OBS: Vi förutsätter att sommarkurserna kan genomföras, men om det fortfarande råder smittorisk kontaktar vi dig.

Varje sommar driver vi på Svefi femdagskurser i allt från språk och konst till ljudteknik och sång. Kurserna lockar folk från hela Sverige – kom hit du med!

Kurserna pågår 13 – 17 juni 2020.
Sista anmälningsdag: 15 maj 2020.

Du kan läsa mer om sommarkurserna samt anmäla dig till dem på sidan Studier.