PHOTOSHOP: DIGITAL BILDBEHANDLING

Hem — Photoshop

Välkommen till Sverigefinska folkhögskolans distanskurs i Photoshop.

Den här kursen finns i två varianter: En vanlig distanskurs som går två gånger om året och som kan ansökas till via exempelvis folkhogskola.nu eller natbildarna.nu, samt som en privat distanskurs som du kan anmäla dig till genom att e-posta Mats Holmgren på mats.holmgren@svefi.net.

Skillnaderna mellan de två varianterna är att den vanliga distanskursen är CSN-behörig, schemastyrd och pågår i femton veckor. Den startar vanligtvis i januari/februari samt i augusti/september varje år, och den läses av flera deltagare samtidigt. Kommunikationen mellan deltagarna och kursledaren sker främst via plattformen Microsoft Teams, som deltagarna får inloggningen till strax innan kursstarten.

Den privata distanskursen är just privat. Den var ursprungligen särskilt anpassad för företagare som hade mycket annat att tänka på, men vem som helst är välkommen att anmäla sig. Den privata distanskursen är dyrare än den vanliga och är ej CSN-behörig, men här har du själv full kontroll över kursen och har dessutom tillgång till materialet i ett helt år. Kommunikationen mellan deltagarna och kursledaren sker här främst via e-post.

Materialet består av totalt 17 lektioner och finns både i textform för äldre versioner av Photoshop såsom version 7 och CS6, samt som YouTube-videor för den nyaste versionen.

Allt vi går igenom i den här kursen förklaras ingående och med många exempel så alla lätt kan hänga med. Lektionerna består av mycket information, så det kan kanske verka överväldigande i början. Men tänk på att du absolut inte måste komma ihåg allt du läser eller kunna allting utantill: Nyckeln till att kunna använda ett program är trots allt att veta vad man kan göra med det.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta mig på mats.holmgren@svefi.net.

Lektion 1

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi går igenom vad Photoshop består av och ser hur vi kan ställa in de mer tekniska detaljerna så programmet ser ut som vi vill. Vi går även igenom hur vi kan ändra storlek på bilder.

Innehåll (senaste versionen): Innan vi börjar. Stäng av hemskärmen. Photoshops beståndsdelar. Öppna en bild. Ändra nyans på Photoshop. Om bildflikar. Hur bildflikar fungerar. Ångra något du gjort. Vad är pixlar? Ändra storlek på en bild. Upplösning. Spara en bild. Om filstorlek.

Lektion 2

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi tittar på grundläggande verktyg som låter oss zooma och flytta på bilder inuti fönsterramarna. Vi tar även en titt på vår första justering, som låter oss skifta nyanser i en bild, samt hur vi gör för att markera delar av en bild så bara de påverkas av våra ändringar. Vi ser dessutom hur vi kan kopiera, klippa ut och klistra in.

Innehåll (senaste versionen): Aktivera dators grafikprocessor. Ett tips när du har flera bildfönster öppna samtidigt. Verktyget Zooma. Verktyget Hand. En enkel färgändring. Om markeringar. Verktyget Rektangulär markeringsram. Verktyget Elliptisk markeringsram. Verktygen Markeringsram för en rad samt en kolumn. Alternativfältet för de fasta markeringsverktygen. Om markeringsverktygen för fria former. Verktyget Lasso. Verktyget Polygonlasso. Verktyget Magnetlasso. Alternativfälten för de fria formernas markeringsverktyg. Rätta till dina markeringar. Markera med magnetlassot och rätta med polygonlassot. Verktyget Trollstav. Alternativfältet för verktyget Trollstav. Funktionen Omvänd. Kopiera och klistra in. Grunderna i lager. Klistra in i.

Lektion 3

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi går igenom hur vi skapar nya, tomma bilder. Sedan ser vi hur vi väljer färger samt använder de viktigaste verktygen som låter oss måla i våra bilder: Penseln och Färgpytsen. Vi går även igenom hur lager fungerar samt hur vi ångrar våra handlingar på bästa sätt.

Innehåll (senaste versionen): Skapa ny bild. Ändra på arbetsytan. Gör lagerpanelens miniatyrbild större. Färgväljaren. Mer om färger. Verktyget Penseln. Alternativfältet för verktyget penseln. Om lager. Lager i detalj. Lägg samman lager. Om filformaten Jpeg och Photoshop. Ramlinje. Verktyget Pipett. Verktyget Pennan. Raka streck. Verktyget Snabbval. Verktyget Färgpyts. Alternativfältet för verktyget Färgpyts. En viktig sak om färgpytsen. Panelen Händelser. Händelselägen. Verktyget Suddgummi.

