Knapp: Till framsidan.
Knapp: Studier.
Knapp: Hotell.
Knapp: Konferens.
Knapp: Event.
Knapp: Restaurang.
Knapp: Bar.
Svefi  Bild: Liten pil.  Studier  Bild: Liten pil.  Behandlingsassistent: Eftergymnasial yrkesutbildning
Suomi.

 

Behandlingsassistent:
Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY)

Psykosocialt behandlingsarbete bedrivs i Sverige av privata, ideella, kommunala, landstingets samt statliga huvudmän i såväl öppna som slutna verksamheter. Det finns både mindre och större behandlingsinstitutioner. Behov av placeringar är stort och växande. Som behandlingsassistent arbetar du med människor med olika typer av sociala problem.

Utbildningen förbereder dig för arbete som exempelvis behandlingsassistent- samt pedagog, boendestödjare eller handledare. Efter fullgjord utbildning kan du arbeta på HVB-hem, inom missbruksvård och inom öppna och/eller slutna institutioner.

Eftergymnasiala yrkesutbildningar (EGY) ligger på eftergymnasial studienivå. Det innebär att CSN inte har samma regler för EGY som för särskilda kurser. Du kan läsa mer om detta på sidan om info om studiestöd.

Utbildningens innehåll
Grupper och grupprocesser, Värdegrund och människosyn, Somatisk omvårdnad och hälsa, Lagstiftning, Mental och psykisk utveckling, Missbruks- och beroendetillstånd, Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar, Bemötande och förhållningssätt, Dokumentation och journalföring, Yrkesroll och hälsa, Grunder för kommunikation, Rehabiliteringsinsatser, Examensarbete och praktik.

Under året
Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performans, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Boende
Svefi har ett fåtal elevrum. Det går även bra att bo på vårt vandrarhem medan du letar bostad. Läs mer om boendet här:
www.svefi.net/studier/boende.php.

Efter slutförd kurs
Efter fullgjord utbildning får deltagarna ett intyg.

 

Bild: Pil. ANSÖKNINGSBLANKETT

 

 

Fakta om Behandlingsassistent: Eftergymnasial yrkesutbildning

Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY)

Terminsdatum för kommande läsår:
HT 2018-08-27 - 2018-12-21
VT 2019-01-07 - 2019-06-07
HT 2019-08-19 - 2019-12-20
VT 2020-01-07 – 2020-06-05

Senaste ansökningsdag:
30 april.

Antagningsbesked:
Antagningsbeskedet skickas ut inom två veckor efter antagningsintervjun genomförts.

Utbildningen startar:
27 augusti 2018.

Serviceavgift:
3000 kr per läsår (i avgiften ingår kopior, försäkring, studiebesök, visst material, med mera)

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 500 kr. Den utgör en del av serviceavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

 

Tillgängliga platser: 10

Antagningsvillkor:
• Minst 18 års ålder.
• Intervju.
• Behörighet att läsa på yrkeshögskola:
    Du ska ha motsvarande lägst godkänd
    nivå i följande sju kurser:
    Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som
      andraspråk 1, 2 och 3,
    Engelska 5 och 6,
    Matematik 1 a, b eller c,
    Samhällskunskap 1a1,
    Naturkunskap 1a1,
    Religionskunskap 1,
    Historia 1a1.

Studietakt:
100%

Mer information:
Marie Järvinen
Tfn: 0922 - 688 00 (växel), 0922 - 688 02 
[javascript protected email address]

 

Knapp: Kontakta Svefi.
Knapp: Till Svefis bildgalleri.
Knapp: Om Svefi.
Knapp: Svefi tjänster.
Knapp: Svefis webbradio. Knapp: Svefi på YouTube. Knapp: Svefi på Facebook.
Knapp: Nätbildarna: Utbildning på nätet.
© Svefi