Knapp: Till framsidan.
Knapp: Studier.
Knapp: Hotell.
Knapp: Konferens.
Knapp: Event.
Knapp: Restaurang.
Knapp: Bar.
Svefi  Bild: Liten pil.  Studier  Bild: Liten pil.  Studeranderätt
Suomi.

Studeranderätt

[Alla länkar som leder bort från www.svefi.net öppnas i ny flik / nytt webbläsarfönster.]

Följande punkter gäller Svefis deltagande i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), www.folkhogskola.nu/fsr.

Observera: Flera av länkarna leder till dokument av filtypen PDF. Om de inte öppnas när du klickar på dem kan du behöva skaffa gratisprogrammet Adobe Reader (http://get.adobe.com/se/reader).

 

 

Bild: Liten pil.Studeranderätt
Om folkhögskolestuderandes rättigheter.

Bild: Liten pil.Svefis studeranderättsliga standard
En summering av de punkter Svefi måste uppfylla samt var informationen finns att läsa. (PDF)

Bild: Liten pil.Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Om hur Folkhögskolornas studenträttsliga råd (FSR) fungerar.

Bild: Liten pil.Statens syften med folkbildning
Om vad folkbildningsverksamheten får statsbidrag för.

Bild: Liten pil.Finansiering av studier: För dig under 20 år  |  För dig över 20 år
Om ekonomiskt stöd och bidrag gällande studerande vid folkhögskola.

Bild: Liten pil. Riktlinjer för studieomdömen och behörigheter
Om vad studieomdömen vid folkhögskolor grundas på.

Bild: Liten pil. Antagningsprocess
Om Svefis process gällande antagning av sökande.

Bild: Liten pil. Principer för antagning och urval av sökande
Om de punkter som följs vid antagning och urval av sökande.

Bild: Liten pil. Om en kurs upphör eller ställs in
Vad som händer om en långkurs upphör eller ställs in.

Bild: Liten pil. Utvärderingar
Om hur deltagaren och lärarna utvärderar skolgången.

Bild: Liten pil. Rutiner gällande frånvaro
Om Svefis rutiner gällande frånvaro.

Bild: Liten pil. Rutiner gällande klagomål
Om hur du kan göra ifall du är missnöjd med exempelvis kvaliteten på utbildningen eller skolans lokaler.

Bild: Liten pil. Rutiner gällande disciplinära problem
Om Svefis rutiner gällande disciplinära problem, exempelvis brott mot datoranvändaravtalet eller vid kränkande/hotfullt beteende.

Bild: Liten pil. Rutiner för öppenhet och arkivering
Om Svefis rutiner gällande arkivering av intyg och inskickade handlingar samt av öppenhet gällande verksamheten och deltagare.

Bild: Liten pil. Svefis deltagarvårdplan och rutiner för deltagarvård
Om Svefis vårdplan för kursdeltagarna samt rutinerna gällande denna.

Bild: Liten pil. Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska
Om möjligheter till pedagogiskt stöd för deltagare med funktionsnedsättning eller med bristande kunskaper i svenska.

Bild: Liten pil. Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
Om hur Svefi är anpassad för deltagare med funktionsnedsättningar.

Bild: Liten pil. Deltagarinflytande
Om hur du som deltagare kan påverka dina studier vid Svefi.

Bild: Liten pil. Huvudmannens profil
Om Svefis huvudman.

 

 

Knapp: Kontakta Svefi.
Knapp: Till Svefis bildgalleri.
Knapp: Om Svefi.
Knapp: Svefi tjänster.
Knapp: Svefis webbradio. Knapp: Svefi på YouTube. Knapp: Svefi på Facebook.
Knapp: Nätbildarna: Utbildning på nätet.
© Svefi