Lektion 4

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Här ser vi hur vi kan omforma våra lager på olika vis, samt tittar på några praktiska användningsområden för funktionen. Vi går även igen lagermasker, som låter oss dölja detaljer utan att radera dem, samt hur vi skriver in text i våra bilder.

Innehåll (senaste versionen): Att omforma lager. Omforma fritt. Omforma. Ett exempel på omformning. Ett till exempel på omformning. Perspektivritning. Att krympa lager som är för stora. Lagermasker. Verktyget Text. Alternativfältet för verktyget Text. Panelen Tecken. Verktygen Textmask. Textrutor. Omforma text. Rastrera textlager: Omvandla textlager till vanlig grafik. Flytta, Fäst och Smarta stödlinjer.

Lektion 5

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi ser hur vi kan spara, ladda in, och modifiera våra markeringar. Sedan går vi igenom hur vi kan skapa egna penslar. Vi tittar även på ett verktyg som låter oss radera färg runt svåra områden som päls eller hår. Slutligen tar vi en titt på nätets största gratisgalleri med fina bilder vi kan använda.

Innehåll (senaste versionen): Panelen Info. Spara och ladda in en markering. Rätta till en markering. Ändra markering. Omforma markering. Skapa en egen pensel. Använd din nya pensel. Ställ in din nya pensel. Skapa en kalligrafipensel. Skapa en riktad pensel. Radera en pensel. En pensel med olika opaciteter. Spara dina penslar på datorn. Återställ penselväljaren. Ladda in dina egna penslar. Verktyget Bakgrundssuddgummi. Förbered för bakgrundssuddgummit. Använd bakgrundssuddgummit. Reparera hålen efter bakgrundssuddgummit. Radera en fläckig bakgrund. Gratisbilder på nätet – Pixabay.

Lektion 6

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Först ser vi hur vi skapar och hanterar mönster. Sedan går vi igenom de flesta av programmets många justeringar. Slutligen går vi igenom två verktygssamlingar, en för skärpa och oskärpa samt en för ljus och mörker, och ser hur vi kan använda dem.

Innehåll (senaste versionen): Storlek på arbetsyta. Skapa egna mönster. Hantera mönster. Skapa ett diagonalt mönster. Justeringen Intensitet/kontrast och hur justeringslager fungerar. Justeringen Nivåer. Justeringen Exponering. Justeringen Lyster. Justeringen Nyans/mättnad. Justeringen Färgbalans. Justeringen Svartvitt. Justeringen Fotofilter. Justeringen Sök färg. Justeringen Invertera. Justeringen Färgreduktion. Justeringen Tröskelvärde. Justeringen Selektiv färgändring. Justeringen Övertoningskarta. Justeringen Skuggor/högdagrar. Verktygen Oskärpa och Skärpa. Gör en bild oskarp och skarp. Verktygen Efterbelys, Skugga och Svamp. Enkel retuschering med Efterbelys och Skugga. Måla ljus och skugga.

Lektion 7

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi börjar med att titta på ett par funktioner som kan vara användbara i verktyget Flyttas alternativfält. Sedan ser vi hur vi beskär bilder och tar vi en titt på Skala för innehållsmedvetenhet. Vi tittar även på verktyget Klonstämpel, som är ett av grundverktygen när vi vill retuschera bilder. Därefter går vi igenom banverktyget, en av de mer avancerade sakerna i Photoshop. Slutligen går vi igenom former samt Photoshops förskapta stilar; specialeffekter vi kan använda på våra lager.

Innehåll (senaste versionen): Automarkera med verktyget Flytta. Visa omvandlingskontroller med verktyget Flytta. Verktyget Beskärning. Beskär med markering. Om funktionen Skala för innehållsmedvetenhet. Gör en bilds bakgrund större med Skala för innehållsmedvetenhet. Hur Skala för innehållsmedvetenhet fungerar. Verktyget Klonstämpel. Kopiera med verktyget Klonstämpel. Redigera fler detaljer med verktyget Klonstämpel. Klona från en bild till en annan. Alternativfältet för verktyget Klonstämpel. Skapa banor med ritstiftsverktygen. Gör en bana runt ett motiv. Vad vi kan göra med banor. Text som följer en bana. Att markera med ritstiftet istället för polygonlassot. Verktyget Övertoning. Alternativfältet för verktyget Övertoning. Skapa och hantera övertoningar. Formverktygen. Verktyget Egna former. Formtypen Form. Formtypen Bana. Panelen Stilar.

