På Svefi arbetar vi kontinuerligt med Agenda 2030 och de globala målen. Vi fokuserar mest på de ekonomiska och sociala dimensionerna, då de delarna inte diskuteras lika ofta som miljödimensionen. Målet är inte att komma med lösningar, utan att bli medvetna om de globala målen och hur de är sammankopplade. Varje månad väljs ett tema från de globala målen, vi fördjupar oss om temat och sedan diskuterar vi i grupp.

Under läsåret 20/21 har vi bland annat haft teman om rasism och demokrati. Vi avslutade läsårets Agenda 2030 med att se “Vacciner och mutationer” från Vetenskapens värld, vars avsnitt beskrev framtagningen av vaccin och vaccinationer i olika länder. Diskussionerna handlade om vaccintillverkning, konspirationsteorier och varför det är viktigt att bli vaccinerad.

Läs mer om målen med Agenda 2030 här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen