Samtliga som går Svefis utbildning Vårdbiträde har nu erbjudits arbete inom äldreomsorgen av Haparanda kommun! De flesta som går utbildningen idag kommer att påbörja sitt nya arbete efter läsårets slut den 3 augusti. Ett stort grattis!

Det går att ansöka till nästa omgång av den ettåriga yrkesutbildningen Vårdbiträde redan nu. Den börjar till vårterminen, den 9 januari 2023!