Lektion 8

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi börjar med att titta på ett par intressanta detaljer om bakgrundslager. Sedan går vi igenom hur verktyget Linjal fungerar. Därefter tittar vi på markeringsfunktionen Snabbmask, som är mycket bra att känna till. Efter det går vi igenom vad funktionsmakron är hur de fungerar. Och sedan kommer vi äntligen fram till lägen och hur de fungerar i Photoshop. Slutligen går vi igenom Photoshops specialeffekter, lagerstilar, och hur de fungerar.

Innehåll (senaste versionen): Om bakgrundslager. Verktyget Linjal. Markeringsfunktionen Snabbmask. Om funktionsmakron. Skapa ett makro som ändrar bildstorlek. Skapa ett makro som skriver in text. Ändra på makron. Skapa former i ett makro. Spara, radera och ladda in makron. Lägen och hur de fungerar. Mörka lägen. Ljusa lägen. Kontrastlägen och Sammanblandade lägen. Hur lagerstilar fungerar. Skapa en bild för lagerstilar. Lagerstilar 1. Lagerstilar 2. Kombinera lagerstilar. Spara och använd dina stilsamlingar.

Lektion 9

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi börjar med att gå igenom programmets mest avancerade markeringsfunktion, Markera och maskera. Sedan går vi igenom smarta objekt. Därefter går vi igenom Photoshops olika filter och tittar närmare på ett urval av dem. Slutligen tittar vi på olika populära effekter vi kan åstadkomma genom att blanda vissa filter med lägen och andra funktioner, inklusive den mycket populära fotoeffekten Lutning/förskjutning.

Innehåll (senaste versionen): Markera och maskera 1. Markera och maskera 2. Markera och maskera 3. Om smarta objekt. Hur filter fungerar. Menyn Filter. Filtergalleriet. Filtret Oljemålning. Filtret Låga. Filtereffekt: Zoom. Filtereffekt: Orton. Handmålad bild. Skärpa med Högpass. Filtret Lutning/förskjutning (Tilt/Shift). Filtret Lutning/förskjutning: Vilka bilder fungerar?

Lektion 10

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi börjar med att se hur vi kan reparera och utöka bilder utan att förlora brusnivån, som annars får en bild att se platt och datorgjord ut. Sedan ser vi hur vi kan matcha färger mellan två bilder så vi kan få ett område i en bild att färga ett område i en annan bild. Vi tittar även på ett par enkla funktioner och verktyg, och avslutar med en av de mest populära funktionerna i Photoshop: Möjligheten att animera bilder.

Innehåll (senaste versionen): Brus i bilder. Återskapa brus i nya lager. Matcha färg 1. Matcha färg 2. Matcha färg 3. Verktyget Röda ögon. Autojusteringar. Utjämna. Vad är en GIF-bild? Animera bilder 1 – Visa och göm lager. Animera bilder 2 – Flytta på lager. Animera bilder 3 – Ändra på ett lager i en animering. Animera bilder 4 – Animera med Opacitet och Flytta.

Lektion 11

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi börjar med att titta på skillnaden mellan Fyll och Opacitet. Därefter ser vi hur vi kan använda panelen Kanaler  för att skapa en exakt markering runt alla förekomster av en viss färg. Vi ser hur vi kan använda filtret Förskjutning för att få bakgrunden att ge avtryck på de lager vi placerar framför den. Sedan ser vi hur vi kan omvandla ett foto till en blyertsteckning. Slutligen går vi igenom hur vi gör om foton till pop art-bilder så de ser ut som gamla serietidningsrutor.

Innehåll (senaste versionen): Skillnaden mellan Opacitet och Fyll. Färgkanaler. Förskjutning – Tegel. Förskjutning – Mössa. Förskjutning- SMRT. Förskjutning – Linne. Från foto till blyertsteckning. Pop Art.

