). Antagningsprov.

Datum för antagningsprovet: 6 juni i Haparanda.

Studietakt: 100%

Till ansökningsblankett

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Att studera på Svefi

Vi på Svefi, Sverigefinska folkhögskolan, är stolta över att med flera års erfarenhet kunna erbjuda unika och högkvalitativa utbildningar. Allt eftersom samhällstrender förändras förnyar vi vårt utbud så att vi ständigt kan erbjuda dagsaktuella och skräddarsydda utbildningar för dig som studerar.

Vårt exotiska geografiska läge på landsgränsen till Finland, men även med närhet till Ryssland och Norge, upplevs av många som ett spännande inslag. Skolan är en mångkulturell och kreativ mötesplats där olika traditioner och personligheter blandas.

Ett av våra starka kännetecken är vår speciellt inredda och designade studiemiljö som är fylld med kontraster, inspiration och personlighet. Detta är ett naturligt inslag i Svefis vardag, hos vår personal, liksom en stor del av vår pedagogik.

På Svefi tror vi på dig som studerande och att du vill brinna för det du gör. Vår strävan är att engagera dig till att ta eget ansvar och egna initiativ. Arbetet sker i små studiegrupper där du som studerande till stor del påverkar ditt eget studieinnehåll. Tillsammans med vår lärare/handledare söker och bearbetar du kunskaper, samt reflekterar över din inlärning.

Vi tror att praktiska inslag och medverkande vid externa arrangemang ger verklighetsanknytning och ett bredare perspektiv till dina studier. Detta är därmed en självklar del i många av våra utbildningar under din tid hos oss.

Vi ser fram emot att utvecklas med dig. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Varmt välkommen till oss!

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Boende under studietiden

Du som är synskadad har möjlighet att hyra rum på Svefis vandrarhem under hela din studietid hos oss. I rummet ingår dusch, toalett och Internet samt tillgång till kök. När du fyller i ansökningsblanketten kan du markera att du är synskadad och vill hyra rum i vandrarhemmet under hela din studietid på Svefi.

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

Svar på vanliga frågor

Fråga: Vad är skillnaden mellan allmänna kurser, särskilda kurser och eftergymnasiala yrkesutbildningar?
Svar: De olika kursformerna skiljer sig på flera punkter.

Fråga: Vad är serviceavgift?
Svar: Folkhögskoleutbildningar är avgiftsfria, men det som tillkommer kring dem -- försäkring, material, studiebesök, m m -- kallas serviceavgift. Det är därför kostnaden som finns angiven i faktarutan längst ned på varje kurs webbsida heter "serviceavgift".
 

Fråga: Vad är serviceavgift?
Svar: Folkhögskoleutbildningar är avgiftsfria, men det som tillkommer kring dem -- försäkring, material, studiebesök, m m -- kallas serviceavgift. Det är därför kostnaden som finns angiven i faktarutan längst ned på varje kurs webbsida heter "serviceavgift". Om du blir antagen till någon av våra kurser får du mer info om serviceavgiften med posten.
 

Fråga: Vad är anmälningsavgift?
Svar: Anmälningsavgiften täcker det administrativa arbetet kring din antagning. Anmälningsavgiften är på 500 kr och betalas innan utbildningen börjar, vanligtvis i samband med att du bekräftar din antagning. Anmälningsavgiften är ej återbetalbar.
 

Fråga: Måste jag kunna finska för att studera hos er?
Svar: Nej. Alla lektioner och allt material är på svenska eller, i vissa fall, engelska. (Språkkurserna är givetvis undantagna detta.)
 

Fråga: Är ledarhundar tillåtna hos er?
Svar: Ja. Vi driver flera utbildningar, projekt och verksamheter där synskadade deltar, och det finns de som behöver ledarhund. Därmed är det alltså tillåtet med ledarhund på Svefi.
 

Fråga: Är skolan anpassad för rörelsehindrade?
Svar: Ja. Om du är rörelsehindrad och behöver använda hiss, ring receptionen
(+46 (0)922 - 688 00) för information och assistans.
 

Fråga: Kan jag finansiera mina studier hos er med lån eller bidrag från CSN?
Svar: Ja. Reglerna är följande, i korta drag:

Läs mer om reglerna gällande studiestöd och studiemedel för folkhögskole-studerande här: http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studiestodsformer/

Reglerna finns även summerade i det här dokumentet (PDF).

Du hittar även mer info på CSN:s webbplats: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn
 

Fråga: Kan jag hyra bostad hos er?
Du som är synskadad har möjlighet att hyra rum på Svefis vandrarhem under hela din studietid hos oss. I rummet ingår dusch, toalett och Internet samt tillgång till kök.

När du fyller i ansökningsblanketten får du ange om du vill hyra rum på vandrarhemmet.

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Ansökningsblankett

Du hittar ansökningsblanketten här:
http://svefi.net/blanketter/digital-ansokningsblankett.html

Det är ett digitalt formulär som du fyller i och skickar in till oss.

Om formuläret inte fungerar för dig kan du kontakta expeditionen så får du hjälp. Du hittar e-post och telefonnummer under Kontaktinformation, nedan.

Tillbaka högst upp på sidan

 

 

 

Kontaktinformation

Expedition, Svefi
Telefon: 0922 - 688 00
E-post: [javascript protected email address]

Anton Johansson, ansvarig för Ljudteknik för synskadade (Särskild och allmän)
Telefon: 0922 - 688 00 (växel)
E-post: [javascript protected email address]

Elisabeth Eriksson, ansvarig för Allmän kurs för synskadade
Telefon: 0922 - 688 00 (växel)
E-post: [javascript protected email address]

Tillbaka högst upp på sidan