Kom på After Work på Pub Lagrotta fredagen den 24/5!

Vi öppnar dörrarna kl. 17:00. Det blir dessutom Lagrottabingo under kvällen där du kan vinna fina priser!

Gratis inträde. Fullständiga rättigheter. Läs mer på Lagrottas sida!