Lektion 12

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi tittar på ett mycket användbart snabbkommando för att ändra penselformens storlek och hårdhet. Sedan ser vi hur vi kan skapa en enkel toning i en filter- eller justeringseffekt över en bild. Vi ser även vad lagergrupper är. Därefter går vi igenom hur vi kan ladda ned och installera teckensnitt. Slutligen ser vi hur vi kan forma text så den går runt ett motiv i en bild, hur vi kan tänja text på olika vis, och hur vi kan skapa olika texteffekter för hand.

Innehåll (senaste versionen): Ett snabbt sätt att ändra penselformen på. Tona filters effekter. Lagergrupper. Ladda ned teckensnitt. Upphöjd metalltext. Tänj text för hand. Forma text runt ett motiv. Textbild. Text över halva bilden. Glödande text.

Lektion 13

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi börjar med att se hur vi kan hämta in penselsamlingar från nätet, något som är mycket användbart. Sedan ser vi hur vi kan skapa akvarelleffekter i foton med hjälp av våra nya penslar. Vi går igenom vad länkade objekt är och hur de kan användas. Slutligen går vi igenom en process där vi skapar en barnbild från början till slut, helt med hjälp av penslar som vi själva skapar.

Innehåll (senaste versionen): Skaffa nya penslar. Foto till akvarell. Stiliserad akvarelleffekt. Länkade smarta objekt. Uppdatera länkar med funktionsmakro. Montera bilder som smarta objekt. Gör en barnbild: Förberedelser. Gör en barnbild: Sammanställning.

Lektion 14

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi fortsätter hämta penselsamlingar från nätet. Samtidigt går vi igenom hur Fyll, Opacitet och lägen kan blandas för att skapa olika effekter. Vi går även igenom en enkel men effektiv process som låter oss först skapa mörker i en bild och sedan måla in naturligt ljus. Slutligen ser vi hur vi kan återskapa ljusläckor i en bild för att ge dem mer liv och känsla.

Innehåll (senaste versionen): Bild med rök. Fyll en bild med nya penslar. Färgstänk. Måla ljus. Funktionen Kurvor. Ljusläckor, metod 1. Ljusläckor, metod 2. Ljusläckor, metod 3.

Lektion 15

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Vi går främst igenom olika retuscheringsprocesser i den här lektionen, alltså hur vi kan “förbättra” detaljer på personfoton. Vi tittar även på hur vi kan använda Nyans/Mättnad för att finjustera nyans och färgstyrkeändringar i en bild, och vi går dessutom igenom ett mycket användbart verktyg som tar vid där Klonstämpen inte riktigt vill fungera.

Innehåll (senaste versionen): Verktyget Lagningspensel. Verktyget Lappa. Finjustera färgändringar med Nyans/mättnad. Retuschering – Fläckar på hud. Retuschering – Separation. Process – Smink. Retuschering – Ögon. Retuschering – Tänder. Gör flytande. Retuschera en bild.

Lektion 16

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Den största delen av den här lektionen tillägnar vi Photoshops massiva redigeringsfilter Camera Raw. Det samlar alla justeringar på ett och samma ställe och låter oss blanda dem precis som vi vill. När du väl lärt dig hantera Camera Raw kommer du inte att behöva använda andra justeringar längre! Sedan går vi igenom en intressant process där vi skapar egna penslar och drar fram banor för att få Photoshop att måla längs banorna. Det kan vara användbart när man vill göra litet svårare penseldrag.

Innehåll (senaste versionen): Filtret Camera Raw. Gör en realistisk justering i Camera Raw. Gör en konstnärlig justering i Camera Raw. Justera olika bilder i Camera Raw. Klippmask på vanliga lager. Skapa ett julkort med banor.

Lektion 17

Senaste versionen |  Äldre versioner: Version CC2019  |  Version CS6  |  Version 7

Här tar vi en djupdykning i Photoshops litet dolda funktion Tänjning av marionett, som låter oss böja och vrida på detaljer på flera olika vis. Vi ser även hur vi kan skapa både akvarellmålningar och oljemålningar av foton. Slutligen får vi använda och repetera en stor del av det vi lärt oss i både grundkursen och fortsättningen för att skapa ett realistiskt tidningsomslag!

Innehåll (senaste versionen): Gör ett foto till en akvarellmålning. Gör ett foto till en oljemålning. Tänjning av marionett. Tänjning av marionett – Flytta och rotera leder. Tänjning av marionett – Tänj människor. Tänjning av marionett – Räta ut böjda linjer. Omslag, del 1. Omslag, del 2.

Kursen är skriven och leds av Mats Holmgren, mats.holmgren@svefi.net.